Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
28.08.2017 14:39

Späť do školy s eTwinningom

eTwinning – neodmysliteľná súčasť moderného vzdelávania v EurópeeTwinning - program zameraný na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl na začiatku školského roka prináša množstvo noviniek pre učiteľov i žiakov.

Zdroj: Zuzana Meszarosova

Učitelia, ktorí majú záujem o kontinuálne vzdelávanie v oblasti eTwinningu „Školské
projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet" sa môžu i v novom školskom roku
prihlásiť na toto kreditové vzdelávanie tu: http://www.etwinning.sk/index.php/skolenia-a-
seminare/41-kontinualne- vzdelavanie-skolske- projekty-a- medzinarodne-partnerstva- cez-
internet-8- kreditov. Program pozostáva z troch prezenčných stretnutí, medzi ktorými
prebieha dištančná forma vzdelávania. Je bezplatné. Pre učiteľov je tiež pripravená séria
vzdelávacích webinárov na aktuálne témy - aktívne vyučovanie s využitím IKT nástrojov, IKT
nástroje na prezentáciu a spoluprácu, či webináre zamerané na zdieľanie dobrých nápadov v
oblasti práce s eTwinningom.

Keďže celý rok 2017 je venovaný inklúzii, eTwinning pripravil pre učiteľov niekoľko
zaujímavých podujatí. 5. – 7. októbra 2017 sa uskutoční v Bratislave trojdňový
medzinárodný workshop pre učiteľov – „Inklúzia v škole". Záujemcovia sa môžu prihlásiť na
workshop na tomto linku: http://www.etwinning.sk/index.php/10-seminare- a-skolenia/444-
registracny-formular- medzinarodne-etwinningove- seminare-a- odborne-workshopy- 2017.
Ďalším podujatím zameraným na inklúziu je Celoslovenská konferencia pre vedenie škôl 
9.11.2017  v Bratislave na tému „Inklúzia a škola" - rešpektovanie rôznorodosti a
individuality  prezentovaná v slovenskom jazyku. Medzinárodný seminár  v apríli 2018 v
Bratislave určený pedagógom špeciálnych škôl , komunikačný jazyk bude angličtina.

Od 21. septembra do 26. októbra sa uskutočnia eTwinningové týždne - množstvo aktivít a
súťaží, ktoré sú zamerané na aktivizáciu učiteľov a ich žiakov v oblasti eTwinningu, v tomto roku
zameraných na inkúziu s cieľom podporiť učiteľov pri vytváraní projektov v oblasti inkluzívneho
vzdelávania. Počas eTwinningových týždňov sa uskutoční online seminár o inklúzii, zaujímavavá
a podnetná bude súťaž # eTwinclusion a v dňoch 26. a 28. septembra budú pre učiteľov
pripravené veľtrhy projektových myšlienok.

eTwinning je dôležitou súčasťou vo vzdelávaní žiakov a učiteľov už 12 rokov a okrem nových
vedomostí a radosti pri učení ponúka bezplatný prístup, zmysel pre komunitu, bezpečné
prostredie na vzájomnú spoluprácu partnerov, projekty zamerané na spoluprácu škôl, možnosť
profesionálneho rastu pre učiteľov, podporu, šťastných žiakov, žiadnu byrokraciu, uznanie práce
pedagógov a v neposlednom rade veľa pozitívnej energie a zábavu v triede.


Zuzana Mészárosová, ambasádorka eTwinning

Súvisiace články

29.03.2019 08:00

Katarína Gillerová a jej tajomstvo štyroch sestier

O popularite Kataríny Gillerovej svedčí, že jej staršie knihy vychádzajú opäť v nových vydaniach, pretože je o ne neustále záujem. Záhada zadnej izby je jej šiesty román – príjemné, oddychové čítanie so zaujímavou zápletkou a p...
21.01.2018 19:51

Národné športové centrum ocenilo najlepších športovcov a trénerov za rok 2017

Spolu dvadsať medailí z vrcholných medzinárodných šampionátov a podujatí získali športovci Národného športového centra (NŠC) v roku 2017. Ďalší úspešný rok si NŠC spolu so športovcami, trénermi i významnými hosťami pripomenulo ...
21.11.2017 06:15

Krajina tieňov

Nový román Elizabeth Kostovovej Krajina tieňov je fascinujúci príbeh o osudoch viacerých generácií a o dejinách krásnej, ale ťažko skúšanej krajiny. Hovorí o sile človeka a nádeji, ktorú možno nájsť aj po ťažkej pohrome.