Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
20.09.2017 09:50

PUNK ROCK

ŠKOLSKÁ DRÁMA V DIVADLE NOVÁ SCÉNA- Divadlo Nová scéna v Bratislave štartuje novú divadelnú sezónu výnimočným projektom. 13. septembra uvedie hru súčasného britského dramatika Simona Stephensa PUNK ROCK. Inscenácia skúma problémy a svet skupiny dnešných tínedžerov, ktorí sa stretávajú v jednej z opustených častí školy, pripravujú sa na maturitu a plánujú štúdium na vysokej škole. Prináša témy ako násilie, šikanovanie, ale aj láska, priateľstvo a hľadanie samého seba v dnešnom svete.

Režisér Svetozár Sprušanský má už s uvádzaním podobných hier šitých na mieru mladému divákovi bohaté skúsenosti. Ako hovorí, v divadle Nová scéna tak vzniká predstavenie o mladých, pre mladých, s mladými: „Príbeh vykresľuje neľahké vzťahy medzi spolužiakmi, v ktorých nechýba krutosť, výsmech či cynizmus. Hra má výrazný sociálno-kritický akcent. Apeluje na tolerantnosť, ľudskosť a empatiu v správaní dnešných mladých ľudí. Čo je však skvelé, autor danú tému nesplošťuje, neidealizuje, nementoruje, ale pravdivo zachytáva život mladých ľudí, ich mentalitu, logiku, vzťahy a témy, ktorými dnes žijú."

Inscenácia Punk Rock vzniká v rámci širšie koncipovanej programovej línie s názvom MLADÁ NOVÁ SCÉNA. Pôjde o pravidelné uvádzanie divadelných projektov určených mladému a detskému divákovi a o zobrazenie jeho problémov, svetov atď. jeho slovníkom, živým divadelným jazykom a súčasnými inscenačnými prostriedkami. Po predstavení budú nasledovať besedy či edukatívne podujatia v priamej spolupráci so psychológmi – odborníkmi k danej problematike.

Aj preto je súčasťou inscenácie Punk Rock následná beseda mladých divákov so psychológom, ktorá sa sústredí na tému násilie a hľadanie identity mladých ľudí. Rovnako sa na školy budú distribuovať metodické listy, v ktorých učitelia dostanú „návod", ako pracovať s touto témou a problematikou pred alebo po návšteve divadelného predstavenia. Predstavenie Punk Rock sa bude v divadle Nová scéna uvádzať prioritne pre stredné školy v dopoludňajších hodinách.

Je určené mladým ľuďom od 14 rokov, dĺžka predstavenia je 100 minút bez prestávky, následne bude prebiehať približne 30-minútová beseda so psychológom. Predstavenie vzniklo v spolupráci s Národným koordinačným strediskom na riešenie problematiky násilia na deťoch a Ministerstvom školstva SR.

Podrobné informácie o predstavení nájdete na internetovej a facebookovej stránke predstavenia Punk Rock:

http://www.punkrock.sk/

https://www.facebook.com/PunkRockBA/

V inscenácii PUNK ROCK dostanú priestor mladí členovia hereckého súboru divadla a poslucháčky bratislavského Štátneho konzervatória: V. Plevčík, P. Dubayová, L. Fecková, L. Pišta, P. Makranský, D. Hartl, M. Drínová, R. Dang Van, P. Vyskočil, D. Koči, P. Plevčík a M. Kaprálik.

Kontakty v prípade záujmu o predstavenie:

Jarmila Stodolová E-mail: jarmila.stodolova@novascena.sk Tel: +421 2 204 88 515 Mobil: +421 905 801 626

Ľuba Barysz E-mail: luba.barysz@novascena.sk Tel: +421 2 204 88 530; Mobil: +421 905 801 844

Predstavenie učiteľom pomôže naplniť aktivity v oblasti prevencie extrémizmu, xenofóbie a ostatných foriem intolerancie v školskom prostredí v súlade s POP 2017-2018, konkrétne v bodoch:

1.5.4.1 Ľudské práva 1. e) zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv

1.5.4.2 Práva detí 6. Do ŠkVP zapracovať povinné témy súvisiace s prá- vami dieťaťa, ako aj výchovy k demokratickému ob- čianstvu a prevencie násilia, xenofóbie, intolerancie, antisemitizmu a rasizmu

Súvisiace články

06.11.2018 13:57

Pred 80 rokmi „vypukla“ rozhlasová Vojna svetov

Najznámejšia mediálna mystifikácia spôsobila davovú psychózu, ľudia utekali do krytov
14.11.2017 12:30

Festival vedy a techniky AMAVET 2017

V pondelok 6. novembra sa začal 14. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku, kde jedným z hlavných podujatí je už 20. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET. Žiaci, ktorí boli úspešní na krajských kolách v minulom mesiaci, ...
26.04.2018 06:06

Rodinná Biblia. Exkluzívna kniha kníh

Na Slovensku stále vychádzajú knihy, ktoré majú hodnotu niekoľko tisíc eur. Pre zberateľov, fajnšmekrov, bibliofilov a knižných nadšencov. Zaujmú nielen svojím obsahom, ale najmä zhotovením, ktoré je v mnohých smeroch jedinečn...