Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
30.09.2019 09:20

Tri celoslovenské súťaže pre deti a žiakov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci s mestom Trstená vyhlasuje tri celoslovenské súťaže - EKOPOSTER 2019, PRAMIENOK 2019 a VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU 2019.

Cieľom súťaže EKOPOSTER je podnecovať myslenie žiakov základných škôl, gymnázií s osemročným vyučovaním a žiakov ZUŠ, aby videli, mysleli a konali ekologicky. Poslaním súťaže je podporovať kolektívnu výtvarnú prácu žiakov. Súťaž dáva priestor na výtvarnú prezentáciu názorov žiakov na stav životného prostredia vo svojej krajine i za jej hranicami, na spôsoby jeho zlepšenia.

Poslaním súťaže PRAMIENOK  je pestovať zodpovedný vzťah človeka k prírode, rozvíjať základy ekologickej inteligencie detí, pestovať ekologické svedomie najmladších detí doma aj v zahraničí, rozvoj talentov v školskom i domácom prostredí. Je určená pre deti predškolského veku.

VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU chce motivovať a aktivizovať žiakov prvého stupňa základných a špeciálnych škôl prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby, vyjadriť vzťah a postoj k životnému prostrediu. Cieľavedome pestovať u žiakov kritický a aktívny postoj k prírode a k vode ako cennej prírodnine.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

26.02.2018 10:09

Kariérová výchova sa na školách stane prierezovou témou

Asociácia výchovných poradcov (AVP) tvrdí, že duálne vzdelávanie neporastie bez kariérovej výchovy, ktorá by bola súčasťou vzdelávacieho plánu na základných školách. Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, vý...
31.10.2018 08:47

Časozberná kronika našej rodiny

„Spomienky sú jediným rajom, z ktorého nás nemôžu vyhnať.“
07.08.2018 17:12

Štátny tajomník Peter Krajňák si pripomenul obete Rómskeho holokaustu v Banskej Bystrici a na Rómskej púti v Gaboltove

Dňa 1. augusta 2018 sa uskutočnilo celoslovenské podujatie pripomenutia si Pamätného dňa rómskeho holokaustu pri pamätníku SNP v Banskej Bystrici, ktoré už od roku 2005 organizuje občianske združenie In Minorita a pietny akt ...