Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
05.09.2018 18:55

Školský rok sa v Devínskej Novej Vsi začína zrekonštruovanými jazykovými učebňami a telocvičňou

Nadácia Volkswagen Slovakia spolupracuje s miestnou Základnou školou I. Bukovčana už siedmy rok. Od roku 2012 pravidelne prispieva na otvorenie triedy pre malých prváčikov s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka.

Aj v školskom roku 2018/19 Nadácia Volswagen Slovakia (Nadácia VW SK) otvára prvácku jazykovú triedu na ZŠ I. Bukovčana. Okrem toho podporila aj rekonštrukciu telocvične pre 1. stupeň a jazykových učební.

Spolupráca so Základnou školou I. Bukovčana je pre nás prirodzeným rozšírením podpory dvojjazyčného vzdelávania. V Nadácii veríme, že potreba učiť sa cudzie jazyky je dôležitá už od mladého veku. Žiaci z tried, ktoré podporujeme, majú do rozvrhu zaradené dodatočné hodiny nemčiny, ako aj telesnú a výtvarnú výchovu v nemeckom jazyku,"  hovorí projektová manažérka Alexandra Pappová z Nadácie VW SK.

 

Príhovor

 

Vystúpenie

 

V treťom ročníku sa žiakom do rozvrhu pridáva aj prírodoveda v nemeckom jazyku. Zaujímavé aktivity v nemčine v rámci technického konceptu a pracovné vyučovanie žiakom ponúka aj školský klub v poobedňajších hodinách. Nadácia VW SK od školského roku 2012/13 otvorila celkovo šesť tried, najstarší žiaci s rozšírenou výučbou nemčiny budú v tomto školskom roku už siedmaci. 

 

Okrem podpory vyučovania Nadácia VW SK prispela aj na rekonštrukciu telocvične pre 1. stupeň a pomohla zrekonštruovať ďalšie dve triedy. Zároveň plne vybavila jazykové učebne, takže žiaci budú mať pre učenie sa cudzieho jazyka tie najlepšie podmienky. 

 

Rekonštrukcia telocvične

 

V ôsmom ročníku budú môcť žiaci navyše získať Deutsches Sprachdiplom. Základná škola I. Bukovčana je iba druhou základnou školou na Slovensku, kde sa takýto diplom dá získať. Aj tento fakt a šesť úspešne otvorených jazykových tried potvrdzuje, že koncept výučby jazyka je vydarený s vysokou úrovňou kvality. Viac informácií môžete nájsť na stránkach www.nadacia-volkswagen.sk a www.bukovcana.sk


 

Súvisiace články

26.03.2018 06:54

Silné príbehy a praktické rady

Hromadíme čoraz viac vecí, dostávame čoraz viac emailov, reklamných letákov, zahŕňame deti hračkami, napĺňame zásuvky nepotrebnosťami a na skrinkách sa vŕšia čačky a spomienkové predmety – výsledok: žijeme vo frustrujúcom chaos...
26.10.2017 12:20

Učitelia si budú zlepšovať online zručnosti v programe Digitálna garáž

Bratislava - Učitelia majú možnosť sa začať vzdelávať v oblasti digitálneho marketingu. Akreditovaný vzdelávací program pod názvom Digitálna garáž - Úvod do online marketingu ponúka nezisková organizácia Ja Slovensko.
23.06.2017 08:30

Kto zavraždil televíznu rosničku?

Po Potkanovi prichádza ďalšia detektívka s názvom Rosnička. „V novej knihe som chcel detektíva Marka Wolfa preniesť do iného prostredia,“ približuje autor František Kozmon. „Mojou inšpiráciou sa stalo Chorvátsko a na začiatku s...