Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
14.06.2017 22:31

Testovanie 9 - 2017

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutočnilo 5. apríla 2017 na 1 437 základných školách, z toho 1 302 škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 123 s vyučovacím jazykom maďarským, 11 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Zdroj: Internet

Testy písalo spolu 36 535 žiakov, z toho 48,4 % dievčat a 51,6 % chlapcov, z uvedeného počtu malo 34 184 žiakov vyučovací jazyk slovenský, 2 332 žiakov vyučovací jazyk maďarský a 19 žiakov vyučovací jazyk ukrajinský. Testovaných bolo 3 054 žiakov so zdravotným znevýhodnením (8,4 % z celkového počtu testovaných deviatakov). Testovania sa zúčastnilo 483 (1,3 %) žiakov zo sociálneho znevýhodneného prostredia a 95 (0,3 %) cudzincov.

Žiaci boli testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra. Test z matematiky obsahoval 20 úloh, test zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry obsahovali 25 úloh, z toho 20 úloh vzťahujúcich sa na východiskový text. Testy zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry obsahovali 20 úloh.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania opäť umožnil žiakom, ktorí prejavili záujem, absolvovať toto testovanie aj elektronickou formou. Túto možnosť, ktorej výhodou je okamžitá spätná väzba o predbežných výsledkoch, využilo celkovo 962 žiakov.

Výsledky  

Test z matematiky riešilo 36 454 žiakov, z toho 955 žiakov elektronickou formou. Priemerná úspešnosť testu bola 56,4 %. . Chlapci riešili test s úspešnosťou 56,9 % a dievčatá 55,8 %. Najúspešnejší v matematike sú žiaci z okresu Košice III (66,7 %), najmenej úspešní z okresu Gelnica (40,2 %).

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 34 202 žiakov, z toho 854 žiakov elektronickou formou. Priemerná úspešnosť testu bola 61,2 %. Dievčatá dosiahli úspešnosť 65,7 % a chlapci 57,0 %. Najúspešnejší zo slovenského jazyka a literatúry sú opäť žiaci z okresu Košice III (68,7 %), najmenej úspešní z okresu Rožňava (48,2 %). Tento test písalo tiež 2 331 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským (97 elektronicky), pričom ich priemerná úspešnosť bola 66,1 %.

Test z maďarského jazyka a literatúry písalo 2 333 žiakov (97 elektronicky), priemerná úspešnosť testu bola 66,0 %. Dievčatá a chlapci mali porovnateľné výsledky. Celkovo najúspešnejší bol Trnavský kraj, najhoršie dopadli žiaci Košického kraja.

Test z ukrajinského jazyka a literatúry písalo 19 žiakov s priemernou úspešnosťou 64,5 %.

Najúspešnejší bez prijímačiek

Žiaci, ktorí v testoch z matematiky a zároveň aj zo slovenského jazyka a literatúry (resp. maďarského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry) dosiahli súčasne úspešnosť najmenej 90 %, sú prijatí na štúdium na strednej škole bez prijímacej skúšky pri splnení všetkých podmienok prijímacieho konania. Z testovaných deviatakov bolo takto úspešných 1 712 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským (5,0 %) a 105 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským (4,5 %).

Viac informácií k testovaniu nájdete na: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

 

Zdroj: NÚCEM

Súvisiace články

06.05.2018 08:43

VYHLÁSENIE Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR

k plánovanému výraznému obmedzeniu pedagogických inovácií a experimentálneho overovaniu obsahu, metód a foriem vyučovania
27.10.2017 08:30

Odborná asistentka UPJŠ LF MUDr. Eva Feketeová, PhD: Posun času môže mať na ľudí negatívne následky

V nedeľu 29. októbra 2017 sa uskutoční prechod na zimný čas – ručičky hodín si posunieme dozadu a noc bude mať jednu hodinu viac. Ako to môže mať vplyv na ľudský organizmus? Hovorí odborná asistentka Lekárskej fakulty UPJŠ v Ko...
01.09.2017 09:24

Pred 25 rokmi schválili základný zákon - Ústavu SR

Schváleniu základného zákona štátu, Ústavy SR 1. septembra 1992, predchádzal nemenej významný akt súvisiaci s Deklaráciou o zvrchovanosti Slovenskej republiky.