Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
24.10.2017 15:30

Skončila sa Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých

Pedagógovia z viacerých častí Slovenska sa aj tento rok zúčastnili na vzdelávacom podujatí ŠPÚ Jesenná akadémia : Demokratické školské prostredie pre všetkých. Vzdelávacia aktivita , ktorú pravidelne organizuje Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Rady Európy, je zameraná na podporu demokratickej školskej klímy v Slovenskej republike .

„Zámerom tejto vzdelávacej aktivity je posilnenie profesijných kompetencií riadiacich pracovníkov škôl, učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov a podpora partnerstva a spolupráce škôl v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu,"zdôraznil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Vzdelávacia aktivita ŠPÚ vychádza z obsahového a výkonového zamerania inovovaného štátneho vzdelávacieho programu v oblasti výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu a ľudským právam. Podporuje rozvíjanie občianskych kompetencií učiteľov a žiakov, ktoré bezprostredne súvisia so zavádzaním rámca Kompetencií pre demokratickú kultúru do praxe a sú interpretované v štyroch úrovniach ich osvojenia, konkrétne v hodnotách, postojoch, zručnostiach a vedomostiach spojených s kritickým myslením.

Jesenná akadémia zároveň poskytuje príležitosť získať praktické nástroje a stratégie pri vytváraní demokratického prostredia pre všetkých žiakov s využitím celoškolského prístupu. Vzdelávací program poskytuje školskému tímu efektívne nástroje, ktoré môžu použiť nielen na vyučovaní a projektových aktivitách, ale aj pri formovaní orientácie školy na rozvoj demokratických kompetencií. Súčasťou vzdelávania je aj analýza potrieb a situácie školy, čo umožňuje školským tímom pripraviť akčný plán zodpovedajúci výzvam, ktoré škola práve potrebuje riešiť.

 

Text a foto: Dagmar Vanečková

Súvisiace články

08.07.2018 11:50

Stanovisko SNM k článkom Jany Rojkovej, uverejneným v denníku Nový čas dňa 27. 6. 2018

Slovenské národné múzeum uvádza stanovisko k článkom redaktorky Jany Rojkovej, uverejneným v denníku Nový čas dňa 27. 6. 2018, pod názvom Potomkovia slávneho umelca Karola Plicku sú pobúrení: Ako mohli toto spraviť s jeho diela...
27.07.2018 09:09

Robert van Gulik: Lakový paraván

Zločin a spravodlivosť v svojráznom podaní jedného z najoriginálnejších autorov kriminálneho žánru a naslovovzatého znalca starej Číny. Robert van Gulik a jeho Lakový paraván. Opäť vyšiel v reedícii, čím potešil množstvo sloven...
03.09.2018 06:39

Youtuber Gogo vydal školský diár

„Čaute, študenti,“ prihovára sa Gogo, „aj keď dnes školstvo nevidíte v pozitívnom svetle, budete na tento čas spomínať ako na jedno z najkrajších a najbezstarostnejších období svojho života. Rád by som k tomu pr...