Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
24.10.2017 15:30

Skončila sa Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých

Pedagógovia z viacerých častí Slovenska sa aj tento rok zúčastnili na vzdelávacom podujatí ŠPÚ Jesenná akadémia : Demokratické školské prostredie pre všetkých. Vzdelávacia aktivita , ktorú pravidelne organizuje Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Rady Európy, je zameraná na podporu demokratickej školskej klímy v Slovenskej republike .

„Zámerom tejto vzdelávacej aktivity je posilnenie profesijných kompetencií riadiacich pracovníkov škôl, učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov a podpora partnerstva a spolupráce škôl v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu,"zdôraznil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Vzdelávacia aktivita ŠPÚ vychádza z obsahového a výkonového zamerania inovovaného štátneho vzdelávacieho programu v oblasti výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu a ľudským právam. Podporuje rozvíjanie občianskych kompetencií učiteľov a žiakov, ktoré bezprostredne súvisia so zavádzaním rámca Kompetencií pre demokratickú kultúru do praxe a sú interpretované v štyroch úrovniach ich osvojenia, konkrétne v hodnotách, postojoch, zručnostiach a vedomostiach spojených s kritickým myslením.

Jesenná akadémia zároveň poskytuje príležitosť získať praktické nástroje a stratégie pri vytváraní demokratického prostredia pre všetkých žiakov s využitím celoškolského prístupu. Vzdelávací program poskytuje školskému tímu efektívne nástroje, ktoré môžu použiť nielen na vyučovaní a projektových aktivitách, ale aj pri formovaní orientácie školy na rozvoj demokratických kompetencií. Súčasťou vzdelávania je aj analýza potrieb a situácie školy, čo umožňuje školským tímom pripraviť akčný plán zodpovedajúci výzvam, ktoré škola práve potrebuje riešiť.

 

Text a foto: Dagmar Vanečková

Súvisiace články

30.06.2017 11:10

Aj vysvedčenia majú svoju históriu

Je koniec júna, je čas hodnotenia žiakov a študentov za celoročné snaženie. Odovzdávanie vysvedčenia, tento školský rituál sa opakuje v každom školskom roku zas a znova. Vysvedčenie odzrkadľuje usilovnosť, ale aj kvalitu vedomo...
15.11.2017 15:00

Nové kométy, obdobie disentu či nanoliečivá

Program „Ľudia“ priniesol Slovenskej akadémií vied od roku 2015 špičkových vedcov zo zahraničia, ktorí opustili svoje prestížne pracoviská a prišli robiť vedu na Slovensko. V programe SASPRO je zapojených 16 Slovákov a 22 zahra...
18.11.2017 12:30

Pamiatky Južných Čiech

Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou či Telč sa pýšia prekrásnymi architektonickými pamiatkami, ktorých pôvod siaha do konca vrcholného stredoveku. Návštevníka na prvý pohľad zaujmú bohatým interiérom, najmä luxusnými apartmánmi ...