Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
03.11.2017 12:15

Podujatia SAV počas Týždňa vedy a techniky

Aké veľké je nekonečno? Čo všetko vieme o pásomniciach? Prečo v noci nie je tma? Krátke otázky podnecujú zvedavosť. Veda a výskum riešia tisíce otázok v zložitejších súvislostiach. Ako a prečo a najmä s akými výsledkami – top sú vďačné témy aj pre tradičný Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Slovenská akadémia vied bude aj tento rok od 6. do 12. novembra jeho aktívnou súčasťou.

SAV sa aj v tomto roku zapojí do Týždňa vedy a techniky množstvom prednášok, kvízov, workshopov a seminárov po celom Slovensku. Rovnako pripravuje 30 ústavov a 3 špecializované pracoviská akadémie  - Dni otvorených dverí SAV. Organizátorom podujatia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Dni otvorených dverí SAV budú v týchto ústavoch:

Pondelok 6. 11.:

Matematický ústav SAV, Košice

Utorok 7. 11.:

Neurobiologický ustav SAV, Kosice

Ústav experimentálnej fyziky

Elektrotechnický ústav

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV - Botanický ústav

Chemický ústav

Ústav anorganickej chémie

Ústav molekulárnej biológie

Ústav etnológie

Ústav slovenskej literatúry

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie

* Ústredný archív SAV

* Výpočtové stredisko 7. až 9. 11.

Streda 8. 11.:

Ústav hydrológie

Fyzikálny ústav

Ústav stavebníctva a architektúry

Ústav normálnej a patologickej fyziológie

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV - Ústav genetiky a biotechnológií rastlín

Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat

Biomedicínske centrum SAV

Štvrtok 9. 11.:

Matematický ústav SAV, Bratislava

Ústav vied o Zemi, Banská Bystrica

Ústav polymérov

Parazitologický ústav SAV

Centrum biovied - Ústav biochémie a genetiky živočíchov

Ústav geotechniky

Ústav materiálov a mechaniky strojov

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Už mimo oficiálneho TVT sa otvoria dvere pre verejnosť aj v bratislavskom Ústave vied o Zemi (pracovisko geologického odboru) v pondelok 13. novembra. Okrem toho je v Ústave vied o Zemi pripravený na 8. novembra Deň seizmológa – exkurzia do seizmologického laboratória. Matematický ústav v Bratislave si pripravil zaujímavé prednášky, ktoré napríklad vysvetlia pôvod a zmysel Pytagorovej vety či aké veľké je nekonečno (7. 11.), vedci ústavu sa vyberú aj do Ružomberka, kde sa uskutoční seminár  o pravdepodobnosti.

Ústav experimentálnej fyziky v Košiciach zoberie návštevníkov ústavu do vesmíru a do miest „kde ešte nikdy nik nebol". Elektrotechnický ústav umožní dotknúť sa atómu... Ako vzniká liek sa laici dozvedia v ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie. V Biomedicínskom centre SAV sú pripravené aj viaceré prednášky – jedna z nich láka víziou ako sa možno  stať Saganom.

O konšpiračných teóriách včera a dnes sa čo-to dozviete na prednáške ústavu etnológie. Pripravené sú prednášky aj v ústave experimentálnej psychológie, ekonomickom ústave či tvorivé semináre v ústave slovenskej literatúry. Bohatý program pripravilo aj Arborétum v Mlyňanoch, ktoré bude pre verejnosť prístupné počas celého týždňa. Podujatí SAV je viac, ich podrobný prehľad prináša tabuľka v prílohe.

Andrea Nozdrovická

Súvisiace články

05.10.2017 14:06

Národný monitorovací výbor eurofondov rokoval v Piešťanoch

  Za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej, predstaviteľov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a ďalších orgánov štátnej správy sa včera v Piešťanoch uskutočnilo ...
14.04.2018 13:34

Turčianske Teplice: Prvý ročník na osemročnom gymnáziu tento rok neotvoria

Gymnázium Mikuláša Galandu, ktoré je súčasťou Spojenej školy v Turčianskych Tepliciach, prvý ročník v rámci osemročného štúdia v budúcom školskom roku neotvorí.
12.09.2017 09:04

Moje vymodlené dieťa ma privádza do zúfalstva

Kniha Moje vymodlené dieťa ma privádza do zúfalstva na nemeckom knižnom trhu prekonala všetky očakávania. Už druhý rok sa drží v prvej dvadsiatke bestsellerov a nadšené ohlasy čitateľov pribúdajú. „Váš prístup je to najlepšie a...