Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
04.01.2018 10:24

Ministerstvo školstva optimalizuje svoju štruktúru

Efektívnejší chod rezortu, posilnenie analytického útvaru aj zníženie počtu administratívnych zamestnancov. To sú ciele novej organizačnej štruktúry, ktorá začala platiť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

„Jedna z prvých úloh, ktorú som si dala po mojom nástupe na pozíciu ministerky, bola personálna analýza fungovania rezortu. Výsledkom toho je nová organizačná štruktúra, ktorej cieľom je premeniť ministerstvo na moderný a efektívny úrad poskytujúci dobrý servis pre občanov a naše partnerské inštitúcie," uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.

Medzi prvé kroky, ktoré priniesli závery personálneho auditu na MŠVVaŠ SR, je personálne posilnenie analytických kapacít rezortu školstva vytvorením nového odboru celoživotného vzdelávania a analýz vzdelávacej politiky (OCŽVaAVP). Tento odbor má štatút výskumného pracoviska a vznikol zlúčením doterajšieho Inštitútu vzdelávacej politiky a odboru celoživotného vzdelávania.

Nový odbor vznikol s cieľom skvalitniť a posilniť oblasť celoživotného vzdelávania, v ktorom rezort dlhodobo pociťoval rezervy, čo bolo predmetom kritiky aj zo strany Európskej únie.

Ďalšími dôvodmi na posilnenie analytického aparátu sú:

  • naplnenie cieľov Stratégie 2020 týkajúce sa účasti dospelej populácie na celoživotnom vzdelávaní
  • analytická podpora pri novelizácii zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
  • príprava zrušenia projektu Národného ústavu celoživotného vzdelávania (NÚCŽV)
  • analýza vzdelávacích programov v OP ĽZ, pričom cieľom MŠVVaŠ SR ako gestora prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje je využiť finančné prostriedky na prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce a zvýšenie kvality všetkých úrovní vzdelávacieho systému, vrátane oblasti celoživotného vzdelávania
  • potreba zefektívnenia fungovania analytických a výskumných inštitúcií financovaných z verejných zdrojov v rámci rezortu, táto problematika bude riešená v rámci Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania v oblasti hodnotenia a zvyšovania kvality.

Na ministerstve školstva tak vznikne výskumné pracovisko, pričom počet zamestnancov sa z pôvodných 5 navýšil na 13. Nový analytický odbor bude mať súčasne väčšie kompetencie v centrálnom aparáte rezortu školstva. V ďalších krokoch bude odbor rozdelený tak, aby bola značka Inštitútu vzdelávacej politiky zachovaná a aby sa oddelenia odboru funkčne optimalizovali.

 

Zdroj: Minedu

Súvisiace články

12.10.2017 17:50

Francúzsko: Štrajk verejných zamestnancov narušil prevádzku škôl a nemocníc

Paríž - Celoštátny štrajk pracovníkov verejného sektora vo Francúzsku narušil dňa 10.10.2017 prevádzku škôl, nemocníc, verejných služieb a tiež vnútroštátnej leteckej dopravy. Informovala o tom dnes agentúra AP.
07.12.2018 07:28

Túry podľa literatúry vyšli knižne

Marián Grebáč pracuje už štyridsaťpäť rokov ako redaktor v Slovenskom rozhlase a našiel si množstvo verných poslucháčov. A to najmä svojou reláciou z cyklu Genius loci – Túry podľa literatúry. Babia hora, Ďumbier, Kriváň, Kráľo...
30.10.2018 10:41

Deti s ADHD majú skryté talenty

Nová kniha Ako sa úspešne učiť s ADHD je od skúsených autorov Fabiana Grolimunda a Stefanie Rietzlerovej. Sú to švajčiarski psychológovia a odborníci na poruchy pozornosti.