Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
11.05.2017 08:42

ŠPÚ je garantom experimentálneho overovania vyučovacej metódy Jolly Phonics

ŠPÚ sa stal garantom experimentálneho overovania výučby anglického jazyka Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics na základe dohody riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka a výkonnej riaditeľky Education Initiative, organizácie pre vzdelávanie učiteľov a distribúciu výukového materiálu Jolly Phonics na Slovensku, Viery Machálkovej. Hlavným zámerom experimentálneho overovania je kontinuálne posilniť vyučovanie anglického jazyka na primárnom stupni, teda v prvom až štvrtom ročníku základných škôl.

Foto: Ing. Mária Lukáčová

„Evidencia tejto metodiky je dôležitá pre učiteľov aj pre ŠPÚ. Nastavili sme kritériá, podľa ktorých ŠPÚ vybral zo 61 prihlásených škôl 48 zo všetkých krajov Slovenska. Cieľom tohto procesu je zistiť úroveň kvality výučby metodikou Jolly Phonics v záujme zvyšovania kvality vyučovania cudzích jazykov v základných školách," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a zdôraznil, že ŠPÚ podporí všetky zmysluplné inovatívne formy vyučovania v záujme toho, aby žiaci napredovali vo vzdelávaní.  

Metóda, ktorá je postavená na zručnostiach detí aj učiteľa, rešpektuje individuálny prístup k žiakom. Podľa odborníkov je vhodná aj pre žiakov s poruchami učenia. Tento systém vzdelávania sa v cudzom jazyku sa osvedčil aj v inkluzívnom školskom prostredí v krajoch, kde je veľa detí rómskej národnosti.

V súčasnosti metódou Jolly Phonics učí anglický jazyk 250 vyškolených učiteľov v 163 základných školách na Slovensku, pričom projekt ráta aj so školeniami ďalších učiteľov prostredníctvom workshopov.

Projekt experimentálneho overovania vyučovania anglického jazyka metódou Jolly Phonics  musí ešte schváliť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR). Realizátori projektu rátajú s tým, že s experimentálnym overovaním začnú v školách v septembri tohto roka. Priebežné výsledky budú prezentované na MŠVVŠ SR po každom roku experimentálneho overovania. Prvá prezentácia výsledkov je naplánovaná na koniec júna 2018.

 

Text a foto : Ing. Mária Lukáčová

Galéria

Súvisiace články

30.10.2017 06:00

Vasilkovej novinka Priateľky

Tri priateľky. Rozdielne, no predsa v mnohom podobné. Spája ich silné puto.Jedna je slobodná. Druhá má bábätko. Tretia je vydatá dlhých dvadsaťštyri rokov. Majú svoje sny, túžby a predstavy, s ktorými sa vstupuje do manželstv...
11.12.2018 09:06

25 najkrajších rodinných výletov

Práve vyšla prvá kniha zo série Výlety s deťmi. Volá sa Bratislava pre deti a ponúka 25 najkrajších výletov pre deti v Bratislave a jej bezprostrednom okolí. Určite nesmie chýbať v žiadnej domácnosti s deťmi – je k nej aj nádhe...
16.05.2018 10:09

Začali sa prijímacie skúšky na stredné školy

Tento týždeň sa konajú prijímacie skúšky na stredné školy. Dnešný prvý termín už majú žiaci za sebou, druhý sa uskutoční vo štvrtok 17. mája. V aktuálnom školskom roku je na základných školách takmer 37 400 deviatakov, prijímac...