Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
30.09.2019 09:20

Tri celoslovenské súťaže pre deti a žiakov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci s mestom Trstená vyhlasuje tri celoslovenské súťaže - EKOPOSTER 2019, PRAMIENOK 2019 a VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU 2019.

Cieľom súťaže EKOPOSTER je podnecovať myslenie žiakov základných škôl, gymnázií s osemročným vyučovaním a žiakov ZUŠ, aby videli, mysleli a konali ekologicky. Poslaním súťaže je podporovať kolektívnu výtvarnú prácu žiakov. Súťaž dáva priestor na výtvarnú prezentáciu názorov žiakov na stav životného prostredia vo svojej krajine i za jej hranicami, na spôsoby jeho zlepšenia.

Poslaním súťaže PRAMIENOK  je pestovať zodpovedný vzťah človeka k prírode, rozvíjať základy ekologickej inteligencie detí, pestovať ekologické svedomie najmladších detí doma aj v zahraničí, rozvoj talentov v školskom i domácom prostredí. Je určená pre deti predškolského veku.

VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU chce motivovať a aktivizovať žiakov prvého stupňa základných a špeciálnych škôl prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby, vyjadriť vzťah a postoj k životnému prostrediu. Cieľavedome pestovať u žiakov kritický a aktívny postoj k prírode a k vode ako cennej prírodnine.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

09.03.2018 08:21

Riaditeľ ŠPÚ prijal nového predsedu Matice slovenskej

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera.
18.10.2017 12:00

Projekt Misia modrá planéta učí žiakov environmentálnu výchovu zážitkovou formou

Projekt inovatívneho spôsobu výučby environmentálnej výchovy „Misia modrá planéta“, ktorý pre žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl pripravila nezisková organizácia EDULAB sa už rozbehol naplno. Takmer 6 800 žiakov z prihlásen...
12.10.2017 06:00

Paul Beatty a jeho Odpadlík

Satirická tradícia v americkej černošskej literatúre je veľmi dlhá. A tento román je nádhernou ukážkou nemilosrdného humoru, ktorý triafa do belochov i černochov. Tento kontroverzný román získal v roku 2016 prestížnu Man Booker...