Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
04.09.2018 18:29

Písomnú maturitu si chce opraviť viac ako tisíc žiakov

Celkovo 1 053 žiakov sa prihlásilo na opravný termín externých maturitných testov a písomných prác. V tomto roku sa uskutoční v dňoch od 4. do 6. septembra 2018 na 51 vybraných stredných školách po celom Slovensku.

V utorok 4. septembra boli naplánované testy a slohové práce z predmetov slovenský jazyk a literatúra (158 prihlásených žiakov) a slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s VJM – 33 žiakov).

O deň neskôr, v stredu 5. septembra, budú žiaci písať test a slohovú prácu z vybraného cudzieho jazyka. Najviac žiakov čaká anglický jazyk na úrovni B1 – 615. Druhým početne najzastúpenejším je nemecký jazyk na úrovni B1, z ktorého si bude písomné maturity opravovať 153 žiakov. Opravnú maturitu budú žiaci písať aj z ruského jazyka, pričom na všetky tri úrovne náročnosti sa ich prihlásilo spolu 15.

Štvrtok 6. septembra bude posledným dňom opravného termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a žiaci v rámci neho budú písať test a slohovú prácu z maďarského jazyka (5 žiakov), resp.  test z matematiky (47).

Neúspešní maturanti mali možnosť prihlásiť sa na tento termín u riaditeľa svojej školy do 30. júna 2018. Podmienkou prihlásenia sa na opravný termín bolo, že žiaci nesmú byť neúspešní z viac ako dvoch predmetov v riadnom, resp. v náhradnom termíne maturít.

V prípade, že neuspejú ani v septembrovom termíne, budú mať poslednú možnosť opravnej písomnej maturity počas riadneho termínu písomných maturít v roku 2019. Na tento termín sa môžu prihlásiť do 30. septembra 2018.

Opravný termín písomných maturít organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v spolupráci s odbormi školstva okresných úradov v sídle krajov. Viac informácií nájdete na stránke http://www.nucem.sk/sk/maturita.

 

Minedu


 

Súvisiace články

04.10.2017 08:51

Ministerka školstva Martina Lubyová vyhlásila novú všeobecnú výzvu APVV

Všeobecnú výzvu Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) na rok 2017 s alokáciou 33 miliónov eur vyhlásila dňa 3.10.2017 ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová počas výročnej konferencie agentúry v Br...
02.11.2018 07:52

55 nových prípadov pre Hercula Poirota

Súborné vydanie Hercule Poirot – Poviedky je luxusne upravená, bohato ilustrovaná kniha s kazetou, ktorá obsahuje 55 prípadov slávneho belgického detektíva vrátane poviedky, ktorú v Spojenom kráľovstve publikovali až sedemdesia...
02.05.2018 12:22

PP Poradca pre školy. Tvoríme najlepšie riešenia - vzdelávame - dávame šťastie

Majiteľ firmy, pán Juraj Málik, je vizionár a pôvodným povolaním učiteľ, preto spoločnosť podporuje vzdelávanie rôznymi formami a dlhodobo – a to nielen pre zamestnancov a svojich zákazníkov, ale chce prispieť aj k zlepšeniu vz...