Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
16.08.2018 18:53

ŠPÚ spolu s ďalšími partnermi pripravuje úvodnú konferenciu k 100. výročiu založenia 1. ČSR

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal v ŠPÚ zástupcov Pedagogického odboru Matice slovenskej. Na pracovnom rokovaní s Martinom Bódisom a Libušou Kľučkovou riešili otázku prípravy a realizácie nadchádzajúcej odbornej konferencie k 100. výročiu založenia prvej Československej republiky, ktorá sa uskutoční 25. októbra 2018 v Košariskách.

„Po stretnutí s riaditeľkou ZUŠ Eugena Suchoňa, ktorá je zároveň predsedníčkou Asociácie základných umeleckých škôl, sme rokovali aj so zástupcami Pedagogického odboru Matice slovenskej, ktorá s nami spolupracuje pri príprave a realizácii cyklu konferencií k 100. výročiu založenia prvej Československej republiky. Dohodli sme sa na konkrétnych úlohách súvisiacich s pilotnou konferenciou, ktorá sa bude konať 25. októbra v obci Košariská. Vedecko-odborným ťažiskom programu konferencie budú referáty odborníkov na danú problematiku z Historického ústavu SAV, ŠPÚ a MS," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Odbornú časť konferencie doplní umelecký program a výstava žiakov ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave a dramatické pásmo spojené s prehliadkou Múzea M. R. Štefánika v Košariskách.

Vedecko-kultúrne podujatie na počesť vzniku 1. ČSR pripravuje ŠPÚ v spolupráci s obcou Košariská, NR SR, MŠVVaŠ SR, Maticou slovenskou a ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave. Záštitu nad konferenciou pri príležitosti 100. výročia vzniku prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko.

V budúcom roku bude cyklus odborných konferencií k 100. výročiu vzniku prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov pokračovať. ŠPÚ a Matica slovenská v spolupráci s pedagogickými fakultami vysokých škôl zorganizujú odborné vedecké konferencie v Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Prešove.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

03.10.2017 07:00

Zamestnávatelia diskutovali so školami o zákone o duálnom vzdelávaní

Skúsenosti so zákonom o duálnom vzdelávaní, ktorý je v platnosti od roku 2015, si dnes počas konferencie na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) vymenili zástupcovia stredných škôl, zamestnávateľov, okresných úradov,...
16.05.2018 19:46

Najkrajšie cyklookruhy na Slovensku

Cykloturistika sa v poslednom období rozvíja naozaj nevídaným spôsobom a na cestách po celom Slovensku stretávame stále viac a viac cyklistov. Tí vyrážajú na bicykli nielen za športovým výkonom, ale aj za poznávaním jednotlivýc...
27.04.2017 09:16

Nové trendy v priemysle na prvej Night of Chances Engineering

Bratislava 26.4. 2017 – Budeme v budúcnosti potrebovať vodičský preukaz? Priemysel sa vyvíja tak rýchlo, že si vieme predstaviť, že o chvíľu nebudeme musieť naše autá ovládať. Z klasických zdrojov energie prichádzajú stále nové...