Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
19.10.2018 10:36

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk vystúpil v Prahe na medzinárodnej konferencii „Jazyky jedného storočia“.

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľ. Hajduk vystúpil v Prahe s úvodným príhovorom na siedmej medzinárodnej konferencii na podporu viacjazyčnosti v školách „Jazyky jedného storočia“. Na medzinárodnej konferencii zameranej na podporu výučby ďalších cudzích jazykov v školách v Českej republike sa v priestoroch Ministerstva školství, mládeže a telovýchovy ČR (MŠMT ČR) zišli zástupcovia zástupcovia kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií z Českej a Slovenskej republiky, Chorvátska, Kanady, Francúzska.

Tento ročník konferencie bol podľa jej organizátorov MŠMT ČR a Národného inštitútu pre ďalšie vzdelávanie intenzívny aj preto, že sa konal v čase 100. výročia založenia prvej Československej republiky.

„Konferencia nám dala príležitosť nahliadnuť do dejín Československa od viacjazyčného modelu za prvej československej republiky až k jednojazyčnému štátu po rozdelení Československa v roku 1993. Výmena odborných názorov na tejto medzinárodnej konferencii potvrdila fakt, že v Čechách aj na Slovensku si uvedomujeme nevyhnutnosť ovládania viacerých cudzích jazykov. V našich končinách to totiž nielen napĺňa príslovie – koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom, ale je to dôležité aj pre efektívne  uplatnenie sa občanov Slovenskej republiky a  Českej republiky na trhu práce doma i v zahraničí,"povedal v príhovore riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

V troch blokoch konferencie venovaných prínosu jazyka a jazykovedy pri formovaní štátu, téme cudzích jazykov na území bývalého Československa a Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky vystúpili zástupcovia  ŠPÚ, Pedagogickej a Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, Zhromaždenia nemeckých spolkov v ČR, Generálneho riaditeľstva pre preklady ČR, Európskej komisie, pracovníci Českej školskej inšpekcie, Národného inštitútu pre ďalšie vzdelávanie ČR a MŠMT ČR. 

Okrem skúseností so spoločným jazykom a viacjazyčnosťou rezonovala na konferencii aj téma o premenách nemčiny ako jazyka vzdelávania a jazyka národnostnej menšiny v slovenskom a českom kontexte, ktorej sa venovala v prezentácii aj Beata Menzlová z ŠPÚ. V ďalšom bloku, „Cudzie jazyky na území Československa", ktorý bol venovaný okrem iného aj romistike, vystúpil s prezentáciou námestník ŠPÚ Jozef Facuna. 

V poslednej časti konferencie sa pri okrúhlom stole stretli zástupcovia Francúzskeho, Poľského a Goetheho inštitútu, Inštitútu Cervantes, veľvyslanectiev USA v ČR, zástupcovia  Britskej rady a Cambridge Assessment English. 

Súvisiace články

20.09.2017 09:50

PUNK ROCK

ŠKOLSKÁ DRÁMA V DIVADLE NOVÁ SCÉNA- Divadlo Nová scéna v Bratislave štartuje novú divadelnú sezónu výnimočným projektom. 13. septembra uvedie hru súčasného britského dramatika Simona Stephensa PUNK ROCK. Inscenácia skúma prob...
08.06.2017 14:23

Krstili knihu Hany Lasicovej Pupo a Fazuľka

Pupo a Fazuľka je kniha pre deti od štyroch rokov, ale rozhodne sa v nej nájdu aj väčšie deti a dokonca si v nej budú s láskou listovať aj dospeláci. Je to kniha plná odvahy, vtipu, láskavého humoru, satiry a ponaučenia. Pokrst...
21.11.2017 15:00

BRATISLAVA: O súkromnej strednej škole dizajnu v Satelite

BRATISLAVA - Dve dekády Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Bratislave, ktorá je najdlhšie pôsobiacou umeleckou súkromnou školou na Slovensku, ukazuje aktuálna výstava galérie Slovenského centra dizajnu (SCD) Satelit. ...