Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
26.09.2017 08:47

Nevšedná jeseň v Malokarpatskom múzeu v Pezinku

Ako je možné spojiť tému vína s detským návštevníkom? Túto otázku si možno položia učitelia, ktorí by chceli vziať svojich žiakov do Malokarpatského múzea v Pezinku. Práve vínu, vinohradníctvu a vínnej kultúre sa venuje toto múzeum v regióne Malých Karpát. V súčasnosti sa stáva samozrejmosťou, že múzea ponúkajú vzdelávacie programy pre žiakov a študentov, ako doplnok, či prípadne príjemnú zmenu oproti formálnemu vzdelávaciemu procesu v priestoroch školy. Vzdelávacie programy by mali žiakov a študentov viesť k samostatnému bádaniu a schopnostiam klásť otázky týkajúce sa výstav ako aj expozícií, prípadne i samotnej edukácie počas prebiehajúceho programu. Je potrebné docieliť, aby žiaci pri programe neboli pasívni, ale aktívne sa zapájali do daných úloh, preto je žiaduce ich správne motivovať a inšpirovať. Vzdelávacie programy pripravené Malokarpatským múzeom v Pezinku si túto požiadavku dávajú za jeden z cieľov.

Aktuálna ponuka vzdelávacích programov Malokarpatského múzea v Pezinku je pripravená na jeseň školského roku 2017/2018. Pozostáva z dvoch vzdelávacích programov, ktoré sa dajú prispôsobiť veku školskej skupiny.                                                                   

Prvý, z minulosti veľmi obľúbený program, nesie názov „Ako sa stal z učňa majster". Program sa inšpiruje heslom „Poď s nami na vandrovku a staň sa remeselníkom". Prostredníctvom neho múzeum „hľadá" šikovných učňov, ktorí na vandrovke okúsia rôzne remeslá a na konci sa stanú členmi cechu. Čomu sa venovali remeslá? Kto bol remeselník? Na tieto a aj iné otázky deti získajú odpovede interaktívnym spôsobom. Spoločne sa presunú do času, kedy remeslá rozkvitali, zlatom sa vážili a dozvedia sa viac o ich fungovaní. Program je vhodným doplnením predmetov, akými sú vlastiveda, dejepis a výtvarná výchova. Ako správni remeselníci si deti odnesú svoj „majstrovský výrobok" – vlastnoručne vyrobený produkt, ktorý imaj po skončení programu ostane na pamiatku.                                               

„Tajomstvo jedného domu" je program, ktorý odkrýva históriu a tajomstvá sídla Malokarpatského múzea. Niektoré domy vedia vyrozprávať nevšedné príbehy, a to je prípad aj nášho múzea, ktoré sa nachádza v starej renesančnej budove s bohatou históriou. Prečo si tento dom toho toľko pamätá? Program ilustruje vybájená legenda, ktorá hovorí o dievčatku Filoméne, ktoré tu v minulosti žilo. Jej rozprávanie prevedie deti celým programom a aj vďaka jej spomienkam, do ktorých sa deti započúvajú, im odhalí tajomstvá svojej rodiny. Skupina malých návštevníkov spozná, ako sa žilo či bývalo v minulosti, pričom zistia, že z dnešných mrakodrapov by Filoména asi bola zaskočená. Program sa dá prispôsobiť vekovej kategórii účastníkov, starší sa oboznámia aj s umeleckými slohmi s cieľom rozpoznať vybrané etapy historického vývoja budov. Pre deti je pripravená vymaľovánka, pre starších pracovný list, ktorý im ostane ako spomienka na prežitý vzdelávací program.                  

Na október  pripravujeme nový vzdelávací program k výstave „Viera, víno, vzájomnosť". V roku 2017 si pripomíname 500. výročie reformácie, ktorá zasiahla a ovplyvnila historicky takmer celú strednú Európu. Táto reforma ovplyvnila nielen náboženstvo, ale i školstvo, umenie, životný štýl a myslenie ľudí na začiatku novoveku.     Okrem spomínaných programov po úspechoch v letných mesiacoch Malokarpatské múzeum plánuje aj sériu výtvarných workshopov, ktoré podporia detskú fantáziu a kreativitu. Workshopy sú vhodné ako pre triedne kolektívy v rámci vyučovania, tak i pre poobedňajšie školské kluby detí a iné skupinky detských návštevníkov. Podrobnosti sa záujemcovia dozvedia v najbližších dňoch na našej webovej stránke, ako i spôsob rezervácie termínu pre návštevu múzea.

Na pracovných listoch k vzdelávacím programom a na iných tlačovinách nášho múzea sa objavuje nový maskot pán profesor Preš – historik. „Odjakživa veľa cestoval a spoznával svet. Na svojich cestách zažil už množstvo dobrodružstiev, ktoré boli neraz nebezpečné." Autorom múzejného maskota je žiak Igor Dobrotka, ktorý sa zapojil do súťaže o najlepší návrh vizuálu maskota, ktorá bola vypísaná vo februári a výsledky boli vyhlásené v máji toho roku na Noci múzeí a galérií 2017.                                                                                         

Detské publikum si z edukačných aktivít múzea odnáša nielen poučenie a nové informácie, ale i príjemné dojmy a zážitky. K dlhodobým cieľom výchovy a vzdelávania v múzeách je získať si návštevníkov, ktorí sa budú opätovne a s radostným očakávaním vracať do múzea. Nie je príjemnejšia odmena pre múzejného pedagóga, ako keď ho deti za zaujímavý vzdelávací program v múzeu odmenia potleskom a uistením, že prídu i nabudúce.

 

Text a foto: Mgr. Miroslava Žažová, Mgr. Vanda Kraľovičová, PhD.

Súvisiace články

03.08.2017 08:43

Dievča z kalendára je tu opäť!

Vychutnajte si 3.knihu v sérii Dievča z kalendára. V centre pozornosti stále stojí otázka - čo všetko ste ochotní urobiť pre peniaze? A pre záchranu svojich najbližších, ktorých milujete?
06.11.2018 13:57

Pred 80 rokmi „vypukla“ rozhlasová Vojna svetov

Najznámejšia mediálna mystifikácia spôsobila davovú psychózu, ľudia utekali do krytov
26.07.2017 07:43

Všetko príšerné aj krásne

Wavy je dcéra drogového dílera a psychicky nevyrovnanej, citovo labilnej ženy. Život ju naučil nedôverovať nikomu a ničomu, dokonca ani vlastným rodičom. Je uzavretá, radšej drží jazyk za zubami a už ako osemročná musí doma var...