Späť na zoznam
Aktuality
Autor: Soňa Kaletová
23.11.2020 13:47

Občania EÚ chcú viac právomocí Únie v boji proti pandémii, ukazuje prieskum

V rámci druhej vlny koronakrízy dve tretiny Európanov požadujú viac právomocí EÚ a dostatok finančných zdrojov v rozpočte Únie na prekonanie tejto krízy.

Európsky parlament v piatok 20. novembra zverejnil kompletné výsledky tohtoročného tretieho prieskumu, v ktorom sa občanov EÚ pýtal na koronakrízu a ich postoj  Únii. Z výsledkov vyplýva, že napriek „neistote", ktorú v súčasnej situácii spojenej s ekonomickými dopadmi krízy opäť pociťuje 50% občanov EÚ, viac Európanov hodnotí kroky EÚ pozitívne ako tomu bolo na jar.

Viac kompetencií a finančných prostriedkov na prekonanie pandémie

S rastúcim počtom občanov EÚ, ktorí sa v dôsledku krízy ocitli v neistej situácii, dve tretiny Európanov (66%) súhlasia s tvrdením, že EÚ by mala mať pri riešení pandémie viac kompetencií. Na Slovensku s tým súhlasí 55% respondentov. Okrem toho si väčšina Európanov (54%) myslí, že EÚ by mala disponovať väčším množstvom finančných prostriedkov v boji proti následkom pandémie. S týmto tvrdením súhlasí 42% oslovených Slovákov.  

Dodržiavanie princípov právneho štátu a demokratických zásad

Pre občanov EÚ je nanajvýš dôležité, aby tieto finančné prostriedky EÚ smerovali iba do členských štátov s fungujúcim súdnym systémom, ktoré dôsledne rešpektujú spoločné európske demokratické hodnoty. Viac ako tri štvrtiny respondentov v EÚ (77%) súhlasia s tým, že EÚ by mala poskytovať finančné prostriedky členským štátom iba za predpokladu, že ich vlády preukázateľne dodržiavajú princípy právneho štátu  a demokratické zásady. Na Slovensku s tým súhlasí 72% oslovených.

Kľúčovou prioritou kam by mali smerovať výdavky je  oblasť verejného zdravia (54%), nasleduje hospodárske oživenie a nové príležitosti pre podniky (42%), klimatické zmeny a ochrana životného prostredia (37%), ako aj zamestnanosť a sociálne veci (35%). Slovenskí respondenti považujú za najdôležitejšiu oblasť zamestnanosť a sociálne veci (55%), nasleduje oblasť ekonomického oživenia a nových príležitostí pre podniky (51%), oblasť verejného zdravia (43%) a klimatické zmeny spolu s ochranou životného prostredia (31%).

Pozitívnejší postoj k Únii

Postoje k EÚ sú v porovnaní s prvým prieskumom realizovaným na prelome apríla a mája tohto roku pozitívnejšie. Podiel respondentov, ktorí majú pozitívny obraz o EÚ neustále rastie, z 31% v apríli 2020 na 41% v súčasnom prieskume. Väčšina respondentov je však naďalej nespokojná so solidaritou medzi členskými štátmi EÚ. Asi polovica respondentov (49%) tvrdí, že je spokojná s opatreniami, ktoré ich vláda zatiaľ prijala v boji proti pandémii. Takmer rovnaký podiel obyvateľov (48%) je nespokojných s rozhodnutiami vlády. Postoje sa od júnového prieskumu stali negatívnejšími, spokojnosť s vládnymi opatreniami má rovnako klesajúcu tendenciu. Na Slovensku vyjadrilo spokojnosť s opatreniami vlády 43%, naopak nespokojných je 55% opýtaných.

Vplyv na osobný príjem

Viac než tretina respondentov v celej EÚ (39%) tvrdí, že pandémia COVID-19 už ovplyvnila ich osobný príjem. Ďalších 27% priznáva, že takýto dopad na ich financie v budúcnosti očakáva. Na Slovensku koronakríza ovplyvnila osobný príjem u 47% opýtaných a 27% takýto dopad očakáva v budúcnosti. V piatich členských štátoch (Cyprus, Grécko, Španielsko, Rumunsko a Bulharsko) pandémia ovplyvnila osobné príjmy u viac než polovice respondentov.  

Z prieskumu tiež vyplýva, že kríza najviac zasiahla mladých ľudí a rodiny s deťmi v EÚ: 64% občanov vo veku od 16 do 34 rokov už čelí istým finančným ťažkostiam, 27% respondentov s deťmi minulo svoje osobné úspory skôr, ako mali naplánované.

Výsledky prieskumu verejnej mienky v EÚ v čase koronakrízu www.europarl.europa.eu

Zdroj text: Ivana JANÍKOVÁ, tlačová atašé

Zdroj foto: pexels.com

Súvisiace články

26.11.2017 06:00

Detektívna kancelária pre deti

Detektívnu kanceláriu č.2 tvorí dvojica Oliver a Tiril. Tiril je inteligentné, odvážne a akčné dievča, ktoré sa nebojí žiadneho rizika. Nezaváha ani vo chvíli, keď má prenasledovať dospelého zločinca. Oliver je zasa malý géniu...
23.04.2019 08:02

Salinger a jeho hit

Jedno z najvýznamnejších diel americkej literatúry minulého storočia napísal Salinger pôvodne ako román pre dospelých, ale vďaka téme tínedžerskej vzbury proti svetu dospelých a živému, slangovému jazyku si ho veľmi rýchlo obľú...
06.11.2018 13:57

Pred 80 rokmi „vypukla“ rozhlasová Vojna svetov

Najznámejšia mediálna mystifikácia spôsobila davovú psychózu, ľudia utekali do krytov