Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
05.09.2017 18:15

Peter Pellegrini sa stal krstným otcom knihy Scratch Starter

O tom, že digitále zručnosti sú nevyhnutnou súčasťou dnešnej doby, nemusíme pochybovať. Práve tá si vyžaduje neustále zlepšovanie svojich zručností v oblasti informačných technológii. A preto je naozaj dôležité, aby sa programovaním zaoberali už školáci na prvom stupni základných škôl. 

BRATISLAVA 5. septembra 2017 - Začiatkom septembra si všetky základné školy na Slovensku našli v schránke pekný darček. Tým darčekovm bola kniha programovania s názvom Scratch Starter – Programovanie pre deti, ktorú vytvoril tím odborníkov z Learn2Code. 

Knihu slávnostne predstavili 5. septembra 2017 v bratislavkom Zážitkovom centre vedy Aurelium profesionáli z Learn2Code. Knihu pokrstil podpredseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini ako inak – písmenami z klávesnice počítača.

Kniha je určená najmä učiteľom informatiky, ktorí ju môžu ďalej využívať na svojich hodinách či krúžkoch. Scratch Starter tak dopĺňa vzdelávaciu platformu Kidscodr.sk, ktorá vznikla začiatkom jari tohto roku. Portál obsahuje kompletné osnovy zamerané na výučbu základných princípov programovania, tvorby algoritmov a herného dizajnu. Slúži tak ako vzdelávacia pomôcka nielen pri kódovaní, ale aj pri vývoji hier a taktiež rozšíri rôzne technologické zručností dieťaťa. 

A prečo práve Scratch? 

Pomocou prostredia Scratch môžu deti rozvíjať svoju kreativitu, pretože im umožňuje navrhnúť si vlastné postavičky, ktoré môžu následne oživiť v animovanom firme.  Ďalej si môžu vytvoriť simuláciu kreslenia geometrických útvarov alebo naprogramovať vlastnú dvojrozmernú hru. Vďaka tomu sa tak deti učia logicky uvažovať a rozvíjať svoju kreatívnu stránku. 

Do vzdelávania treba investovať

"Tento krok považujeme za významnú investíciu do vzdelávania našej najmladšej generácie, vďaka ktorej môžu získať k technológiám pozitívny vzťah a venovať sa im dlhodobo," vysvetľuje prvotnú myšlienku projektu a vznik samotnej knihy Radovan Debnár, CEO Learn2Code.

"Prostredie Scratch je vhodný prostriedok k sebarealizácii mladých ľudí - pri programovaní sa nielen učíme logicky uvažovať, ale rozvíjame aj svoju kreativitu," hovorí autor knihy Ľuboš Jaroš, ktorý je zároveň aj lektorom v Learn2Code. Počas svojho pôsobenia v Learn2Code viedol a vedie krúžky programovania pre deti.

Viac ako 2 500 základných škôl na Slovensku v týchto dňoch obdržalo knihu Scratch Starter. Kniha bola distribuovaná do škôl zdarma bez toho, aby si ju dopredu museli objednať. Učitelia informatiky môžu spomínanú knihu využívať spoločne s portálom KidsCodr na svojich hodinách jednoducho, rýchlo a zdarma.

Pomohli aj partneri

Vydanie knihy ďalej podporili aj Nadácia Volkswagen Slovakia a Nadácia ESET.

Prečo sa Nadácia ESET zapojila do projektu a stala sa hlavným partnerom myšlienky podpory výučby programovania na základných školách a zrodu knihy Scratch Starter odpovedá Lucia Marková, členka správnej rady Nadácie ESET:

„Nadácia ESET, rovnako ako spoločnosť ESET, si uvedomuje dôležitosť informačných technológií v dnešnej dobe. Všetko okolo nás začína byť späté s automatizáciou, závislé od softvéru. Mať základné porozumenie a chápať, o čom je softvér, ako funguje, bude pre dnešné deti a ich budúcnosť kľúčové, pretože keď dnes automatizované systémy čoraz viac nahrádzajú ľudskú prácu, ešte viac budú v budúcnosti.  Získať tento typ vzdelania v čo najmladšom veku je späté s analytickým myslením, čo bude nepochybne iba výhodou."

Ďalším partnerom projektu, ktorý podporuje rôzne inovatívne formy vzdelávania, je aj Nadácia Volkswagen Slovakia.

"Nadácia Volkswagen Slovakia dlhodobo podporuje vzdelávacie inovatívne projekty. Od svojho založenia je jednou z oblastí jej podpory aj podpora vzdelávania v technike. Práve v projekte Scratch Starter vidíme synergiu viacerých našich cieľov - plošná podpora základných škôl, podpora jednotlivých učiteľov so spoločným cieľom nadchnúť deti pre štúdium technických smerov. Veríme, že sa knižka dostane do rúk zanieteným učiteľom, ktorí ju využijú v rámci vyučovania či  poobedných aktivít s deťmi," hovorí Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie Volkswagen Slovakia.

 

PARTNERI

O Nadácii ESET

Nadácia ESET zastrešuje filantropické a spoločensky zodpovedné aktivity spoločnosti ESET, s.r.o. Medzi jej primárne zameranie patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, podpora programovania a robotiky na školách, podpora výučby kritického myslenia, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti a transparentnosti verejných financií. 

O Nadácii Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia bola založená v roku 2008 spoločnosťou Volkswagen Slovakia ako verejnoprospešná organizácia. Pod mottom "Vedomosti tvoria budúcnosť" sa cielene snaží o spoluvytváranie moderného priestoru pre život v spoločnosti. Podporuje inovatívne vzdelávacie projekty a verejnoprospešné aktivity realizované po celom Slovensku.


Spracovala:  Martina Baumann, PR a komunikácia v Learn2Code           

Kontakt: Mobil: 0948 038 354  / E-mail: baumann@learn2code.sk                                                                                 

Galéria

Súvisiace články

18.04.2018 09:19

Bratislava hostí európskych expertov na kvalifikácie a validáciu

V dňoch 19. až 20. apríla 2018 organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Európskou komisiou medzinárodnú konferenciu Plánované a dosiahnuté výsledky vzdel...
12.12.2017 18:18

Ekonomická olympiáda konečne aj na Slovensku!

Ekonomická či finančná gramotnosť sú schopnosti, ktorým sa v školských osnovách na Slovensku venuje málo priestoru. Platenie účtov či daní sú pritom povinnosti, s ktorými sa už aj mladí ľudia bežne stretnú v reálnom živote. K l...
10.01.2018 20:00

Kremnica bude tento rok hospodáriť s prebytkovým rozpočtom

Mesto Kremnica bude v roku 2018 hospodáriť s prebytkovým rozpočtom, pričom prebytok predstavuje sumu 1207 eur. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový a počíta s príjmami vo výške 4,498 milióna eur a výdavkami vo výške takme...