Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
19.10.2018 10:36

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk vystúpil v Prahe na medzinárodnej konferencii „Jazyky jedného storočia“.

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľ. Hajduk vystúpil v Prahe s úvodným príhovorom na siedmej medzinárodnej konferencii na podporu viacjazyčnosti v školách „Jazyky jedného storočia“. Na medzinárodnej konferencii zameranej na podporu výučby ďalších cudzích jazykov v školách v Českej republike sa v priestoroch Ministerstva školství, mládeže a telovýchovy ČR (MŠMT ČR) zišli zástupcovia zástupcovia kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií z Českej a Slovenskej republiky, Chorvátska, Kanady, Francúzska.

Tento ročník konferencie bol podľa jej organizátorov MŠMT ČR a Národného inštitútu pre ďalšie vzdelávanie intenzívny aj preto, že sa konal v čase 100. výročia založenia prvej Československej republiky.

„Konferencia nám dala príležitosť nahliadnuť do dejín Československa od viacjazyčného modelu za prvej československej republiky až k jednojazyčnému štátu po rozdelení Československa v roku 1993. Výmena odborných názorov na tejto medzinárodnej konferencii potvrdila fakt, že v Čechách aj na Slovensku si uvedomujeme nevyhnutnosť ovládania viacerých cudzích jazykov. V našich končinách to totiž nielen napĺňa príslovie – koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom, ale je to dôležité aj pre efektívne  uplatnenie sa občanov Slovenskej republiky a  Českej republiky na trhu práce doma i v zahraničí,"povedal v príhovore riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

V troch blokoch konferencie venovaných prínosu jazyka a jazykovedy pri formovaní štátu, téme cudzích jazykov na území bývalého Československa a Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky vystúpili zástupcovia  ŠPÚ, Pedagogickej a Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, Zhromaždenia nemeckých spolkov v ČR, Generálneho riaditeľstva pre preklady ČR, Európskej komisie, pracovníci Českej školskej inšpekcie, Národného inštitútu pre ďalšie vzdelávanie ČR a MŠMT ČR. 

Okrem skúseností so spoločným jazykom a viacjazyčnosťou rezonovala na konferencii aj téma o premenách nemčiny ako jazyka vzdelávania a jazyka národnostnej menšiny v slovenskom a českom kontexte, ktorej sa venovala v prezentácii aj Beata Menzlová z ŠPÚ. V ďalšom bloku, „Cudzie jazyky na území Československa", ktorý bol venovaný okrem iného aj romistike, vystúpil s prezentáciou námestník ŠPÚ Jozef Facuna. 

V poslednej časti konferencie sa pri okrúhlom stole stretli zástupcovia Francúzskeho, Poľského a Goetheho inštitútu, Inštitútu Cervantes, veľvyslanectiev USA v ČR, zástupcovia  Britskej rady a Cambridge Assessment English. 

Súvisiace články

12.07.2018 22:03

Ministerstvá určili vyše 52 miliónov eur stovkám základných škôl

Spolu viac ako 52 miliónov eur poputuje stovkám základných škôl (ZŠ) na Slovensku. Peniaze sú určené na zlepšenie vybavenia jazykových a odborných učební, knižníc a na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.
08.12.2017 12:45

Pracovníci Lekárskej fakulty UPJŠ realizujú prelomový výskumný projekt smerujúci k včasnej diagnostike Parkinsonovej ...

Pracovníci Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice už tretí rok vykonávajú prelomový výskum smerujúci k včasnej diagnostike Parkinsonovej choroby. V tomto roku sa im v spolupráci s kolegami z Inšt...
03.03.2018 08:44

Magické zvieratá – Psie čary

Spisovateľka Holly Webová píše nádherné knižky pre deti, najmä o zvieratkách a mágii. Napríklad séria o Emily Pierkovej, knižky o mačiatku Cilke, šteniatku Henrikovi, o havkáčovi Oskarovi a jeho prvých Vianociach, či o Rafíkovi...