Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
17.10.2017 12:30

Na 8.seminári slovenských dolnozemských pedagógov aj zástupcovia ŠPÚ

Bratislava/Nadlak - Na ôsmom seminári slovenských dolnozemských pedagógov v rumunskom Nadlaku 13.– 15. 10. 2017 rezonovali aj témy, spojené priamo s materskou krajinou a Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPÚ). O aktuálnom stave prípravy kurikulárnych dokumentov k voliteľnému predmetu Slováci vo svete pre stredné školy v Slovenskej republike, ktorá je hlavnou náplňou obsahu činnosti Odbornej komisie Štátneho pedagogického ústavu, informoval na seminári Pavel Hlásnik.

Odborná komisia ŠPÚ pre tento voliteľný predmet, ktorá vznikla na jar tohto roka, je zložená z odborníkov z akademickej a pedagogickej obce zo Slovenska, Srbska, Maďarska a Rumunska. Jej úlohou je pripraviť obsahové a výkonové štandardy predmetu, návrh príslušnej učebnice ako aj podklady pre metodické a didaktické materiály pre tento predmet o dejinách a súčasnosti zahraničných Slovákov.
      

"To, že téma voliteľného predmetu o dejinách a živote zahraničných Slovákov bola jednou z hlavných tém VIII. seminára slovenských dolnozemských pedagógov, svedčí o tom, že jej krajania pripisujú veľký význam. Na druhej strane som presvedčený, že tento predmet určite prispeje k všeobecnému prehľadu a rozšíreniu poznatkov študentov na Slovensku," zdôraznil riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.
      

Voliteľný predmet o dejinách a živote Slovákov v zahraničí bude obsahovať tri oblasti – dejiny, kultúru a súčasnosť. V dvojhodinovej časovej dotácii, čo predstavuje 66 vyučovacích hodín v školskom roku, bude k dispozícii študentom všetkých stredných škôl na Slovensku. Prostredníctvom učiva nového voliteľného predmetu sa dozvedia o osudoch, kultúre, tradíciách Slovákov v rôznych krajinách sveta. Ako žili, prečo odišli do zahraničia vo viacerých vysťahovaleckých vlnách za posledné 3 storočia, ale aj to, aký je inštitucionálny stav slovenskej menšiny na jednotlivých kontinentoch a v regiónoch Európy v súčasnosti. Základné kontúry nového voliteľného predmetu by mali byť hotové v priebehu tohto roka.
      

V programe VIII. seminára slovenských dolnozemských pedagógov nechýbalo ani slávnostné odovzdávanie Ceny Samuela Tešedíka 2017. Za výnimočnú a dlhoročnú pedagogickú činnosť ich dostali slovenskí učitelia z Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska. Medzi členmi poroty boli aj učitelia z Dolnej zeme, ktorí sú zároveň členovia Odbornej komisie ŠPÚ pre vypracovanie kurikulárnych materiálov o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajanom v Nadlaku prednášali členovia uvedenej odbornej komisie ŠPÚ, Michal Babjak a Ladislav Lenovský, o náboženskom aspekte kultúry a školstva dolnozemských Slovákov.

 

TASR
 

Súvisiace články

08.10.2018 07:01

Motivačná novinka Dobrá forma 

Novinka Dobrá forma je príbehom Lucasa, ktorý sa rozhodol, že sa dostane do najlepšej formy svojho života. Veríte, že potenciál ľudského tela a mysle je skoro neobmedzený? A že na konci svojho života možno budete ľutovať, že st...
22.10.2017 10:05

V Lombardsku a Benátsku sa konajú referendá o posilnení právomocí

Rím - V dvoch najbohatších regiónoch Talianska - Lombardsku a Benátsku - sa v nedeľu konajú referendá o posilnení ich právomocí, najmä v ekonomickej oblasti. Iniciátorom plebiscitu, ktoré má len poradný charakter, je Liga Severu.
16.05.2018 10:09

Začali sa prijímacie skúšky na stredné školy

Tento týždeň sa konajú prijímacie skúšky na stredné školy. Dnešný prvý termín už majú žiaci za sebou, druhý sa uskutoční vo štvrtok 17. mája. V aktuálnom školskom roku je na základných školách takmer 37 400 deviatakov, prijímac...