Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
11.05.2017 08:42

ŠPÚ je garantom experimentálneho overovania vyučovacej metódy Jolly Phonics

ŠPÚ sa stal garantom experimentálneho overovania výučby anglického jazyka Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics na základe dohody riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka a výkonnej riaditeľky Education Initiative, organizácie pre vzdelávanie učiteľov a distribúciu výukového materiálu Jolly Phonics na Slovensku, Viery Machálkovej. Hlavným zámerom experimentálneho overovania je kontinuálne posilniť vyučovanie anglického jazyka na primárnom stupni, teda v prvom až štvrtom ročníku základných škôl.

Foto: Ing. Mária Lukáčová

„Evidencia tejto metodiky je dôležitá pre učiteľov aj pre ŠPÚ. Nastavili sme kritériá, podľa ktorých ŠPÚ vybral zo 61 prihlásených škôl 48 zo všetkých krajov Slovenska. Cieľom tohto procesu je zistiť úroveň kvality výučby metodikou Jolly Phonics v záujme zvyšovania kvality vyučovania cudzích jazykov v základných školách," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a zdôraznil, že ŠPÚ podporí všetky zmysluplné inovatívne formy vyučovania v záujme toho, aby žiaci napredovali vo vzdelávaní.  

Metóda, ktorá je postavená na zručnostiach detí aj učiteľa, rešpektuje individuálny prístup k žiakom. Podľa odborníkov je vhodná aj pre žiakov s poruchami učenia. Tento systém vzdelávania sa v cudzom jazyku sa osvedčil aj v inkluzívnom školskom prostredí v krajoch, kde je veľa detí rómskej národnosti.

V súčasnosti metódou Jolly Phonics učí anglický jazyk 250 vyškolených učiteľov v 163 základných školách na Slovensku, pričom projekt ráta aj so školeniami ďalších učiteľov prostredníctvom workshopov.

Projekt experimentálneho overovania vyučovania anglického jazyka metódou Jolly Phonics  musí ešte schváliť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR). Realizátori projektu rátajú s tým, že s experimentálnym overovaním začnú v školách v septembri tohto roka. Priebežné výsledky budú prezentované na MŠVVŠ SR po každom roku experimentálneho overovania. Prvá prezentácia výsledkov je naplánovaná na koniec júna 2018.

 

Text a foto : Ing. Mária Lukáčová

Galéria

Súvisiace články

22.02.2019 08:52

Pútavý príbeh Pani Hemingwayová

O ženách Ernesta Hemingwaya vyšiel román Pani Hemingwayová. A prvé, čo vám pri ňom napadne – byť ženou slávneho spisovateľa nie je nič úžasné. Žiadna sláva, ani prepych. Museli čeliť jeho náladám, opatrne našľapovať a predvídať...
26.01.2018 07:00

Mesto Trenčín zmodernizuje interiér základnej školy v časti Kubrá

Mesto Trenčín zmodernizuje interiér Základnej školy Kubrá za takmer 310.000 eur. Zámer vyhlásiť verejné obstarávanie schválilo v stredu na svojom zasadnutí trenčianske mestské zastupiteľstvo.
15.04.2018 07:51

Z Tatier Jožo Kubáni

Chcel opísať to, čo na obrazovkách nevidno: nervy, zábavu i smútok. Reportér Jozef Kubáni napísal knižku o svojej práci v spravodajstve TV JOJ. Je to len krátky výsek z množstva hodín v teréne, v horách, nad nimi aj pod nimi.