Späť na zoznam
Aktuality
Autor: Alžbeta Jánošíková
29.10.2020 10:29

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ pomáhali pri testovaní obyvateľov v bardejovskom okrese a pomoc ponúkajú aj počas nasledujúcich víkendov


Fakulta umožní medikom zúčastniť sa testovania prípadnou úpravou štúdia. Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach sú pripravení pomôcť pri hromadnom testovaní Slovákov na COVID-19 počas najbližších dvoch víkendov. Generálnu skúšku má asi stovka z nich už za sebou vďaka testovaniu v Bardejovskom okrese, ktorého sa zúčastnili počas uplynulého víkendu.

Nábor záujemcov do odberových tímov pomáhali organizovať členovia študentskej časti Akademického senátu UPJŠ LF, z ktorých viacerí si testovanie aj osobne vyskúšali. A to za pomerne dramatických okolností, keďže ešte vo štvrtok popoludní chýbali študentom informácie o priebehu akcie, ktorá mala odštartovať už o niekoľko hodín, teda v piatok ráno...

 „Keďže vo štvrtok od rána zasadal Ústredný krízový štáb SR, prvé oficiálne informácie sme od príslušníkov Ozbrojených síl SR dostali až podvečer. Predbežne sme boli informovaní, že nás odvezú hromadne vo štvrtok večer z Košíc a budeme spať niekde v kasárňach, ale nakoniec ubytovanie pre väčšinu medikov nebolo zabezpečené a dopraviť na miesto určenia sme sa museli vlastnými autami. Vyrážali sme v piatok včasne ráno, pričom z našej fakulty smerovalo do Bardejovského okresu asi sto medikov. Odberových miest bolo sedemdesiat a s odbermi sme mali začať o ôsmej ráno, ale čas testovania sa na väčšine odberových miest v prvý deň posúval, lebo meškali dodávky kľúčového materiálu ako respirátory, štíty, dezinfekcia či certifikáty o absolvovaní odberu. Ďalšie dni sme už robili odbery podľa plánu od ôsmej rána do ôsmej večer, s výnimkou dvoch prestávok počas celého dňa - jednej hodinovej na obed a polhodinovej podvečer," hovorí členka Akademického senátu UPJŠ LF Ester Tomajková, študentka 5. ročníka všeobecného lekárstva, podľa ktorej medici odchádzali do Bardejova v neľahkom rozpoložení - bez informácií, kde budú spať a ako bude riešená strava, preto si vzali so sebou viacerí spacie vaky a nejaký „proviant". Pre mnohých nakoniec nebolo zabezpečené ubytovanie, preto sa po skončení 12-hodinového testovania vracali domov a ráno späť na odberové miesto - a to na vlastné náklady.

„Úvodné hodiny boli v piatok dosť stresujúce vzhľadom na chýbajúce technické zabezpečenie, ale boli sme na tom všetci rovnako, vojakov a policajtov nevynímajúc.  Po vyriešení situácie už panovala pri odberoch vo všeobecnosti dobrá nálada a pociťovali sme vzájomnú podporu - aj keď naša práca bola riziková a náročná, keďže sme celé hodiny trávili v ochranných oblekoch a s ochrannými pomôckami na tvári, čo bolo značne diskomfortné,  niekedy až bolestivo. Na našom odberovom mieste v obci Richvald sme otestovali počas troch dní takmer 700 ľudí. Aj keď boli aj negatívne naladení občania, veľa prichádzajúcich nám vyslovilo poďakovanie za našu prácu, čo bolo veľmi povzbudivé," podotýka Ester Tomajková.

Ako poznamenáva interný doktorand a podpredseda Akademického senátu UPJŠ LF za študentskú časť MDDr. Jakub Jánošík „aj keď sa na začiatku akcie vyskytli mierne nedostatky či už personálne alebo materiálne, príslušníci Ozbrojených síl SR reagovali na všetky komplikácie, ktoré sa počas dňa objavili, a s plným nasadením sa snažili zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť celej operácie a úspešný priebeh testovania. Celkovo sme v našom odbernom mieste v Kurime otestovali takmer 900 ľudí, pričom počas celého víkendu prevládala pokojná a priateľská atmosféra či už na strane občanov, ktorí sa prišli otestovať, ako vo vnútri celého tímu od administratívnych pracovníkov cez vojakov a policajtov po zdravotníkov."

Predsedníčka Spolku medikov mesta Košice, študentka piateho ročníka všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ Anna Jenčová bola pridelená na odberové miesto priamo v meste Bardejov, kde dve odberné dvojice v zložení medik a zdravotná sestra otestovali v priebehu troch dní asi tisícku obyvateľov.

„Prihlásila som sa v snahe pomôcť, aj keď som bola vzhľadom na okolnosti sprevádzajúce začiatok akcie dosť skeptická. Pracovné nasadenie a osobný postoj všetkých zúčastnených, tak vojakov, policajtov ako nás civilistov, však smerovali k zabezpečeniu úspešného priebehu testovania a keďže sme sa snažili byť  maximálne súčinní a pozitívni, podarilo sa nám aj ako spočiatku cudzím ľuďom pracovať veľmi synchronizovane a účelne. Najväčší nápor sme zažili v sobotu predpoludním, kedy sme vybavili asi štyristo ľudí v priebehu štyroch hodín, takže sme museli naozaj ‚kmitať'. Som rada, že našu prácu obyvatelia vo všeobecnosti oceňovali, aj keď sa našlo aj dosť negatívne naladených ľudí voči testovaniu ako takému. Nám medikom to však nedali pocítiť, naopak, ďakovali nám za našu účasť, ktorá prispela k zvládnutiu celej akcie," komentuje uplynulý víkend Anna Jenčová.

Podľa ďalšieho senátora MUDr. Martina Vrška, ktorý je interným doktorandom na UPJŠ LF, šli všetci medici do tejto narýchlo zvolanej akcie s cieľom pomôcť Slovensku s testovaním obyvateľov aj za cenu rizika, ktorému boli vystavení a prístup obyvateľov Bardejovského okresu ich veľmi milo prekvapil.

„Vo všeobecnosti sa dá povedať, že boli prichádzajúci ľudia veľmi zodpovední, ústretoví a disciplinovaní, čo potvrdzuje aj fakt, že počas celej akcie neboli hlásené nijaké konflikty a protesty. Aj keď sa testovanie začalo s technickými problémami, všetky nedostatky zapríčinené veľmi krátkym časom na prípravu celej akcie boli operatívne riešené centrálnym velením armády," konštatuje a dodáva:

 „Chceme touto cestou vyjadriť naše poďakovanie  vedeniu Lekárskej fakulty UPJŠ za to, že aj vďaka ich ústretovosti sa študenti mohli stať nevyhnutnou súčasťou testovania v bardejovskom okrese, pretože umožnili medikom posunúť si v prípade potreby termín štátnych skúšok, prispôsobiť dĺžku stáží, alebo inak upraviť štúdium s ohľadom na skutočnosť, že sa medici venovali tri dni tomuto testovaniu a plánujú pomáhať aj nasledujúce dva víkendy." 

Študenti svorne hovoria, že aj napriek ťažkostiam neľutujú svoju účasť na odberoch v Bardejove a pomocnú ruku ponúkajú aj počas nasledujúcich víkendov pri celoplošnom testovaní Slovákov.

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Pavol Sovák, CSc. a dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella PhD. si vysoko cenia zodpovedný občiansky postoj študentov v súvislosti s testovaním uplynulý víkend v Bardejove a nachádzajúcim celoplošným testovaním slovenských občanov. „Sme hrdí i na vašu vieru vo vlastné – doteraz nadobudnuté vedomosti, ktoré môžete aplikovať v naozaj kritickej situácii," odkazujú spoločne študentom UPJŠ LF. Na celoslovenskom testovaní sa pravdepodobne zúčastnia okrem medikov z rôznych ročníkov aj študenti študijných programov ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo.

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ vypomáhajú v dôsledku zhoršenej epidemiologickej situácie aktuálne vo väčšom počte v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice a pribúdajú požiadavky aj z ďalších nemocníc. V UNLP pomáha na dohodu viac ako 150 medikov, ktorí boli pridelení väčšinou ako výpomoc na rôzne lôžkové oddelenia a niekoľko študentov pomáha s odbermi vo veľkokapacitnom odberovom mieste.

Okrem toho nedávno požiadala o pomoc medikov z UPJŠ LF popradská a šačianska nemocnica a tiež Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, kde kvôli urgentnosti situácie v dôsledku výpadku personálu vypomáhajú študenti piateho ročníka v rámci výučby predmetu Všeobecné lekárstvo.

Naši študenti tiež opakovane realizovali testovanie antigénovými rýchlotestami na košickom magistráte – testovali jednak poslancov mestského zastupiteľstva pred jeho zasadnutím a uskutočnili tiež viacero odberov v rôznych dňoch u zamestnancov.

Medici taktiež pomáhajú s testovaním aj na svojej fakulte. V priebehu septembra pomohli odobrať vzorky na vyšetrenie metódou PCR od 1271 zahraničných študentov, ktoré  UPJŠ LF vyšetrovala vlastnými silami a na vlastné náklady pred začatím akademického roka. Od 12. októbra testuje UPJŠ LF na dvojtýždňovej báze antigénovými rýchlotestami všetkých študentov 6. ročníka, ktorí nastupujú na prax do zdravotníckych zariadení. Odberové tímy pozostávajú zo študentov 5. a 6. ročníka a výsledky vyhodnocujú pracovníci Ústavu epidemiológie UPJŠ LF pod vedením prednostky prof. MVDr. Moniky Halánovej, PhD.

V prípade pozitívneho výsledku rýchlotestom nasleduje konfirmovanie metódou real-time PCR v spoločnom laboratóriu Ústavu epidemiológie a Ústavu lekárskej a klinickej biochémie zriadeného na diagnostiku vírusu SARS-CoV-2, ktoré je situované v priestoroch vedeckého parku Medipark v budove Lekárskej fakulty UPJŠ a bolo akreditované Úradom verejného zdravotníctva SR. Pozitívne testovaní študenti sa pochopiteľne výučby nemôžu zúčastniť.

Zdroj textu: upjs.sk

Zdroj fotiek: upjs.sk 

Súvisiace články

26.05.2017 16:13

O cudzích jazykoch, kultúrnej gramotnosti a tiež adaptívnom učení

Aktuálne témy, o ktorých sa momentálne diskutuje na rôznych úrovniach, hoci v praxi ich riešenie často zlyháva. Naše deti sa učia aj 10 rokov cudzí jazyk, napriek tomu nie sú schopné viesť jednoduchý pracovný pohovor v angličti...
19.04.2017 18:29

Môj domáci právnik

Vyšla nová kniha Môj domáci právnik, ktorá vám poradí v mnohých bežných situáciách. Mala by vám - laikom v oblasti práva - pomôcť nájsť odpovede na otázky, ktoré vás trápia. V každej opísanej situácii nájdete možnosti, z ktorýc...
12.07.2018 22:03

Ministerstvá určili vyše 52 miliónov eur stovkám základných škôl

Spolu viac ako 52 miliónov eur poputuje stovkám základných škôl (ZŠ) na Slovensku. Peniaze sú určené na zlepšenie vybavenia jazykových a odborných učební, knižníc a na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.