Späť na zoznam
Aktuality
Autor: Soňa Kaletová
15.12.2020 10:49

Slovensko si včera pripomenulo 20. výročie svojho vstupu do OECD

Slovenská republika sa stala členom OECD dňa 14. decembra 2000. Tento krok mal pre Slovensko zásadný význam aj z hľadiska napĺňania integračných ambícií, najmä smerom k Európskej únii. Vstup do OECD predstavoval pre SR ekonomickú, ale aj politickú prestíž.

Slovenská republika zaznamenala počas svojho 20-ročného členstva v tejto významnej organizácii viacero úspechov, avšak za najväčší je možné považovať historicky prvé predsedníctvo SR v Rade OECD na ministerskej úrovni (MCM) od svojho vstupu do tejto organizácie. SR tak bola prvou krajinou stredoeurópskeho regiónu, ktorá vôbec predsedala OECD.

Slovenská republika sa ako členská krajina OECD pravidelne zapája do rôznych aktivít, projektov, resp. zoskupení OECD a spolupracuje tak v rámci svojich sektorových politík s rôznymi expertmi OECD.

Rezort školstva v medziach svojej agendy využíva expertízu OECD takmer neustále, predovšetkým pri tvorbe svojich rozhodnutí, analýz, či dôležitých postupov. Aktuálne participuje v rámci medzinárodných meraní poskytovaných zo strany OECD v Programe medzinárodného hodnotenia žiakov (čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ) – PISA; na Medzinárodnej štúdii o vyučovaní a vzdelávaní – TALIS, ako aj v Programe medzinárodného
hodnotenia dospelých – PIAAC.

MŠVVaŠ SR zároveň od vstupu SR do OECD zabezpečuje vysielanie delegátov SR na pravidelné zasadnutia Výborov OECD: Výbor pre vzdelávaciu politiku (Education Policy Committee, EDPC), Správna rada CERI (Governing Board, Centre For Educational Research and Innovation) a Výbor pre vednú a technickú politiku (Committee for Scientific and Technological Policy, CSTP) a jeho pracovných skupín, a ďalších vecne príslušných zoskupení.

Významným rokom pre oblasť výchovy a vzdelávania v kontexte spolupráce s OECD bol rok 2019, kedy sa rezort školstva zapojil do spoločného projektu MŠVVaŠ SR a OECD - Národná stratégia zručností pre SR, ktorého finálna verzia bola verejne predstavená dňa 27. januára 2020, aj za účasti významných predstaviteľov OECD. V uvedenom roku sa v spolupráci oboch inštitúcií aj s organizáciou Teach for All a Metodicko – pedagogickým centrom konala medzinárodná konferencia pod názvom Európsky učiteľ 21. storočia, ktorej sa zúčastnilo viac ako 300 učiteľov z celého Slovenska. Jej cieľom bolo prezentovať inovácie v edukačnom procese a možnosti uplatnenia najlepších zahraničných skúseností v podmienkach slovenských škôl vo viacerých oblastiach. Na konferencii vystúpili analytici OECD, vrátane riaditeľa OECD pre oblasť vzdelávania - Andreasa Schleichera.

Zdroj text: minedu.sk

Zdroj foto: minedu.sk

Súvisiace články

24.04.2018 12:38

Poznáme rozpis príspevkov na školu v prírode (ŠvP)

Príspevok na školu v prírode sa poskytuje v súlade s §3 ods. 2 a 3 a §4ac zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
06.07.2017 08:39

Do Bratislavy pricestuje výstava odhaľujúca všetky tajomstvá ľudského tela - Body The Exhibition.

Veľkolepá výstava o ľudskom tele bude otvorená 10. augusta 2017 v Incheba Expo Bratislava.  Táto edukatívna expozícia ponúkne viac ako 20 celotelových a k tomu stovky exponátov, ktoré pochádzajú zo skutočných ľudských tiel. Jej...
23.04.2019 08:02

Salinger a jeho hit

Jedno z najvýznamnejších diel americkej literatúry minulého storočia napísal Salinger pôvodne ako román pre dospelých, ale vďaka téme tínedžerskej vzbury proti svetu dospelých a živému, slangovému jazyku si ho veľmi rýchlo obľú...