Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
19.12.2020 10:03

Online Pytagoriáda má rekordný počet zapojených žiakov

Súčasná pandemická situácia znemožnila usporiadanie množstva podujatí prezenčne, medzi nimi aj obľúbenej Pytagoriády. Preniesť ju do online priestoru bola veľká výzva. Iuventa – Slovenský inštitút mládeže - mala preto ambíciu postaviť sa výzve čelom, a tak usporiadala historicky prvú online Pytagoriádu, ktorá sa skončila s veľkým úspechom.

V stredu a vo štvrtok 9. a 10. decembra 2020 prebehli školské kolá jednej z najpopulárnejších súťaží. Pytagoriáda, ktorá sa organizuje už viac ako štyri desaťročia, mala tento rok svoju online premiéru na platforme EduPage. Slovenská komisia Pytagoriády na čele s jej predsedom Melicharom Cubjakom a realizačný tím IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, intenzívne hľadali možnosti ako Pytagoriádu zorganizovať aj v období pandémie, pretože si uvedomovali obľúbenosť tejto súťaže, o ktorej svedčí každoročná najvyššia účasť súťažiacich v školských kolách zo všetkých predmetových olympiád a postupových súťaží zabezpečovaných IUVENTOU.

Ambíciou inštitútu bolo preniesť Pytagoriádu do online priestoru a umožniť žiakom študujúcim v domácom prostredí dištančným spôsobom súťažiť, zjednodušiť učiteľom prípravu a vyhodnotenie súťaže, ale aj zrealizovať súťaž modernou a príťažlivejšou formou.

Nakoľko je však Pytagoriáda veľmi špecifická súťaž, bolo potrebné zabezpečiť všetky technické náležitosti, ktoré boli predsedom aj realizátorom zvládnuté na veľmi vysokej úrovni. Keďže dlho nebolo jasné, akým režimom budú školy v decembri fungovať, bola ponechaná aj klasická papierová verzia pre prípad, ak by sa deti mohli súťaže zúčastniť prezenčne, resp. ak by táto klasická forma vyhovovala škole viac. Súťaž sa teda uskutočnila oboma spôsobmi, časť detí odsúťažila online z pohodlia domova, či školských informatických učební a časť v škole klasickou papierovou formou.

Do online formy sa zapojilo rekordných 48 961 detí a najväčšiu popularitu si získala medzi piatakmi v kategórii P5, v ktorej odsúťažilo 12 685 detí online. „Potešil nás pozitívny ohlas z radov učiteľov, rodičov, a samozrejme vysoká účasť súťažiacich žiakov," zhodnotil Peter Lenčo, generálny riaditeľ IUVENTY.

Okresné kolá by sa mali konať 13. a 14. apríla 2021. V prípade nepriaznivej pandemickej situácie sa uskutočnia online formou.

Súvisiace články

30.06.2017 11:10

Aj vysvedčenia majú svoju históriu

Je koniec júna, je čas hodnotenia žiakov a študentov za celoročné snaženie. Odovzdávanie vysvedčenia, tento školský rituál sa opakuje v každom školskom roku zas a znova. Vysvedčenie odzrkadľuje usilovnosť, ale aj kvalitu vedomo...
19.10.2017 06:00

Všetko je raz prvý raz

V živote každého človeka sa všetko stane prvý raz. Prvý strach, prvá radosť, prvý smútok, prvá láska… Málokto si to však vie zapamätať a najmä napísať tak zaujímavo a plasticky, aby zaujal aj nestranného čitateľa. Rudolfovi Hr...