Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
19.03.2018 14:48

Stretnutie k Akčnému plánu ochrany práv národnostným menšín a etnických skupín v ŠPÚ

V Štátnom pedagogickom ústave zasadala pracovná skupina pre prípravu úlohy, ktorá vyplýva z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 - 2020. V pracovnej skupine zasadali zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ.

Pracovná skupina prerokovala východiská a časový harmonogram plnenia úlohy vyplývajúcej z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 –2020 (operačný cieľ 3, aktivita 7). Obsahom rokovania pracovnej skupiny bolo medziiným aj prerokovanie navrhovanej štruktúry výstupných materiálov. 

Cieľom rokovania bolo vyjasnenie vzájomných stanovísk, rozdelenie kompetencií pri plnení čiastkových úloh podľa schváleného harmonogramu. V rámci plnenia zmienenej úlohy ŠPÚ pripravuje pedagogické dokumenty na podporu vzdelávania národnostných menšín. 

„Prínosom pripravovaných pedagogických dokumentov bude skvalitnenie edukačného procesu v primárnom a nižšom sekundárnom stupni vzdelávania v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a v školách s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Zdroj: ŠPÚ
 

Súvisiace články

29.03.2018 18:08

Nové vedenie rezortu bilancuje svoju činnosť

Zásadné opatrenia v oblasti čerpania eurofondov, príprava Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, významné legislatívne zmeny v oblasti regionálneho, predovšetkým odborného školstva, navýšenie prostriedkov na učebnice...
25.03.2018 07:47

Môj epický zápisník

Touto knižkou urobíte určite radosť všetkým mladým dievčatám!
16.05.2019 16:03

Skutočný príbeh Šaty robia človeka

Toto je nádherný, dojímavý a hlboko ľudský príbeh Šaty robia človeka. O mužovi, ktorý pochádzal z Československa, dokázal prežiť zverstvá nacizmu a napokon uspel...