Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
11.05.2017 08:42

ŠPÚ je garantom experimentálneho overovania vyučovacej metódy Jolly Phonics

ŠPÚ sa stal garantom experimentálneho overovania výučby anglického jazyka Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics na základe dohody riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka a výkonnej riaditeľky Education Initiative, organizácie pre vzdelávanie učiteľov a distribúciu výukového materiálu Jolly Phonics na Slovensku, Viery Machálkovej. Hlavným zámerom experimentálneho overovania je kontinuálne posilniť vyučovanie anglického jazyka na primárnom stupni, teda v prvom až štvrtom ročníku základných škôl.

Foto: Ing. Mária Lukáčová

„Evidencia tejto metodiky je dôležitá pre učiteľov aj pre ŠPÚ. Nastavili sme kritériá, podľa ktorých ŠPÚ vybral zo 61 prihlásených škôl 48 zo všetkých krajov Slovenska. Cieľom tohto procesu je zistiť úroveň kvality výučby metodikou Jolly Phonics v záujme zvyšovania kvality vyučovania cudzích jazykov v základných školách," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a zdôraznil, že ŠPÚ podporí všetky zmysluplné inovatívne formy vyučovania v záujme toho, aby žiaci napredovali vo vzdelávaní.  

Metóda, ktorá je postavená na zručnostiach detí aj učiteľa, rešpektuje individuálny prístup k žiakom. Podľa odborníkov je vhodná aj pre žiakov s poruchami učenia. Tento systém vzdelávania sa v cudzom jazyku sa osvedčil aj v inkluzívnom školskom prostredí v krajoch, kde je veľa detí rómskej národnosti.

V súčasnosti metódou Jolly Phonics učí anglický jazyk 250 vyškolených učiteľov v 163 základných školách na Slovensku, pričom projekt ráta aj so školeniami ďalších učiteľov prostredníctvom workshopov.

Projekt experimentálneho overovania vyučovania anglického jazyka metódou Jolly Phonics  musí ešte schváliť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR). Realizátori projektu rátajú s tým, že s experimentálnym overovaním začnú v školách v septembri tohto roka. Priebežné výsledky budú prezentované na MŠVVŠ SR po každom roku experimentálneho overovania. Prvá prezentácia výsledkov je naplánovaná na koniec júna 2018.

 

Text a foto : Ing. Mária Lukáčová

Galéria

Súvisiace články

07.09.2018 07:48

Stiahne ku dnu aj svoju manželku?

Levica z Mogadoru je príbeh o nezlomnej vôli bojovať za svoju lásku a rodinu. Je to rodinná sága o dvoch generáciách silných žien a temnom rodinnom tajomstve. Fascinujúce čítanie, ktoré nebudete vedieť odložiť. Vtiahne vás voňa...
26.01.2018 07:00

Mesto Trenčín zmodernizuje interiér základnej školy v časti Kubrá

Mesto Trenčín zmodernizuje interiér Základnej školy Kubrá za takmer 310.000 eur. Zámer vyhlásiť verejné obstarávanie schválilo v stredu na svojom zasadnutí trenčianske mestské zastupiteľstvo.
11.05.2020 09:17

Ministerstvo školstva pripravuje novelu zákona o športe

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR začalo pracovať na novele zákona o športe. Tá má zásadne zjednodušiť administratívu a byrokraciu športových organizácií, ktorú im predpisuje súčasná legislatíva. Zároveň by mala ...