Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
05.09.2018 18:55

Školský rok sa v Devínskej Novej Vsi začína zrekonštruovanými jazykovými učebňami a telocvičňou

Nadácia Volkswagen Slovakia spolupracuje s miestnou Základnou školou I. Bukovčana už siedmy rok. Od roku 2012 pravidelne prispieva na otvorenie triedy pre malých prváčikov s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka.

Aj v školskom roku 2018/19 Nadácia Volswagen Slovakia (Nadácia VW SK) otvára prvácku jazykovú triedu na ZŠ I. Bukovčana. Okrem toho podporila aj rekonštrukciu telocvične pre 1. stupeň a jazykových učební.

Spolupráca so Základnou školou I. Bukovčana je pre nás prirodzeným rozšírením podpory dvojjazyčného vzdelávania. V Nadácii veríme, že potreba učiť sa cudzie jazyky je dôležitá už od mladého veku. Žiaci z tried, ktoré podporujeme, majú do rozvrhu zaradené dodatočné hodiny nemčiny, ako aj telesnú a výtvarnú výchovu v nemeckom jazyku,"  hovorí projektová manažérka Alexandra Pappová z Nadácie VW SK.

 

Príhovor

 

Vystúpenie

 

V treťom ročníku sa žiakom do rozvrhu pridáva aj prírodoveda v nemeckom jazyku. Zaujímavé aktivity v nemčine v rámci technického konceptu a pracovné vyučovanie žiakom ponúka aj školský klub v poobedňajších hodinách. Nadácia VW SK od školského roku 2012/13 otvorila celkovo šesť tried, najstarší žiaci s rozšírenou výučbou nemčiny budú v tomto školskom roku už siedmaci. 

 

Okrem podpory vyučovania Nadácia VW SK prispela aj na rekonštrukciu telocvične pre 1. stupeň a pomohla zrekonštruovať ďalšie dve triedy. Zároveň plne vybavila jazykové učebne, takže žiaci budú mať pre učenie sa cudzieho jazyka tie najlepšie podmienky. 

 

Rekonštrukcia telocvične

 

V ôsmom ročníku budú môcť žiaci navyše získať Deutsches Sprachdiplom. Základná škola I. Bukovčana je iba druhou základnou školou na Slovensku, kde sa takýto diplom dá získať. Aj tento fakt a šesť úspešne otvorených jazykových tried potvrdzuje, že koncept výučby jazyka je vydarený s vysokou úrovňou kvality. Viac informácií môžete nájsť na stránkach www.nadacia-volkswagen.sk a www.bukovcana.sk


 

Súvisiace články

12.05.2017 08:12

Novú perspektívu dávajú vidieku práve naši mladí žiaci

Bratislava – 11. mája 2017 – Presne to môžeme konštatovať na základne záujmu stredoškolákov o aktívnu účasť na súťaži MLADÝ EKOFARMÁR s podnázvom „Súťaž o mlieku“, ktorú už 18. krát organizuje spolu s partnermi Štátny inštitút ...
23.10.2017 12:50

Učitelia môžu doučovaním zarobiť a zároveň zvýšiť svoju profesionalitu

Doučovanie vie pedagógom nielen vylepšiť obsah peňaženky, ale tiež priniesť zaujímavé poznatky do výučby. Ukazuje sa, že učitelia, ktorí sa rozhodnú zlepšiť svoje zárobky, si týmto spôsobom dokážu celkom slušne privyrobiť. Záro...
25.04.2017 15:15

Kráľ americkej detektívky je späť!

Michael Connelly je bezpochyby kráľom americkej detektívky. Už v roku 1992 prišiel s detektívom Harrym Boschom v knihe Temná ozvena a získal si milióny fanúšikov na celom svete. Získal za ňu prestížnu cenu Edgar Award za najlep...