Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
04.01.2018 10:24

Ministerstvo školstva optimalizuje svoju štruktúru

Efektívnejší chod rezortu, posilnenie analytického útvaru aj zníženie počtu administratívnych zamestnancov. To sú ciele novej organizačnej štruktúry, ktorá začala platiť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

„Jedna z prvých úloh, ktorú som si dala po mojom nástupe na pozíciu ministerky, bola personálna analýza fungovania rezortu. Výsledkom toho je nová organizačná štruktúra, ktorej cieľom je premeniť ministerstvo na moderný a efektívny úrad poskytujúci dobrý servis pre občanov a naše partnerské inštitúcie," uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.

Medzi prvé kroky, ktoré priniesli závery personálneho auditu na MŠVVaŠ SR, je personálne posilnenie analytických kapacít rezortu školstva vytvorením nového odboru celoživotného vzdelávania a analýz vzdelávacej politiky (OCŽVaAVP). Tento odbor má štatút výskumného pracoviska a vznikol zlúčením doterajšieho Inštitútu vzdelávacej politiky a odboru celoživotného vzdelávania.

Nový odbor vznikol s cieľom skvalitniť a posilniť oblasť celoživotného vzdelávania, v ktorom rezort dlhodobo pociťoval rezervy, čo bolo predmetom kritiky aj zo strany Európskej únie.

Ďalšími dôvodmi na posilnenie analytického aparátu sú:

  • naplnenie cieľov Stratégie 2020 týkajúce sa účasti dospelej populácie na celoživotnom vzdelávaní
  • analytická podpora pri novelizácii zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
  • príprava zrušenia projektu Národného ústavu celoživotného vzdelávania (NÚCŽV)
  • analýza vzdelávacích programov v OP ĽZ, pričom cieľom MŠVVaŠ SR ako gestora prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje je využiť finančné prostriedky na prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce a zvýšenie kvality všetkých úrovní vzdelávacieho systému, vrátane oblasti celoživotného vzdelávania
  • potreba zefektívnenia fungovania analytických a výskumných inštitúcií financovaných z verejných zdrojov v rámci rezortu, táto problematika bude riešená v rámci Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania v oblasti hodnotenia a zvyšovania kvality.

Na ministerstve školstva tak vznikne výskumné pracovisko, pričom počet zamestnancov sa z pôvodných 5 navýšil na 13. Nový analytický odbor bude mať súčasne väčšie kompetencie v centrálnom aparáte rezortu školstva. V ďalších krokoch bude odbor rozdelený tak, aby bola značka Inštitútu vzdelávacej politiky zachovaná a aby sa oddelenia odboru funkčne optimalizovali.

 

Zdroj: Minedu

Súvisiace články

10.11.2017 06:25

Ideálny starý mládenec

Ideálny starý mládenec je nevšedná romanca z eduardovského Anglicka o troch sestrách, ktoré sú temperamentné, slobodomyseľné mladé dámy. A ukrývajú pred londýnskou smotánkou jedno škandalózne tajomstvo: zoznamovaciu službu pre ...
10.06.2017 10:15

Komu možno veriť?!

Diabolsky prešpekulovaný a napínavý psycho triler, takže chvíľami nebudete ani tušiť, Komu možno veriť. „Perfektný štart novej Bookerovej série. A chceme viac, prosím,“ napísal The Guardian. 
31.01.2018 18:33

Máme víťaza!!

Druhá súťaž s Igorom Bukovským je ukončená a my gratulujeme výherkyni :)