Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
08.01.2020 14:09

Reakcia ministerstva školstva na klamlivé vyhlásenie strán PS a Spolu

Páni Šucha a Hipš účelovo klamú, že SNS a ministerka Lubyová minuli 37 mil. eur netransparentne a nehospodárne. Pravdou je, že v projekte sa neminul ešte ani jeden cent, ide len o budúce čerpanie. Ministerstvo školstva ich nikdy míňať nebude, nie je predkladateľom ani prijímateľom projektu, je ním Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI).

CVTI ako prijímateľ tohto národného projektu bol schválený priamo Európskou komisiou ako súčasť operačného programu Výskum a inovácie („OP VaI") dňa 28. októbra 2014.

Zámer projektu s plánovanými aktivitami a predpokladaným rozpočtom bol prezentovaný dňa 29. 9. 2015 na zasadnutí Monitorovacieho výboru („MV") pre OP VaI a bol zaslaný všetkým členom MV na pripomienkovanie a bol MV riadne schválený dňa 2. 11. 2015 ešte za ministra Draxlera.

V súlade s týmto schváleným zámerom si ministerstvo školstva ako v tom čase riadiaci orgán pre OP VaI splnilo povinnosť a vyhlásilo dňa 26. 10. 2018 vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok („NFP"). Proces hodnotenia projektu bol plne v súlade s pravidlami EK a projekt bol opäť schválený Monitorovacím výborom OPVaI, v ktorom bolo zastúpených 65 členov z inštitúcií z celého spektra vedy, vrátane tretieho sektoru.

Proces bol teda úplne štandardný a transparentný. Vybudovanie viacerých centier je spojené so snahou dostať aktivity aj do regiónov Slovenska (regionálne centrá sa vybudujú v Košiciach, Žiline a v Nitre).

EK môže projekt kedykoľvek skontrolovať, avšak kontrolovať možno aktivity, ktoré sa uskutočnili, nie také, ktoré sa ešte neudiali. Nedá sa teda hovoriť o efektívnosti či hospodárnosti míňania, ktoré ešte ani nezačalo a nie je pravdou, že by proces nebol transparentný. Mrzí nás, že vysoký úradník EK pán Šucha takto hrubo klame a zneužíva svoje postavenie v EK na svoju vlastnú osobnú domácu politickú kampaň.

Prostredníctvom národného projektu na podporu národného systému pre popularizáciu výskumu sa vybudujú centrá vedy v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK vo vybraných oblastiach – najmä Košice, Žilina, Nitra. Podporené budú aj činnosti národnej popularizačnej siete a mediálna kampaň. Realizované budú demonštračné aktivity s využitím moderných technológií v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK, národné festivaly vedy a techniky, odborné podujatia týkajúce sa vzťahov vedy, výskumu, vývoja a spoločnosti. V neposlednom rade sa uskutočnia opatrenia na pritiahnutie záujmu verejnosti, a to najmä mladej generácie o kariéru výskumníka, resp. pracovníkov pre kľúčové priemyselné odvetvia identifikované RIS3 SK.
 

Zdroj: minedu

Súvisiace články

26.07.2017 07:43

Všetko príšerné aj krásne

Wavy je dcéra drogového dílera a psychicky nevyrovnanej, citovo labilnej ženy. Život ju naučil nedôverovať nikomu a ničomu, dokonca ani vlastným rodičom. Je uzavretá, radšej drží jazyk za zubami a už ako osemročná musí doma var...
29.06.2017 11:44

Z fitka do kuchyne špeciál 2

Po neuveriteľnom úspechu knihy Špeciál 1 vychádza kniha Špeciál II, ktorá prináša navyše:
15.01.2018 06:09

Schudni vďaka tukom

Tuky sú kľúčom k ideálnej telesnej hmotnosti a úplnému zdraviu. Verili by ste tomu? Veď pred tukmi vás vystríhajú všetci kvázi-odborníci a mnohé diéty. Ako sa dá jesť viac tukov a pritom schudnúť? A nielen to! Byť aj zdravším,...