Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
17.12.2020 18:24

Slovenskí a českí žiaci si zmerali sily v učení cudzích jazykov

Bratislava, 17. decembra 2020Slovenskí žiaci sú v učení cudzích jazykov zrejme motivovanejší ako žiaci z Česka. Vyplýva to z výsledkov medzinárodnej jazykovej súťaže, ktorá sa uskutočnila počas novembra a decembra online na Slovensku aj v Českej republike. Absolútnymi víťazmi záverečného česko-slovenského finále sa v konkurencii 45.000 študentov z oboch krajín stali žiaci 3.B zo Základnej školy Pribinova v Trebišove. Počas trvania súťaže sa šikovní tretiaci naučili približne 350 nových slovíčok a učeniu jazykov sa v závere súťaže venovali niekoľko hodín denne.

Jazyková súťaž Jesenný WocaBee šampionát sa na slovenských školách uskutočnila už druhý krát. Súťažilo sa online v aplikácii na učenie cudzích slovíčok WocaBee a šampionátu sa zúčastnili študenti všetkých cudzích jazykov od 3. ročníka ZŠ až po maturantov. Kritériom hodnotenia v súťaži nie sú konkrétne vedomosti, ale motivácia učiť sa a precvičovať slovíčka a frázy z cudzieho jazyka. Za precvičovanie žiaci získavajú body, tzv. WocaPoints - čím viac precvičujú, tým viac bodov získajú a viac sa naučia. V okresných, krajských aj celoštátnych kolách šampionátu, ktorý odštartoval na začiatku novembra tak zvíťazila trieda, ktorá získala najvyšší denný priemerný počet WocaPoints na žiaka. Celkový priebeh súťaže a aj výsledky česko-slovenského finále naznačujú rozdiely v prístupe k učeniu sa jazykov v oboch krajinách.

„Skutočne sa zdá, že slovenskí žiaci môžu byť v učení cudzích jazykov motivovanejší. Ukázali to už výsledky krajských aj celoštátnych kôl v oboch krajinách, kedy slovenskí žiaci dosiahli výrazne vyšší denný priemer WocaPoints. Znamená to, že slovíčka precvičovali usilovnejšie. Len na porovnanie – víťazi celoštátneho kola v Českej republike dosiahli približne taký výsledok, ktorý by na Slovensku nestačil ani na zisk 4. miesta. A v česko-slovenskom finále dosiahli tretiaci z Trebišova viac ako štvornásobne lepší priemer ako finalisti z  Česka," hovorí organizátor súťaže a autor aplikácie WocaBee, programátor Michal Ošvát.

„Pilotný ročník súťaže WocaBee šampionát sme v minulom roku organizovali v každej krajine samostatne. V tomto roku sme sa rozhodli obe súťaže prepojiť a ukázalo sa to ako dobrý nápad. Žiaci boli ešte motivovanejší a celková úroveň súťaže išla výrazne vyššie," dodáva M. Ošvát.

Absolútnymi víťazmi česko-slovenského finále súťaže sa s veľkým predstihom stali žiaci 3.B zo Základnej školy Pribinova v Trebišove. Vo finále dosiahli denný priemer 11075 WocaPoints na žiaka, čo znamená zlepšenie oproti výsledku celoslovenského kola o viac ako tretinu. Pre lepšiu predstavu – každá správna odpoveď pri precvičovaní znamená zisk približne 2 WocaPoints. Každý žiak z víťaznej triedy tak vo finále precvičoval slovíčka niekoľko hodín denne. Celkovo sa ich víťazi z Trebišova počas trvania súťaže naučili približne 350, čo je na tretiakov skutočne obdivuhodný výkon.

Pani učiteľka Mgr. Gabriela Gregušová, ktorá vo víťaznej triede vyučuje anglický jazyk, výkon svojich žiakov v súťaži priblížila v krátkom rozhovore:

Vaši žiaci dosiahli rekordný výsledok v súťaži, ako ste to dokázali?
Ako bývalá hádzanárka mám v sebe súťaživého ducha a týmto smerom vediem aj mojich žiakov. Mojim deťom vravím, že vyhrať môže každý, samozrejme čestne. Výhra je vlastne o odvedení svojho najlepšieho výkonu. Aby každý jeden žiak mal zo svojho výkonu výborný pocit, aby bol so svojou prácou spokojný. A zároveň sa neuspokojiť s momentálnym výkonom, ale vždy hľadať priestor na zlepšenie sa. A to robili moji žiaci. Z kola na kolo sa neuveriteľne zlepšovali, slovnú zásobu precvičovali svedomitejšie, úspešnejšie a húževnatejšie. A celú súťaž sme sa riadili heslom: „Spolu dosiahneme viac."

Koľko hodín denne sa žiaci učili slovíčka?
Denne v priemere na jedného žiaka sa učili cca 5 hodín.

Ako ste ich motivovali?
My vlastne v triede fungujeme ako jedna veľká rodina. Mám nielen úžasné deti, ale aj skvelých rodičov. Z ich strany mám obrovskú podporu, a spoločne sa snažíme, aby z našich detí vyrástli jedinečné osobnosti. Tak to bolo aj v tejto súťaži. Počiatočný plamienok som zapálila ja, ale potom sme už poriadny oheň rozdúchali všetci spoločne. Deti motivovalo učenie sa nových slovíčok, chceli byť v TOP 50 úspešných žiakov. Ale taktiež ich tešilo, že videli veľké pokroky aj pri práci s počítačom, pretože tretiaci sa to ešte len učia.

Žiaci sa počas súťaže naučili stovky slovíčok. Môžete povedať, že ich skutočne aj ovládajú?
Určite áno. Zvýšila sa efektivita a výkonnosť žiakov na vyučovacích hodinách. Žiaci počas vyučovania plynulejšie, správnejšie a sebaistejšie používajú slovnú zásobu.

Aká bola reakcia vedenia školy a rodičov žiakov na Vaše víťazstvo?
Nakoľko sa na našej škole anglický jazyk vyučuje už od prvého ročníka ako voliteľný predmet, vidíme, že táto investícia sa nám vyplatila. Vedenie školy sa veľmi teší z úspechu našich žiakov. A rodičia? Rodičia po celý čas neskutočne podporovali svoje deti a sledovali ich pokroky.

Odporučili by ste WocaBee aj ostatným učiteľom?
Určite by som aplikáciu odporučila aj ostatným učiteľom, pretože deti sa hrajú a zároveň sa učia slovíčka. Cieľom výučby cudzieho jazyka na 1. stupni ZŠ nie je osvojenie si kvantity vedomostí, ale kvalita ich používania. V praxi to znamená, že učiteľ poskytuje žiakom dostatok času na precvičovanie si jazyka takým spôsobom, aby mali možnosť upevniť si znalosti a dokázali ich správne používať. S touto aplikáciou si žiaci môžu precvičovať slovíčka kedykoľvek počas dňa, a tak intenzívnejšie pracovať s cudzím jazykom. Okrem lingvistických cieľov však pri ranej výučbe cudzieho jazyka vzhľadom na vývinovo – psychologické charakteristiky žiakov dominujú ciele motivačné a vzťahovo- postojové, teda vytváranie kladného vzťahu k učeniu sa cudzieho jazyka. Táto aplikácia motivuje žiakov k učeniu sa cudzieho jazyka hravou formou, a u detí tak vytvára kladný vzťah k jazyku.

WocaBee je webová online aplikácia na učenie cudzích slovíčok, ktorá je dostupná na www.wocabee.app. Učiteľ priebežne pridáva do aplikácie balíky slovíčok, ktoré sa majú žiaci naučiť. Zadávanie je vďaka funkcii inteligentnej predikcie ako aj predpripravným balíkom pre učebnice veľmi rýchle a pohodlné. Žiaci si slovíčka precvičia rôznymi metódami, a taktiež pomocou obrázkov. Dokáže im slovíčka aj prečítať, či overiť u žiaka výslovnosť. Na precvičovanie je použitých 7 rôznych metód a aplikácia sa každému individuálne prispôsobuje podľa toho, v ktorých slovíčkach robí žiak chyby - využíva tzv. umelú inteligenciu. Okrem toho má učiteľ možnosť spustiť písomky, ktoré sú ihneď automaticky vyhodnotené, alebo spustiť pre žiakov zo slovíčok online hru. WocaBee sa na slovenských školách používa od jesene 2018. Aplikáciu v školskom roku 2019/2020 využilo takmer 300.000 žiakov a učiteľov na Slovensku aj v zahraničí, pričom priemerné hodnotenie predstavuje 5 z 5-tich hviezdičiek.

Od roku 2019 autor aplikácie Michal Ošvát organizuje pre školy celoslovenskú súťaž v precvičovaní slovíčok Jesenný WocaBee šampionát. V roku 2020 sa partnermi súťaže stali skolske.sk, vskolstve.sk, rodinka.sk, alza.sk, reklamnebaliky.sk, Inspio a Anton Toma.

Súvisiace články

19.01.2018 06:01

Nový Dan Brown - Pôvod

Vyšiel pravdepodobne posledný príbeh s Robertom Langdonom
04.11.2018 11:00

Jedinečný Fitness diár na rok 2019

Práve vyšiel Fitness diár 2019, ktorý sa môže byť vaším najlepším pomocníkom pri chudnutí. Diár je určený pre ženy všetkých vekových kategórií, ktoré chcú kvitnúť do krásy, mať zdravé a výkonné telo, množstvo energie, skvelý p...