Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
24.09.2020 13:35

Ministerstvo školstva odporúča túto knihu o Veľkomoravskej ríši

Pútavá kniha, ktorá mapuje život významných osobností z obdobia Veľkej Moravy a predstavuje Svätopluka, Gorazda, Cyrila, Metoda, Koceľa aj Rastislava ako ľudí so silnými i slabými stránkami. Príbehy o nich nájdete v knihe Tajomstvo zoborského kláštora od Františka Rábeka.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR túto knihu najnovšie zaradilo do národného registra didaktických prostriedkov ako odporúčanú literatúru pre 2.stupeň základných škôl a pre stredné školy. 

Kniha má nádhernú obálku a skvelé ilustrácie Martina Oscitého. 

Autor knihy František Rábek píše o tom, čím sa mená spomínaných osobností nezmazateľne zapísali do histórie. Mapuje určitú etapu dejín, ale podľa Rábeka v sebe nesie aj silný odkaz pre súčasnosť: 

„Ak pochopíme posolstvo života našich predkov, najmä tých, ktorých životy svietia ako majáky už 1150 rokov, hoci z ich tiel už nezostalo nič, môžeme sa aj my stať svetlami, ktoré tak veľmi potrebuje naša doba. A splníme aj naše neopakovateľné poslanie na tomto svete." V knihe nájdete 20 príbehov ako Metodove posledné roky, Pravda sily, Temné spomienky, Nepokojné časy, alebo Misia u Vislanov.

Zachované fakty z počiatkov našej národnej, kresťanskej i kultúrnej histórie oživil autor svojou fantáziou, a tak pred našimi očami defilujú konkrétne osobnosti z čias Veľkomoravskej ríše, ich činy, vnútorné prežívanie a vzájomné vzťahy – to všetko na pozadí dejín.

Podľa F.Rábeka máme pocit, že o týchto osobnostiach vieme všetko. Ale keď si to človek analyzuje, tie poznatky sú často fragmentárne, povrchné. „Možno naozaj dozrela doba, aby sme spoločne vygenerovali veľké dielo o nich, ktoré pretrvá desiatky rokov," povedal na margo zamýšľaného filmu. 

Biskup František Rábek je vojenský ordinár a predseda Rady pre vzdelanie, vedu a kultúru v rámci Konferencie biskupov Slovenska. Kniha vyšla vo vydavateľstve Ikar vo februára 2020. 

Prečítajte si úryvok z knihy Tajomstvo zoborského kláštora:

Metodove posledné roky
V skriptóriu arcibiskupovho sídla Metod pracuje so svojimi spoločníkmi na preklade Starého zákona. Na stole má pred sebou grécky text – Septuagintu. Vedľa neho sedí Gorazd a pozerá do latinského textu písma – Vulgáty. Pri ďalších stoloch sú Kliment, Angelár, Naum a Sáva – tí píšu na pergameny slovanský preklad, ako im ho Metod diktuje. Do miestnosti zrazu vtrhne rozrušený a zúfalý muž, otec dospelej dcéry Dareny. Všetci dvihnú hlavy a nechápavo pozerajú, čo sa deje. Metod s pokojom, ale aj s neskrývaným prekvapením hľadí na muža, ktorého pozná ako dobrého kresťana a otca rodiny.
„Otec Metod!" muž sotva lapá dych, „Otec Metod, niečo hrozné... Len ty nás môžeš zachrániť! Pomôž nám!" Zúfalo sa hodí arcibiskupovi k nohám.
Metod sa skloní k prosebníkovi a snaží sa ho upokojiť a súčasne sa i dozvedieť príčinu tohto jeho veľ kého rozrušenia:
„Zoran, čo sa stalo?"
„Moja dcéra Darena, veď ju všetci poznáte..."
„Darena? Čo sa s ňou stalo?" pýta sa Gorazd.
„Pásla ovce ako obyčajne, a večer sa nevrátila..."
„Stratila sa... alebo sa jej niečo stalo?" vyzvedá sa Metod.
„Hľadali sme všade, ale nič... Dnes prišiel Tichomír, viete, ten mladý vojak, ktorý slúži na hrade a chce si vziať Darenu za ženu. Zúfalý nám hovoril, že Darenu uniesla družina nášho kniežaťa, aby sa mali s kým po nociach zabávať... Väznia ju na hrade a hrozí jej to najhoršie poníženie... Otče," úpenlivo prosí Zoran, „len ty ju môžeš zachrániť, len ty nám môžeš pomôcť!"
Metod zostane v nemom úžase a preniká ho spravodlivý hnev. Pozrie sa na Zorana, na svojich spolupracovníkov, potom Tajomstvo sa pohľadom upriami na ikonu Krista a chvíľu s ním sústredene komunikuje. Potom povie rozhodne:
„Ideme na Devín! Pripravte voz!"

Milan Buno, knižný publicista

 

Súvisiace články

21.09.2017 17:35

KRÍŽOVKA IX/2017 = Poznáme víťaza

Dňa 20.9.2017 sme vyžrebovali víťaza krížovkárskej súťaže.
30.09.2019 12:14

Bloguj o knihu - september

Mesiac sa nám končí a my opäť žrebujeme výhercu obľúbenej súťaže: Bloguj o knihu
16.08.2018 18:33

Zápisník plný optimizmu

Ak sa púšťate do nových vecí alebo začínate novú etapu života, vezmite si na pomoc Zápisník plný optimizmu. Môžete si doňho zapisovať nápady, myšlienky, ale aj úspechy a ciele, ktoré chcete dosiahnuť. To všetko v peknej grafick...