Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
28.08.2017 14:39

Späť do školy s eTwinningom

eTwinning – neodmysliteľná súčasť moderného vzdelávania v EurópeeTwinning - program zameraný na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl na začiatku školského roka prináša množstvo noviniek pre učiteľov i žiakov.

Zdroj: Zuzana Meszarosova

Učitelia, ktorí majú záujem o kontinuálne vzdelávanie v oblasti eTwinningu „Školské
projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet" sa môžu i v novom školskom roku
prihlásiť na toto kreditové vzdelávanie tu: http://www.etwinning.sk/index.php/skolenia-a-
seminare/41-kontinualne- vzdelavanie-skolske- projekty-a- medzinarodne-partnerstva- cez-
internet-8- kreditov. Program pozostáva z troch prezenčných stretnutí, medzi ktorými
prebieha dištančná forma vzdelávania. Je bezplatné. Pre učiteľov je tiež pripravená séria
vzdelávacích webinárov na aktuálne témy - aktívne vyučovanie s využitím IKT nástrojov, IKT
nástroje na prezentáciu a spoluprácu, či webináre zamerané na zdieľanie dobrých nápadov v
oblasti práce s eTwinningom.

Keďže celý rok 2017 je venovaný inklúzii, eTwinning pripravil pre učiteľov niekoľko
zaujímavých podujatí. 5. – 7. októbra 2017 sa uskutoční v Bratislave trojdňový
medzinárodný workshop pre učiteľov – „Inklúzia v škole". Záujemcovia sa môžu prihlásiť na
workshop na tomto linku: http://www.etwinning.sk/index.php/10-seminare- a-skolenia/444-
registracny-formular- medzinarodne-etwinningove- seminare-a- odborne-workshopy- 2017.
Ďalším podujatím zameraným na inklúziu je Celoslovenská konferencia pre vedenie škôl 
9.11.2017  v Bratislave na tému „Inklúzia a škola" - rešpektovanie rôznorodosti a
individuality  prezentovaná v slovenskom jazyku. Medzinárodný seminár  v apríli 2018 v
Bratislave určený pedagógom špeciálnych škôl , komunikačný jazyk bude angličtina.

Od 21. septembra do 26. októbra sa uskutočnia eTwinningové týždne - množstvo aktivít a
súťaží, ktoré sú zamerané na aktivizáciu učiteľov a ich žiakov v oblasti eTwinningu, v tomto roku
zameraných na inkúziu s cieľom podporiť učiteľov pri vytváraní projektov v oblasti inkluzívneho
vzdelávania. Počas eTwinningových týždňov sa uskutoční online seminár o inklúzii, zaujímavavá
a podnetná bude súťaž # eTwinclusion a v dňoch 26. a 28. septembra budú pre učiteľov
pripravené veľtrhy projektových myšlienok.

eTwinning je dôležitou súčasťou vo vzdelávaní žiakov a učiteľov už 12 rokov a okrem nových
vedomostí a radosti pri učení ponúka bezplatný prístup, zmysel pre komunitu, bezpečné
prostredie na vzájomnú spoluprácu partnerov, projekty zamerané na spoluprácu škôl, možnosť
profesionálneho rastu pre učiteľov, podporu, šťastných žiakov, žiadnu byrokraciu, uznanie práce
pedagógov a v neposlednom rade veľa pozitívnej energie a zábavu v triede.


Zuzana Mészárosová, ambasádorka eTwinning

Súvisiace články

02.02.2018 18:58

Kultúrne dedičstvo – centrum záujmu programu eTwinning v roku 2018

Každý rok je venovaný v programe eTwinning nejakej top téme, na ktorú sa môžu projekty v danom roku zamerať. Činnosti programu eTwinning sa budú v roku 2018 odvíjať od témy „kultúrne dedičstvo“.
08.08.2017 08:01

Severské krimi - Uspávanka

Severská séria Singsaker a Stoneová pokračuje. Po prvej knihe V ľudskej koži je tu novinka Uspávanka. Autor Jørgen Brekke opäť dokázal, že vie majstrovsky prepliesť minulosť s prítomnosťou. „Ak začnete čítať Uspávanku, garantuj...
12.12.2017 12:34

UKONČENIE súťaže s Igorom Bukovským

Konečne prišiel ten deň, kedy sa dozvieme mená víťazov. Áno, rovno dvom z vás poputuje nová kniha I. Bukovského - (Za)chráňte svoje črevo/protiprdkavá kuchárska kniha :)