Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
16.03.2018 09:42

Novým vedúcim odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja je Ján Furman

Organizačné zabezpečenie maturitných skúšok, blížiacich sa prijímacích konaní v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy, ale tiež rozšírenie duálneho vzdelávania a racionalizácia odborov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK), sú hlavnými prioritami nového vedúceho odboru školstva Úradu PSK Jána Furmana.

 Na tomto poste nahradil Karola Lacka. Predchádzajúcich 12 rokov pritom pracoval v Metodicko-pedagogickom centre v Prešove ako učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.

Písomná časť maturitných skúšok sa v tomto týždni týka aj 6 933 žiakov zo 112 stredných škôl v Prešovskom kraji, z čoho 78 je v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Následne bude školský odbor zabezpečovať aj organizáciu prijímacích skúšok na stredné školy, kde musia rodičia podať prihlášky do 10. apríla. Od 1. septembra má na stredné školy v kraji nastúpiť 6 500 prvákov, k dispozícii majú na výber 124 odborov. Chýbať nebudú ani niektoré nové odbory, napríklad biochemik – výroba piva a sladu na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prešove, operátor kožiarskej výroby na Spojenej škole v Bardejove, či animovaná tvorba a obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih na Strednej umeleckej škole v Kežmarku.

Rozšíriť sa má duálne vzdelávanie. V tom je v tomto školskom roku zapojených sedem stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. V systéme duálneho vzdelávania v tomto školskom roku študuje 83 žiakov, najviac - 38 ich je v Tatravagónke Poprad. Keďže regionálne rozmiestnenie škôl s duálnym vyučovaním nie je rovnomerné, ambíciou nového šéfa odboru školstva je zapojiť doň aj školy a zamestnávateľov z ďalších okresov. „Našou prioritou je, aby sme aj naďalej oslovovali zamestnávateľov a na druhej strane riaditeľov škôl motivovali k tomu, aby išli do duálneho vzdelávania a nastavili podmienky, aby duálne vzdelávanie bolo príťažlivé pre žiakov a prínosné pre školu a zamestnávateľov, ktorí doň vstupujú," uviedol Furman.

Furman avizuje aj optimalizáciu študijných odborov a následne aj siete škôl v pôsobnosti PSK. Problematikou sa bude zaoberať krajská rada pre odborné vzdelávanie. Zámerom je špecializovať školy na konkrétne oblasti, ako sú lesníctvo, strojníctvo, ekonomika a podobne. „Je to prvý krok, keď selektujeme odbory a určite dôjde k špecifikácii škôl a k tomu, že školy, kde nebude záujem o študijné odbory, budú zanikať," uviedol Furman.

Zároveň sa odbor školstva chce venovať propagácii odvetví, ktoré sú na pracovnom trhu nedostatkové, ale v školách o ne nie je dostatočný záujem. Patrí tu napríklad odbor murár alebo tesár. „Nemáme tu odborné profesie a remeselné činnosti. A na to potrebujeme mať dobre pripravených študentov, ktorí prídu do školy, naučia sa pracovať a po štyroch rokoch si buď založia živnosť, alebo sa zamestnajú vo firme a budú reálne pracovať za slušné peniaze. Dnes dobrý tesár zarobí aj 2-3 tisíc eur," upozornil v tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský. Zároveň je podľa neho dôležité, aby boli školy kvalitné. „Aby žiak, ktorý absolvuje danú školu, mal po skončení jasnú víziu, kde sa zamestná. Aby sme neprodukovali žiakov pre úrady práce, ale do výrobného sektoru. Toto je naša priorita," dodal.

Špeciálnu pozornosť chce odbor školstva venovať aj vzdelávaniu rómskych žiakov. „Každý žiak je vzdelávateľný, len potrebujeme dostať isté návyky vzdelávania aj do tejto komunity. Teda zmysel pre povinnosť a pravidelnosť dochádzky. Žiaľ, je veľmi málo pozitívnych príkladov v týchto komunitách," uviedol Furman. Existujúce elokované pracoviská škôl podľa neho nie sú najvhodnejším riešením. Za lepšie riešenie považuje dochádzanie študentov do kmeňových škôl. Uvedomuje si ale tiež, že na to bude najprv nutné nájsť zdroje na prepravu takýchto žiakov. Ako v tejto súvislosti dodal predseda PSK Milan Majerský, s problémom vzdelávania Rómov by v krátkom čase mal začať na Úrade PSK pomáhať aj splnomocnenec, ktorý bude mať v náplni práce pomoc tejto komunite. „Komunikujeme o vytvorení takéhoto útvaru na úrade s človekom, ktorý bude v teréne, v rómskych osadách a bude sprostredkovávať kvalitné vzdelanie, školu, kde by mohli študenti ísť a Rómom bude sprostredkúvať prácu. Naše firmy potrebujú zamestnancov do bežnej výroby a nevedia si ich zohnať, preto potrebujeme Rómov dostať do výroby. Verím, že sa nám to podarí," uviedol Majerský.

Zdroj: SITA

Súvisiace články

03.04.2018 09:36

ŠPÚ úspešne ukončil program vzdelávania učiteľov žiakov z rómskych komunít

Štátny pedagogický ústav úspešne ukončil inovatívne vzdelávanie učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľov a pracovníkov zaoberajúcich sa so vzdelávaním detí a žiakov z rómskych komunít.
05.10.2017 06:56

Séria Prorok pokračuje

V prvej časti Vyvolenie sme sa dostali do dystopického sveta, kde sa zlo prezlieka za dobro a skutočná láska je zakázaná. Za slobodu sa platí vysoká cena. Obrad vyvolenia sa pre Carrington Haleovú skončil katastrofou...
03.11.2018 08:57

Lucia Sasková a jej Rozpoltená

Lucia Sasková vo svojom najnovšom, siedmom románe Rozpoltená sa vracia k téme, ktorou zaujala už v knihe Nebezpečná. Dve mladé ženy, dva životy, dva osudy.