Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
08.12.2017 18:00

Na Filozofickej fakulte UPJŠ ukončili výstavu „Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku“

Najväčšiu pozornosť pútala vizuálna stránka propagandistických plagátov a až mrazivé protižidovské dobové heslá. Výstava poskytla možnosť kriticky zhodnotiť jedno z najkontroverznejších období našich dejín, vytvoriť si vlastný úsudok a posúdiť, či sme dnes dostatočne imúnni voči demagógii.

Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach hostila uplynulý mesiac – od 8. novembra 2017 – pozoruhodnú dokumentárnu výstavu pod názvom Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku. Odbornej aj širokej laickej verejnosti predstavila oficiálnu propagandu slovenského štátu v rokoch 1939 až 1945.

Na 25 výstavných paneloch prezentovala niekoľko desiatok propagandistických plagátov, karikatúr, oficiálnych fotografií a ukážok z dobových novín, ilustrujúcich realitu slovenského štátu a jeho vojnovú, pronemeckú, antispojeneckú a protižidovskú propagandu.

„Výstavu hodnotíme ako nanajvýš úspešnú – videlo ju niekoľko stoviek návštevníkov. Už slávnostné otvorenie, na ktorom sa popri pozvaných hosťoch zúčastnilo viac ako sto záujemcov, z hľadiska návštevnosti prekonalo všetky očakávania organizátorov," informovala Mgr. Zuzana Tokárová, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Počas štyroch týždňov trvania výstavy túto jedinečnú expozíciu navštívili – či už v rámci organizovaných prehliadok spojených s odborným výkladom, určených pre žiakov a študentov základných a stredných škôl z Košíc a okolia, alebo v rámci individuálnych prehliadok – stovky návštevníkov z celého východného Slovenska.

„Najväčšiu pozornosť priťahovala najmä vizuálna stránka propagandistických plagátov a až mrazivé protižidovské dobové heslá," zhodnotila Zuzana Tokárová. „Na základe sprístupnenia nevšedných dobových dokumentov z obdobia slovenského štátu, ktoré mohli návštevníci na východnom Slovensku vidieť vôbec po prvý raz, poskytla výstava – nielen pre odbornú, ale aj pre laickú verejnosť – možnosť kriticky zhodnotiť jedno z najkontroverznejších období našich dejín, vytvoriť si vlastný úsudok a posúdiť, či sme dnes dostatočne imúnni voči demagógii."

Výstava Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku vznikla z iniciatívy Klubu priateľov Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Jej autormi sú prof. PhDr. Eduard Nižňanský, CSc., PhDr. Stanislav Mičev, PhD., a Mgr. Michala Lônčíková. Výstava už bola inštalovaná v Banskej Bystrici a Bratislave, do Košíc sa dostala vďaka iniciatíve Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

 

 

PhDr. Marián Gladiš, PhD.

Súvisiace články

19.10.2018 10:36

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk vystúpil v Prahe na medzinárodnej konferencii „Jazyky jedného storočia“.

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľ. Hajduk vystúpil v Prahe s úvodným príhovorom na siedmej medzinárodnej konferencii na podporu viacjazyčnosti v školách „Jazyky jedného storočia“. Na medzinárodnej konferencii zameranej n...
19.04.2017 18:29

Môj domáci právnik

Vyšla nová kniha Môj domáci právnik, ktorá vám poradí v mnohých bežných situáciách. Mala by vám - laikom v oblasti práva - pomôcť nájsť odpovede na otázky, ktoré vás trápia. V každej opísanej situácii nájdete možnosti, z ktorýc...
14.05.2018 09:52

Začína sa najrozsiahlejšia obnova vysokoškolských internátov

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl a za podpory Slovenskej národnej strany podarilo získať 50 mil. eur určených na rekonštrukciu vysokoškolských internátov. Vďaka...