Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
08.12.2017 18:00

Na Filozofickej fakulte UPJŠ ukončili výstavu „Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku“

Najväčšiu pozornosť pútala vizuálna stránka propagandistických plagátov a až mrazivé protižidovské dobové heslá. Výstava poskytla možnosť kriticky zhodnotiť jedno z najkontroverznejších období našich dejín, vytvoriť si vlastný úsudok a posúdiť, či sme dnes dostatočne imúnni voči demagógii.

Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach hostila uplynulý mesiac – od 8. novembra 2017 – pozoruhodnú dokumentárnu výstavu pod názvom Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku. Odbornej aj širokej laickej verejnosti predstavila oficiálnu propagandu slovenského štátu v rokoch 1939 až 1945.

Na 25 výstavných paneloch prezentovala niekoľko desiatok propagandistických plagátov, karikatúr, oficiálnych fotografií a ukážok z dobových novín, ilustrujúcich realitu slovenského štátu a jeho vojnovú, pronemeckú, antispojeneckú a protižidovskú propagandu.

„Výstavu hodnotíme ako nanajvýš úspešnú – videlo ju niekoľko stoviek návštevníkov. Už slávnostné otvorenie, na ktorom sa popri pozvaných hosťoch zúčastnilo viac ako sto záujemcov, z hľadiska návštevnosti prekonalo všetky očakávania organizátorov," informovala Mgr. Zuzana Tokárová, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Počas štyroch týždňov trvania výstavy túto jedinečnú expozíciu navštívili – či už v rámci organizovaných prehliadok spojených s odborným výkladom, určených pre žiakov a študentov základných a stredných škôl z Košíc a okolia, alebo v rámci individuálnych prehliadok – stovky návštevníkov z celého východného Slovenska.

„Najväčšiu pozornosť priťahovala najmä vizuálna stránka propagandistických plagátov a až mrazivé protižidovské dobové heslá," zhodnotila Zuzana Tokárová. „Na základe sprístupnenia nevšedných dobových dokumentov z obdobia slovenského štátu, ktoré mohli návštevníci na východnom Slovensku vidieť vôbec po prvý raz, poskytla výstava – nielen pre odbornú, ale aj pre laickú verejnosť – možnosť kriticky zhodnotiť jedno z najkontroverznejších období našich dejín, vytvoriť si vlastný úsudok a posúdiť, či sme dnes dostatočne imúnni voči demagógii."

Výstava Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku vznikla z iniciatívy Klubu priateľov Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Jej autormi sú prof. PhDr. Eduard Nižňanský, CSc., PhDr. Stanislav Mičev, PhD., a Mgr. Michala Lônčíková. Výstava už bola inštalovaná v Banskej Bystrici a Bratislave, do Košíc sa dostala vďaka iniciatíve Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

 

 

PhDr. Marián Gladiš, PhD.

Súvisiace články

14.11.2017 17:45

Príprava doplňujúceho učebného materiálu „Zoznámme sa, národnostné menšiny“ finišuje

Za prítomnosti štátneho tajomníka MŠVVŠ SR Petra Krajňáka zasadal v Štátnom pedagogickom ústave expertný tím pre prípravu doplňujúceho učebného materiálu „Zoznámme sa, národnostné menšiny“. Hlavným cieľom odborníkov z rezortu š...
15.11.2018 20:46

Detektívna kancelária č.2 pokračuje

Detektívna kancelária č.2 je v súčasnosti najpopulárnejšia nórska séria pre deti. Má už trinásť dielov a každý z nich rieši záhadu, ktorá dá zabrať aj dospelým. V slovenčine vychádzajú ďalšie dve časti, ktoré si vychutnajú všet...
27.04.2017 09:16

Nové trendy v priemysle na prvej Night of Chances Engineering

Bratislava 26.4. 2017 – Budeme v budúcnosti potrebovať vodičský preukaz? Priemysel sa vyvíja tak rýchlo, že si vieme predstaviť, že o chvíľu nebudeme musieť naše autá ovládať. Z klasických zdrojov energie prichádzajú stále nové...