Späť na zoznam
Aktuality
Autor: Alžbeta Jánošíková
14.01.2021 12:35

Nadácia Pontis podporí projekty, ktoré prinášajú inovácie vo vzdelávaní

Nadácia Pontis hľadá občianske organizácie a startupy, ktoré do vzdelávania prinášajú inovatívne prístupy, ako aj riešenia na zmiernenie dopadu pandémie, či riešenia na prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov. V rámci 3-mesačného mentoringového programu s názvom EDUakcelerátor získajú mentora, konzultácie s expertmi, školenia aj grant na podporu šírenia ich projektu.


Program Generácia 3.0 vstupuje do štvrtého ročníka. Opäť tak vyhľadáva vzdelávacie projekty, vďaka ktorým sa už dnes žiaci na slovenských školách učia moderne. Navyše, vzhľadom na aktuálnu situáciu, výzvu rozšírila o projekty, ktoré prinášajú prístupy na zmiernenie dopadov pandémie, ako aj riešenia na prístup k vzdelávaniu pre všetky deti. „Vybraných 10 organizácií postúpi na 3-dňový EDUcamp. Na podujatí získajú expertné konzultácie od špičkových mentorov zo vzdelávania a biznisu, možnosť vypracovať si s pomocou odborníkov komplexnú analýzu svojho projektu a stratégiu pre jeho šírenie," uvádza Norbert Maur, senior programový manažér Generácie 3.0.

Po EDUcampe 5 organizácií postúpi do 3-mesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu EDUakcelerátor, v ktorom sa zamerajú na sledovanie svojho dopadu či vytvorenie udržateľného finančného modelu a získajú aj podporu na šírenie do škôl po celom Slovensku.

„Už dnes vidíme, že zmena slovenského vzdelávania by prebiehala ešte pomalšie, ak by na Slovensku neboli vzdelávacie projekty od občianskych organizácií alebo firiem, ktoré vznikli s cieľom prinášať sociálne inovácie. Preto im chceme pomôcť s efektívnym nastavením ich projektov, pomôžeme im šíriť sa a naučíme ich, ako sledovať svoj dopad a preukázať tak, že prinášajú výsledky. Veríme, že zmena príde skôr, keď sa o ňu budeme pokúšať aj zdola," vysvetľuje N. Maur cieľ EDUakcelerátora, pri ktorom sa Nadácia Pontis inšpirovala úspešným formátom zo sveta startupov.

Celé znenie výzvy.

Účasťou v EDUakcelerátore projekty získajú:

 • Skúseného mentora/mentorku, ktorý im pomôže nastaviť projekt efektívne a udržateľne (minimálne 4 konzultácie);
 • Expertov na mieru podľa oblastí, v ktorých potrebujú napredovať;
 • 3 celodenné školenia zamerané na fundraising, tvorbu biznis modelu a špecifiká šírenia programu na školy;
 • Odbornú pomoc s top výskumníkmi a výskumníčkami pre systematické sledovanie reálneho dopadu projektov (minimálne štyri konzultácie);
 • Finančný grant na podporu šírenia vášho prístupu a jeho udržateľnosť v celkovej výške maximálne 10 000 eur;
 • Napojenie na komunitu inovátorov vo vzdelávaní a možnosť šíriť projekt do regiónov;
 • Možnosť spolupracovať s inými organizáciami a startupmi v absolventskej (alumni) skupine.

Hľadajú sa organizácie a startupy, ktoré:

 • Majú otestovaný svoj projekt/produkt zameraný na učiteľov, riaditeľov či žiakov. Projekt je v súlade s víziou Generácie 3.0 – rozvíja zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie, prípadne vytvára podporu pre učiteľov či žiakov;
 • Majú záujem rozvíjať svoj projekt, sú ochotné prijímať spätnú väzbu a aktívne spolupracovať s mentorom a expertmi počas dlhšieho časového obdobia (3 mesiace);
 • Majú záujem rozširovať svoj projekt či program a zapájať do neho nové školy, učiteľov a žiakov;
 • Majú cieľ sledovať dopad svojho projektu a vyhodnocovať výstupy;
 • Majú cieľ zastabilizovať sa a smerovať k väčšej udržateľnosti.

Prihlasovanie je otvorené do 12. februára 2021. Viac informácií, prihlasovací formulár ako aj všetky dôležité dátumy sú uvedené na stránke www.generacia30.sk.

O programe Generácia 3.0

www.generacia30.sk

Program Generácia 3.0 je ročný cyklus, v rámci ktorého Nadácia Pontis vyhľadáva inovatívne vzdelávacie prístupy, prepája ich so vzdelávacou komunitou, pomáha im s efektívnym nastavením a podporuje ich pri šírení do škôl po celom Slovensku.  Cieľom programu je priniesť zmenu vzdelávania zdola tak, aby každé dieťa a mladý človek mali možnosť rozvinúť svoj potenciál a získať vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí. Program je určený školám a mimovládnym organizáciám, ktoré svoj prístup už realizujú.

Nadácia Pontis
www.nadaciapontis.sk

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto oblastiach sme aj experti.

Súvisiace články

28.11.2017 12:30

Vyjadrenie: MŠVVaŠ SR: Spoluprácu SR a Číny podporí aj memorandum...

Bratislava - S cieľom úspešne zdieľať skúsenosti a prehĺbiť možnosti budúcej kooperácie medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy sa koná od 26. do 29. novembra 2017 v Bratislave 2. ministerská konferencia o spoluprá...
12.10.2017 17:50

Francúzsko: Štrajk verejných zamestnancov narušil prevádzku škôl a nemocníc

Paríž - Celoštátny štrajk pracovníkov verejného sektora vo Francúzsku narušil dňa 10.10.2017 prevádzku škôl, nemocníc, verejných služieb a tiež vnútroštátnej leteckej dopravy. Informovala o tom dnes agentúra AP.
08.10.2017 08:05

Nelej olej na oheň

Jeho kariéru ovplyvnilo pätnásť rokov práce v televízii, kde sa podieľal na tvorbe obľúbených seriálov (Torn, The Little House, Undeniable a Silent Witness). Skúsenosti z televíznej brandže stoja aj za bestsellermi M.J.Arlidgea...