Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
17.09.2018 17:55

Pedagogička zo ŠUVky medzi najlepšími učiteľmi

Súťaž Učiteľ Slovenska už má svojich finalistov. Do prvej desiatky sa dostala aj Noémi Ráczová, dlhoročná učiteľka a výtvarníčka zo Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach.

Nominovaných bolo 300 učiteľov zo základných a stredných škôl i školitelia v online kurzoch. Do súťaže sa ich napokon prihlásila stovka, z ktorej odborná porota vybrala  TOP 10 finalistov. Podľa Ráczovej bola prihláška veľmi dôsledná a rozsiahla: „Bolo potrebné vyplniť a dokladovať viac oblastí o mojej odbornej aj pedagogickej činnosti v škole i mimo nej. Vyplniť mi ju trvalo 6 hodín a 2 prepotené tričká. Za mojimi úspechmi a výsledkami je aj práca mojich kolegov, žiakov aj ich rodičov. Bez úžasných žiakov a kolegov by neexistoval dobrý učiteľ."

Porotu zaujímal v prvom rade inovatívny prístup ku vzdelávaniu, spolupráca s ďalšími vzdelávacími organizáciami vrátane zahraničia,  aktívna účasť v mimoškolských aktivitách, ale i vzťahy v profesijnej komunite. Ako tvrdí František Cimerman z organizačného tímu súťaže, odbornú komisiu rovnako zaujímal osobný príbeh a charakter učiteľov: „Víťaz sa vyberal na základe posúdenia kvality prihlášok podľa spomínaných kritérií a osobného stretnutia s finalistami začiatkom septembra 2018 vo Vzdelávacom centre Zaježová, kde účastníci prezentovali svoju pedagogickú činnosť, zapájali sa do skupinových aktivít a boli k dispozícii na individuálne rozhovory." 

Noémi Ráczová sa okrem pedagogickej činnosti aktívne venuje ilustrátorskej i lektorskej práci. Za svoju umeleckú činnosť získala aj niekoľko ocenení. Na ŠÚV Košice založila súťaž „Grafický duel", ktorá už má svoju tradíciu: „Učenie je pre mňa dobrodružstvo, spoznávam pri tom úžasných ľudí - žiakov, kolegov aj rodičov. Sama sa veľmi rada učím nové veci a neustále sa vzdelávam v rôznych oblastiach. Chcem sa v práci dobre cítiť a snažím sa, aby sa dobre cítili v škole aj moji žiaci. Chcem svojich žiakov nadchnúť a motivovať, inšpirovať a pri tom zostať sama sebou. Pre mňa je žiak partner, od ktorého sa môžem učiť mnoho aj ja sama po odbornej aj ľudskej stránke," dodáva Ráczová.

Cieľom súťaže Učiteľ Slovenska je zmeniť pohľad spoločnosti na činnosť učiteľov, posilniť status a sebavedomie pedagógov a motivovať ich k výkonu tejto profesie. 


Autor: Mgr. Ľubica Reváková  
 

Súvisiace články

10.04.2018 14:24

Ministerka školstva Martina Lubyová rokovala s odborármi zo SAV

Predstaviteľov odborových zväzov pôsobiacich na pôde Slovenskej akadémie vied prijala včera ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Za Odborový zväz pracovníkov SAV sa stretnutia zúčastnili predsedníčka ...
10.01.2019 09:46

Kráčajte v novom roku po správnej ceste

Túžite mať viac času na svojich najbližších, viac sa venovať rodine a nepripúšťať si všetko k srdcu tak, ako minulý rok?