Späť na zoznam
Aktuality
Autor: Alžbeta Jánošíková
18.02.2021 12:47

Múzea SNM sú z dôvodu epidemiologickej situácie uzavreté do odvolania

SNM – Prírodovedné múzeum

Vajanského nábrežie 2, Bratislava

 

Na webových stránkach  múzea  nájdete aktivity, záznamy prednášok, prezentácie, kvízy, hry informačné a náučné brožúrky / skladačky na stiahnutie:

www.snm.sk/pm

https://bit.ly/2XUURxv

https://bit.ly/3qpAWTM

Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi
Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska
Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme
Zázrak prírody – Klenoty Zeme

Expozície

 

Sídelná budova SNM

Vajanského nábrežie 2, Bratislava

 

Blog – múzeum online na www.snm.sk (https://www.snm.sk/?muzeum-online)
Výstavy, expozície, zbierkové predmety, veda výskum, vzdelávacie materiály pre deti i dospelých a mnohé iné vo virtuálnom priestore múzeí SNM.


Odvrátená tvár Slovenska, do 23.05.2021

Výstava známeho slovenského dokumentaristu a fotografa Tomáša Hulíka predstavuje súčasný stav kultúrneho a prírodného dedičstva v krajine, ako dedičstvo obdobia socializmu, ktoré nás poznačilo viac, než sme si schopní priznať.

 


SNM – Historické múzeum

Bratislavský hrad

 

#múzeumkvámdomov – Historické múzeum online na www.snm.sk/hm

Online prehliadky výstav, expozícií filmy a ďalšie materiály.

Dejiny Slovenska
Klenotnica
Expozície

 

Poklad Inkov

Svetová výstava zlata z Múzea zlata v Peru prvýkrát na Slovensku je do odvolania uzavretá.

 


Divadelné storočie: stopy a postoje, do 05.09.2021

Výstava v spolupráci s Divadelným ústavom. Hlavné smery, udalosti a osobnosti slovenského profesionálneho divadla od jeho začiatkov po súčasnosť.

  Paramentár, do 21.09.2021 Uzatvárateľný nábytok podobný komode/sekretáru, ktorý slúži na uskladnenie liturgických predmetov. 

 

Martin Benka, do 31.12.2021

Výstava o osobnosti, živote a diele Martina Benku pri príležitosti 130. výročia umelcovho narodenia.


Severné reprezentačné priestory Bratislavského hradu, do 31.12.2021

Reprezentačné priestory Františka I. Štefana Lotrinského, v ktorých poskytoval audiencie šľachte, poddaným a vzácnym hosťom.

 

Trianon 100 – Zrod novej hranice, 31.01.2022

Výstava o zásadných zmenách na mape Európy, ktoré sa udiali dňa 4. júna 1920 po podpísaní mierovej zmluvy na zámku Veľký Trianon vo francúzskom Versailles. Autori výstavy: Martin Besedič, Dominika Čechová, Juraj Hrica, Lenka Lubušká.

 

Digitálna výstava, do 04.02.2022

Výstava digitálnou formou prezentuje exponáty SNM, výstavy Martin Benka a Zlatý vek Peterhofu.

 

Kelti z Bratislavy do 02.12.2022

Pred viac ako 2 000 rokmi sa na území Bratislavy rozkladalo keltské mesto – oppidum, rozľahlejšie než neskoršie stredoveké mesto. V centre mesta archeológovia našli množstvo predmetov, ale aj objektov z tohto obdobia. Najmä nálezy z Bratislavského hradu sú dôkazom o bohatstve oppida.

 

 

SNM – Hudobné múzeum, Výstavný pavilón Podhradie

Žižkova 16, Bratislava

 

Výstava: „... a nazvali ju Dobro®", do 31.03.2021

Príbeh vzniku rezofonických a elektroakustických nástrojov v 20. rokoch 20. storočia v USA, kde slovenskí rodáci bratia Dopjerovci skonštruovali prvú rezofonickú gitaru na svete (Tricone) a neskôr aj jej slávny drevený model so slovenským názvom Dobro®.

 

SNM – Hudobné múzeum – Kaštieľ Dolná Krupá

  Pamätník Ludwiga van Beethovena Expozícia

 

Pripraviť sa, poklad, štart!

Výstava hľadá a odhaľuje kontexty, v ktorých určité javy, predmety, fenomény či vzťahy nadobúdajú hodnotu pokladu.

 


SNM – Archeologické múzeum

Žižkova 12 , 810 06 Bratislava 16

 

Stĺp Marca Aurélia a Slovensko
LATERARIUS - Dejiny tehliarstva na Slovensku
Lapidárium
Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave

Expozície

 

Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kristom, do 31.03.2021

Archeologické objavovanie nielen pre deti. Interaktívna výstava, kde sa návštevníci stanú priamou súčasťou vtedajšej spoločnosti.

 

Poklady Malých Karpát. Nálezy z vrchov a nížin, do 30.06.2021

Výstava hromadných nálezov od praveku po novovek z Malých Karpát a priľahlých nížin. Po prvýkrát sú prezentované napr. súčasti honosného konského postroja z doby rímskej nájdené v horskom teréne pri Borinke, ako aj doteraz nevidené hromadné nálezy z doby bronzovej z Bukovej, Svätého Jura a Prašníka.

 

Nové prírastky v zbierkach SNM – Archeologického múzea, do 31.12.2021

Väčšina vystavených exponátov bola získaná pri archeologických výskumoch pracovníkov SNM – AM. Nezanedbateľné sú však i prírastky získané kúpou.

 

 

SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Žižkova 14, Bratislava

Premeny Zuckermandla
Dlhodobá výstava o časti bratislavského Podhradia.

 

 

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Žižkova 18, Bratislava
 

Tradície a hodnoty – Maďari na Slovensku Expozícia prezentuje hmotné a duchovné pamiatky (historické, etnografické, literárno-historické a umelecko-historické tradície) maďarského etnika na Slovensku.

 

Jedlo, nápoje, sny … Všedné dni a sviatky zo života ľudu

Etnografická expozícia ľudovej kultúry Maďarov žijúcich na Slovensku prostredníctvom hmotných a duchovných pamiatok z oblastí tradičného hospodárstva, domácich remesiel, prác, bytovej kultúry, odievania, ľudového umenia a zvykoslovia  od polovice 19. storočia po súčasnosť.

 

Čitáreň Lajosa Grendela Čitáreň spisovateľa Lajosa Grendela doplnená zbierkovými predmetmi z jeho pozostalosti je súčasťou viacjazyčnej spoločenskovednej knižnice s moderným skenerom na digitalizáciu textov.   

Vymenené domovy – Felcserélt otthonok, do 31.12.2021

Výstava predstavuje paralelné osudy rôznych skupín obyvateľstva, ktorí sa stali obeťami násilného presídľovania rôznych skupín obyvateľstva v dôsledku politických rozhodnutí.

 

Výstava z víťazných diel XIII. Celoštátnej súťaže výtvarných umení Károlya Harmosa,
od
01. do 31.03.2021

Výstava realizovaná v spolupráci so Zväzom maďarských pedagógov na Slovensku vo výstavnej sieni Brämerovej kúrie.

 

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – Kaštieľ Imre Madácha
Ul. Madácha 1, Dolná Strehová

 

„Kde som to vlastne? Kde sú moje sny?"
Memoriálna expozícia Imre Madácha.

 

Beseda s Annou Kolárovou Cieľovou, v prípade priaznivej pandemickej situácie

Prezentácia vlastného diela pre žiakov ZŠ v Kaštieli Imre Madácha v Dolnej Strehovej.

 

Madáchove literárne dni v Dolnej Strehovej, v prípade priaznivej pandemickej situácie

Podujatie.

 

 

 

 

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – Pamätný dom Kálmána Mikszátha v Sklabinej
Sklabiná č.188, 991 05 Sklabiná
 

Tu prežil...
Expozícia Kálmána Mikszátha.


Kálmán Mikszáth – Nebohý baránok

Bábkové divadlo pre deti. Prihlásenie na: https://bit.ly/2XSzhdE
 

Maľba na kameň

Kamienky maľované deťmi vyčaria úsmev, zlepšia náladu, spríjemnia deň. Prihlásenie: https://bit.ly/3ivemVG


Prezentácia dobových hier a hračiek

Deti sa zoznámia s dobovými hrami (chodúle, katapult, biliard a pod.) na nádvorí Pamätného domu. Objednávanie na: https://bit.ly/31JYqbm.

 

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – Pamätný dom Sándora Máraia
Mäsiarska 35, Košice


Pamätná výstava Sándora Máraia v Košiciach

Životopisná expozícia

 

Odhalenie pamätnej tabule Dr. Gézu Grosschmida, za priaznivej pandemickej situácie

Pamätná tabuľa je venovaná otcovi Sándora Máraia. Realizované spolu s Maďarskou Krajinskou Notárskou Komorou.

 


SNM – Múzeum židovskej kultúry

Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
  Expozícia židovskej kultúry na Slovensku   Futbal pod hákovým krížom: Príbeh Leopolda „Jima" Šťastného, do 31.03.2021 Vývoj organizovaného futbalu v Nemecku a na Slovensku pred/po nástupe nacistov a ľudákov k moci. Implementácia rasových zákonov od postupného vylúčenia „neárijcov" až po snahu o ich fyzickú likvidáciu prostredníctvom príbehu jedného z najlepších futbalistov medzivojnového obdobia a trénerskej legendy Slovana Bratislava Leopolda „Jima" Šťastného.  

SNM – Múzeum židovskej kultúry – Múzeum holokaustu v Seredi

Kasárenská 1005, Sereď
 

Múzeum holokaustu v Seredi

Expozícia

 

Päť rokov SNM – MŽK – Múzea holokaustu v Seredi, do 25.03.2021

Fotografická výstava zachytáva aktivity a výstavy, ktoré pripravilo Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry – Múzeum holokaustu v Seredi za päť rokov od svojho otvorenia.

 

MaciekNabrdalik: Nezvratní, 25.3.2021 – 08.05.2021

Vernisáž: 25.03.2021 o 17.00 h

Fotografická výstava poľského autora Macieka Nabrdalika zachytáva preživších nemeckých nacistických táborov na celom svete. Výstavu otvorí SNM – MŽK – Múzeum holokaustu v Seredi pri príležitosti 79. výročia vypravenia prvého transportu Židov zo Slovenska, ktorý bol zároveň prvým uceleným židovským transportom v koncentračnom tábore Auschwitz.

 

Pietna spomienka na prvý transport Židov zo Slovenska, 25.03.2021 o 15.00 h

Miesto konania: železničná stanica Poprad

Vypravením prvého transportu Židov zo Slovenska zahájili dňa 25. marca 1942 slovenskí predstavitelia masové deportácie Židov do koncentračných a vyhladzovacích táborov na území okupovaného Poľska. Tragickú dejinnú udalosť si každoročne pripomíname pri pamätníku na železničnej stanici v Poprade, v partnerstve s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, Veľvyslanectvom štátu Izrael na Slovensku, Prešovským samosprávnym krajom a Tatranskou galériou v Poprade.

 

SNM – Múzeum židovskej kultúry – Synagóga v Prešove

 

Expozíca judaíkSNM – Múzeum kultúry Chorvátov n a Slovensku

Istrijská ulica 68, Bratislava

Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi
Štyritisíc rokov osídlenia Devínskej Novej Vsi
Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku
Chorváti na Slovensku
Expozície    

SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Štúrova 84, Modra

Pamätná izba Ľudovíta Štúra
Ľudovít Štúr a moderné Slovensko

Expozície

 

Karol Štúr - život a dielo, do 31.03.2021

Vernisáž výstavy: 01.03.2021

Karol Štúr, starší brat Ľudovíta Štúra – "učil, kázal, dumnú ozvenu Tatre dával..." Epitaf na hrobe Karola Štúra na modranskom cintoríne v stručnosti verne vystihuje jeho produktívny verejný život, ktorý sa skladal z učenia vo funkcii rektora a profesora, kázania na farárskom poste a literárnej tvorby. 

 

SNM – MĽŠ – Galéria Ignáca Bizmayera,

Kukučínova 15, Modra

 

Z dôvodu rekonštrukcie uzatvorená pre verejnosť.

 

SNM – MĽŠ – Múzeum slovenskej keramickej plastiky

Kukučínova 15, Modra
 

Z dejín modranskej keramiky

Expozícia vývinu keramickej tradície v Modre. Tradičné mestské remeslo z obdobia prvých písomných prameňov, keramické tradície, život v hrnčiarskom cechu a výrobky hrnčiarov, džbankárov a figurálnu tvorbu.

 

Ignác Bizmayer – výber z tvorby, do 31.05.2021

Výstava inštalovaná v Múzeu slovenskej keramickej plastiky v Modre predstavuje výber z tvorby národného umelca Ignáca Bizmayera.

 

 

SNM – Múzeum Červený Kameň

Hrad Červený Kameň, Častá

 

Veľký a malý prehliadkový okruh

Prehliadka dobového interiérového zariadenia šľachty z obdobia renesancie po secesiu. Textový sprievodca na: www.snm.sk/mck.

 

Huncokári – ľudia z hôr

Dlhodobá výstava venovaná pamiatke nemeckých obyvateľov lesov Malých Karpát, ktorí svojou ťažkou prácou a zručnosťou zanechali trvalé stopy v malokarpatských lesoch.  

 

 

SNM – Múzeum SNR

Štúrova 2, Myjava

 

Slovenské národné rady v slovenských dejinách

Slovenská národná rada v toku času Jar národov – revolučné roky 1848/49
Expozície

 

Pocta Pažickému, od 10.03.2021

Výstava bude otvorená pri príležitostí okrúhlych výročí známeho myjavského tlačiara Daniela Pažického a predstaví túto osobnosť v kontexte dejín tlače na Slovensku. 

 

*Zmena dátumu sprístupnenia výstavy vyhradená.

 

SNM – Múzeum SNR – Múzeum M. R. Štefánika

Dolné Košariská 92, Dolné Košariská 

 

Múzeum Milana Rastislava Štefánika

Expozícia

 

 

SNM – Múzeum Bojnice

Zámok a okolie 1, Bojnice

 

Zámocký okruh, marec 2021

Zámocký okruh približuje návštevníkom bývanie šľachty v minulosti. Pozostáva z priestorov Grófskeho bytu, Stredného hradu, hrobky rodiny Pálfiovcov, francúzskeho parku a jaskyne. Prehliadka prebieha bez lektorského výkladu.

 

Múzeum bude v mesiaci marec v prípade priaznivých epidemiologických podmienok pre verejnosť otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 15.00 h.

 

*Zmena programu vyhradená.

 

 

SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

Hrad Modrý Kameň, Zámocká 1 


Historická expozícia – Uhorský rod Balašovcov na hrade Modrý Kameň
Hračky na Slovensku v 20. storočí
História a súčasnosť slovenského bábkového divadelníctva

Expozície

 

Obrazy z krížovej cesty z Modrokamenskej kalvárie, do 30.04.2021

Výstava replík obrazov z 18. storočia, ktoré sú z dôvodu očakávanej rekonštrukcie Modrokamenskej kalvárie (Národná kultúrna pamiatka) dočasne uložené v úschove SNM – MBKH, hrad Modrý Kameň.

 

Farbené do modra - modrotlač v histórii a móde, od 01.03.2021 do 21.05.2021 

výstava predstavuje rôzne podoby modrotlače – produkty, pamiatky tradičného remesla, umeleckoremeselnú produkciu pôvodných výrobcov organizovanú a výtvarne usmerňovanú ÚĽUV-om. 

 

 

 

 

 

 

SNM – Múzeá v Martine

 

SNM – Múzeá v Martine – Etnografické múzeum,
Malá hora 2, Martin


Národopisná expozícia

 

Na piatok i na sviatok, do 11.04.2021

Komplexná prehliadka tradičného odevu Turca – viac ako 700 odevných súčastí z prvej polovice 18. storočia až do 80. rokov minulého storočia.

 

Rómovia a druhá svetová vojna, do 30.05.2021

Výstava na základe oficiálnych historických dokumentov a spomienok pamätníkov rekapituluje neľahké obdobie rokov 1939 – 1945 rómskeho etnika.

 

Majstri drôtu, do 02.05.2021

Pokračovateľom drotárskeho remesla bol aj „majster drôtu" Ladislav Jurovatý st. (1923 – 2012), ktorý do svojich diel vložil všetky svoje schopnosti, zručnosti a nadanie pre estetické stvárnenie predmetu.

 

SNM – Múzeá v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa

Ul. Andreja Kmeťa 20, Martin

 

Príroda Turca

Moderná expozícia venovaná živej i neživej prírode regiónu.
 

Kmetianum
Expozícia približuje dejiny Muzeálnej slovenskej spoločnosti, vďaka ktorej vzniklo SNM. Klenotnica zbierkového fondu „rozpráva" viac ako 120-ročnú históriu múzea a príbehy osobností, ktoré ho formovali.

 

SNM – Múzeá v Martine – Múzeum slovenskej dediny

Jahodnícke háje, Martin

 

Expozícia múzea v prírode

 

SNM – Múzeá v Martine – Múzeum kultúry Čechov na Slovensku

Moyzesova 11, Martin

 

Stála expozícia

Autentické prostredie staromartinskej kultúrnej domácnosti – domu „Horákovcov" – kde sa v období majiteľky A. Horákovej – Gašparíkovej (správkyne archívu T.G. Masaryka) pri čaji vášnivo diskutovalo na rôzne kultúrne i politické témy.

 

Index DC (20 rokov akvizičnej činnosti), do 01.03.2021

V novembri roku 1999 pribudla na mape slovenských múzeí nová inštitúcia. Dokumentačné centrum kultúry Čechov na Slovensku, o päť rokov transformované na múzeum, sa už dve desaťročia zameriava na  hmotné a duchovné bohatstvo českého etnika na Slovensku a predmety spojené s prítomnosťou a pôsobením Čechov na tomto území.

 

SNM – Múzeá v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku

Moyzesova 11, Martin

  Romano Drom / Cesta Rómov

Expozícia prezentuje pôvod a dejiny Rómov a ich prítomnosť na území Slovenska. 

 

SNM – Múzeá v Martine – Múzeum Martina Benku

Ul. Andreja Kmeťa 20, Martin

 

Z dôvodu rekonštrukcie uzavreté.

 

 

SNM – Spišské múzeum

Námestie Majstra Pavla č. 20, Levoča

 

Historická radnica v Levoči

Dom Majstra Pavla

Výstavná sieň

Spišský hrad

Expozície

 

SNM – Spišské múzeum – Výstavná sieň

Námestie Majstra Pavla č. 40, Levoča

 

IN NOMINE CIVITATIS LEUTSCHA... o tých, čo zanechali svoju stopu Výstava o osudoch a živote vybraných obyvateľov mesta Levoča.

 

SNM – Spišské múzeum – Spišský hrad
O aktuálnom otvorení hradu sa informujte na 053/4541336 alebo 053/4512786.

 

 

SNM – Múzeum Betliar

Kaštieľna 6, Betliar

Kaštieľ Betliar
Prírodný park kaštieľa Betliar
Mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí

Expozície

 

Tematická prehliadka kaštieľa, 27.03.2021, 17.00 h

Prehliadka.

 

 

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry

Centrálna 258, Svidník

 

Národopisná expozícia v prírode (skanzen)
Kultúrno-historická expozícia
Umelecko-historická expozícia – Galéria Dezidera Millyho
Expozície  

Ivan Kulec a jeho tvorba, do mája 2021

Výstava obrazov Ivana Kuleca vo výstavnej sieni SNM – MUK vo Svidníku.

 

Vystúpenie hosťujúceho divadla v SNM – Múzeu ukrajinskej kultúry, marec 2021

Divadelné predstavenie v ukrajinskom jazyku z repertoáru DAD.   SNM – MUK – Národopisná expozícia v prírode    Stála expozícia

 

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove

Masarykova 20, Prešov
 

SNM – Múzeum rusínskej kultúry bude z dôvodu rekonštrukcie vo februári 2021 zatvorené. Múzeum pripravuje pre návštevníkov viacero video záznamov k blížiacemu sa sčítaniu obyvateľov. Sledovať ich môžete tu: https://bit.ly/3oU5CvI.  

*Slovenské národné múzeum si vyhradzuje právo na zmenu programu v závislosti od vývoja pandemickej situácie na Slovensku.

Súvisiace články

22.03.2018 11:33

Rektor Paneurópskej vysokej školy napísal otvorený lisť akademickej obci Slovenska

Prof. Juraj Stern Vyzýva celú akademickú obec, aby sa prebrala z pasivity.
28.07.2018 09:13

O šťastie ho pripravili intrigy súrodencov

Jana Pronská potvrdzuje, že je najobľúbenejšou autorkou historických romancí na Slovensku. A v poslednom období aj najpredávanejšou. Jej knihy sa vypredávajú a vydavateľ musí robiť dotlač. V novom vydaní práve vyšiel jej deviat...
20.12.2017 12:30

Stratený raj od Johna Miltona sa dočká slovenského prekladu

Jedno z najvýznamnejších diel svetovej literatúry – biblický epos Johna Miltona Stratený raj – sa po 350 rokoch od svojho knižného debutu dočká slovenského prekladu. Na náročnú prácu súvisiacu s prebásnením anglického barokovéh...