Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
23.11.2017 15:00

Spoločnosť aj rodina zlyhávajú. S drogami experimentujú čoraz mladšie deti.

BRATISLAVA – Veková hranica prvej skúsenosti so závislosťou od návykových látok sa posúva čoraz nižšie. Zhodli sa na tom experti na prevenciu drogových a iných závislostí na odbornom sympóziu pod názvom „Kým nie je príliš neskoro“ v Bratislave. Deti na druhom stupni základných škôl už majú bežne skúsenosť s alkoholom a cigaretami. Tieto návyky získavajú v rodine a v prostredí, v ktorom sa pohybujú. V 14 rokoch začínajú prvé skúseností detí s marihuanou a pervitínom.

„Deti a mládež sa často krát dočkajú pomoci až v rozvíjajúcom sa štádiu závislosti, pričom primárna prevencia by mala v živote človeka začínať v čase, keď ešte nemá problémy s konzumáciou návykových látok," povedal riaditeľ resocializačného strediska Komunita Ľudovítov, n.o., psychiater a psychoterapeut Ľubomír Gábriš.

Sú to práve pedagógovia, ktorí dokážu problém dieťaťa včas zachytiť a následne mu podať pomocnú ruku v kooperácii s rodičom dieťaťa. Pedagógovia pôsobiaci ako koordinátori drogovej prevencie na stredných a základných školách Bratislavského samosprávneho kraja boli cieľovou skupinou odborného sympózia, na ktorom sa okrem iného dozvedeli najnovšie trendy v drogovej prevencii a oboznámili sa s projektom Kým nie je príliš neskoro autora Ernsta Servaisa..

Najväčším problémom dnešnej spoločnosti je kríza rodiny a rodičovstva. Poukázal na to vo svojej prednáške sociálny pracovník a špeciálny pedagóg Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu PREROD Jaroslav Rakučák. "Rodičia neponúkajú svojim deťom jasné hranice, výchovu a svoj čas." Rakučák vyčíta dospelým zľahčovanie problému užívania drog u detí. „Keď sme pred desiatimi rokmi povedali rodič om, že ich dieťa je závislé od pervitínu, okamžite chceli situáciu riešiť. Dnes rodič mávne rukou a povie, že sa z toho dieťa vyspí."

Tri jednoznačné znaky, ktoré indikujú u dieťaťa nejakú závislosť sú podľa odborníkov ľahostajnosť, egoizmus a klamstvo. Deti majú najväčšie obavy zo straty a s drogami začnú vtedy, keď sa cítia opustené, nepočúvané alebo necítia zodpovednosť za následky svojho správania sa. K ohrozeným patria aj deti, ktoré sú často bité, ponižované, nemajú žiadne dotyky a objatia a nezažili vo svojom živote úprimnú radosť.

Jarmila Krochtová z odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry na Mestskom úrade Nové Zámky varuje pred takzvanými nelátkovými závislosťami, ktoré sú novodobým fenoménom. „Vzrastá závislosť od počítačových hier, internetu, sociálnych sietí. Stretávame sa s tým, keď rodičia nevedia, že dieťa trávi za počítačom celú noc a v škole potom dospáva."

Odborníci apelujú na rodičov, aby sa aktívne zaujímali o vlastné deti, nepopierali a nezľahčovali problémy, ktoré nastanú v rodine a konali. Dôležitú úlohu majú médiá, štátne orgány aj samospráva, ktoré by mali systematicky a dlhodobo spolupracovať na prevencii ako jedinom účinnom nástroji boja proti vzniku závislostí.

 

SITA 

Súvisiace články

03.05.2017 10:05

Bloguj o knihu: Poznáme výhercu za mesiac apríl

Každý mesiac sa môžete zapojiť do súťaže o knihu priamo na našom portáli. Zaregistrujte sa, napíšte blog a máte šancu vyhrať!
29.12.2017 12:49

Stropkov: Návštevníci kaštieľa môžu spoznať život Márie Terézie

Stropkov - V rytierskej sále stropkovského kaštieľa v piatok o 16.00 h otvoria výstavu venovanú cisárovnej Márii Terézii. Vznikla pri príležitosti 300. výročia jej narodenia.
19.03.2018 13:13

Zápis detí do základných škôl v Dúbravke bude 18. a 19. apríla

O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy najneskôr do 15. júna