Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
19.03.2018 14:48

Stretnutie k Akčnému plánu ochrany práv národnostným menšín a etnických skupín v ŠPÚ

V Štátnom pedagogickom ústave zasadala pracovná skupina pre prípravu úlohy, ktorá vyplýva z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 - 2020. V pracovnej skupine zasadali zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ.

Pracovná skupina prerokovala východiská a časový harmonogram plnenia úlohy vyplývajúcej z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 –2020 (operačný cieľ 3, aktivita 7). Obsahom rokovania pracovnej skupiny bolo medziiným aj prerokovanie navrhovanej štruktúry výstupných materiálov. 

Cieľom rokovania bolo vyjasnenie vzájomných stanovísk, rozdelenie kompetencií pri plnení čiastkových úloh podľa schváleného harmonogramu. V rámci plnenia zmienenej úlohy ŠPÚ pripravuje pedagogické dokumenty na podporu vzdelávania národnostných menšín. 

„Prínosom pripravovaných pedagogických dokumentov bude skvalitnenie edukačného procesu v primárnom a nižšom sekundárnom stupni vzdelávania v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a v školách s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Zdroj: ŠPÚ
 

Súvisiace články

11.01.2018 06:00

Kto je bez viny

Novinka od autorky bestsellerov Liane Moriartyovej je konečne tu. Kto je bez viny rozpráva príbeh o troch manželských pároch, ktoré sú rozdielne a predsa ich spojí jediný okamih. Jedna dvojica je konzervatívna, bezdetná a tak...
04.10.2017 08:51

Ministerka školstva Martina Lubyová vyhlásila novú všeobecnú výzvu APVV

Všeobecnú výzvu Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) na rok 2017 s alokáciou 33 miliónov eur vyhlásila dňa 3.10.2017 ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová počas výročnej konferencie agentúry v Br...
30.10.2018 10:41

Deti s ADHD majú skryté talenty

Nová kniha Ako sa úspešne učiť s ADHD je od skúsených autorov Fabiana Grolimunda a Stefanie Rietzlerovej. Sú to švajčiarski psychológovia a odborníci na poruchy pozornosti.