Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
29.11.2017 15:00

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ organizujú na univerzite osvetovú akciu pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS zorganizujú študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach už zajtra osvetovú akciu nazvanú World AIDS Day, počas ktorej budú na fakultách Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a na študentských internátoch informovať spolužiakov o tomto závažnom ochorení. A tiež búrať neraz hlboko zakorenené predsudky.

„Pôjde o preventívne podujatie Spolku medikov mesta Košice zamerané na informovanie mladých ľudí ohľadne problematiky HIV a vzniku AIDS – čo ochorenie predstavuje, ako sa prenáša a aké sú jeho následky. Na akcii budeme študentom poskytovať informácie a rozdávať informačné materiály, ale aj červené stužky ako symbol Svetového dňa boja proti AIDS a kondómy. Mnohí ľudia totiž ani v dnešnej modernej dobe nevedia, ako ľahko sa dá nakaziť vírusom HIV," hovorí študent 3. ročníka UPJŠ LF Adam Nedoroščík.

Svetový deň AIDS sa 1. decembra pripomína už od roku 1988. Študenti svoju akciu pripravili v predstihu – uskutoční sa v stredu 29. novembra v čase medzi 8. a 13. hodinou na Lekárskej fakulte UPJŠ na Triede SNP 1, na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ na Jesennej 5, na Filozofickej fakulte UPJŠ  v budove Sokrates na Moyzesovej 9 a na Právnickej fakulte UPJŠ  - Kováčska 30.

Medzi 14. a 18. hodinou bude podujatie pokračovať na internátoch na Medickej 4.

 Okrem prevencie sa medici budú snažiť kolegov upozorniť na potrebu integrácie HIV pozitívneho človeka do normálneho života, preto chcú napomôcť búraniu predsudkov vo vzťahu k nakazeným ľuďom. Pripomenú preto mená mnohých slávnych ľudí z oblasti kultúry i športu, ktorí ochorením trpia alebo mu už podľahli.

 

 „Vírus HIV a ochorenie AIDS, ktoré vyvoláva, predstavuje vážny celospoločenský a celosvetový problém. Ochorenie prejavujúce sa ako atypický zápal pľúc popísal ako prvý v roku 1981 americký lekár a pomenoval ho ako syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti – AIDS. Pôvodca ochorenia rozšíreného spočiatku hlavne v komunite homosexuálov bol odhalený o dva roky neskôr a dostal názov vírus HIV. Ochorenie sa expanzívne šírilo v mnohých krajinách sveta a doteraz sa ním nakazilo doteraz vyše 65 miliónov ľudí a cez 25 miliónov už ochoreniu AIDS aj podľahlo," hovorí zástupca prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice a prezident Slovenskej spoločnosti infektológov SLS prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., ktorý príde študentskú akciu osobne podporiť a prípadne poskytne záujemcom aj odborné informácie.

 

 Realita je podľa jeho slov taká, že ani po štyroch desaťročiach nebol objavený účinný liek, ktorý by dokázal zlikvidovať pôvodcu ochorenia – vírus HIV, no vyspelých krajinách, vrátane Slovenska, už majú pacienti k dispozícii vysokoúčinnú antiretrovírusovú terapiu, ktorá im dokáže značne predĺžiť a skvalitniť život napriek infikovaniu vírusom. Prevažná väčšina chorých zo zaostalejších oblastí sveta však nemá prístup k efektívnej liečbe.  

     AIDS - Syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti

 predstavuje smrteľné ochorenie prenosné z človeka na človeka telesnými tekutinami, ktorého pôvodcom je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti HIV. Môže sa prenášať pohlavným stykom, krvnou cestou a z matky na dieťa počas pôrodu a dojčením, pričom napáda biele krvinky, na ktorých povrch sa naviaže,  usmrtí ich a využije ich genetický materiál, aby sa rozmnožil. Tak vzniknú nové kópie vírusov, ktoré napádajú ďalšie lymfocyty a postupným ubúdaním bielych krviniek sa imunitný systém človeka čoraz viac oslabuje, až nakoniec podľahne inak bežnej infekcii alebo nádorovému ochoreniu. Jestvuje viacero hypotéz o pôvode vírusu HIV - najpravdepodobnejšie je konštatovanie, že sa vírus dostal do ľudskej populácie z ľudoopov pohryznutím, rituálnym alebo sexuálnym stykom.

 

Infekcia vírusom HIV

sa v priebehu prvých týždňov u človeka prejavuje akútnym ochorením podobným infekčnej  mononukleóze, ktoré väčšinou rýchlo odznie. Aj keď môže nasledovať viacročné bezpríznakové obdobie, imunitný systém človeka sa bez účinnej liečby postupne oslabuje a chorého začínajú trápiť chronické respiračné alebo plesňové ochorenia, či atypické nádory, v dôsledku ktorých napokon zomiera...

 

 

Túto tlačovú správu nájdete archivovanú na:   www.medic.upjs.sk

 

RNDr. Jaroslava Oravcová

Súvisiace články

17.01.2018 08:15

V ŠPÚ rokovali o problematike nultého ročníka ZŠ

V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo pracovné stretnutie so zástupcami základných škôl z viacerých regiónov Slovenska. Témou rokovania bola problematika nultého ročníka v ZŠ z obsahového aj legislatívneho hľadiska vrátane tv...
22.06.2019 07:19

Futbalové legendy, kuriozity a zaujímavosti

„Ak vám niekto povie, že futbal je nudná hra, v ktorej si 22 hráčov posúva loptu, neverte mu,“ tvrdí novinár a publicista Samo Marec. „Futbal je plný fascinujúcich príbehov a tu je 25 z nich. Pri písaní knihy som myslel na ľudí...
10.12.2017 06:30

Stále vládne mráz

Je tu novinka Stále vládne mráz, v ktorej si manželia Cilla a Rolf Börjlindovci udržiavajú vysoký štandard. Charizmatické postavy, príbehy plné sociálnych konfliktov, napínavé zápletky a majstrovsky naservírované prekvapenia, k...