Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
30.09.2019 09:20

Tri celoslovenské súťaže pre deti a žiakov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci s mestom Trstená vyhlasuje tri celoslovenské súťaže - EKOPOSTER 2019, PRAMIENOK 2019 a VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU 2019.

Cieľom súťaže EKOPOSTER je podnecovať myslenie žiakov základných škôl, gymnázií s osemročným vyučovaním a žiakov ZUŠ, aby videli, mysleli a konali ekologicky. Poslaním súťaže je podporovať kolektívnu výtvarnú prácu žiakov. Súťaž dáva priestor na výtvarnú prezentáciu názorov žiakov na stav životného prostredia vo svojej krajine i za jej hranicami, na spôsoby jeho zlepšenia.

Poslaním súťaže PRAMIENOK  je pestovať zodpovedný vzťah človeka k prírode, rozvíjať základy ekologickej inteligencie detí, pestovať ekologické svedomie najmladších detí doma aj v zahraničí, rozvoj talentov v školskom i domácom prostredí. Je určená pre deti predškolského veku.

VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU chce motivovať a aktivizovať žiakov prvého stupňa základných a špeciálnych škôl prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby, vyjadriť vzťah a postoj k životnému prostrediu. Cieľavedome pestovať u žiakov kritický a aktívny postoj k prírode a k vode ako cennej prírodnine.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

19.11.2017 06:30

Otcovia a ich synovia

Najnovší román Petra Holku Ohyb rieky zachytáva osudy troch generácií otcov a ich synov pochádzajúcich od Nitry od začiatku 20. storočia po súčasnosť.
04.12.2019 06:44

Vysoké Tatry kedysi. Na starých pohľadniciach

Práve vyšla kniha Retro Vysoké Tatry, ktorá prináša práve staré pohľadnice a fotografie z čias socializmu. Obdobie v rokoch 1948 až 1989 bolo všelijaké – či už sa to začalo Víťazným februárom 1948, znárodňovací proces, drsné 50...
19.10.2018 10:08

Ministerstvo školstva už môže pre školy zabezpečiť internet

Na základe rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave o poskytovateľovi internetu v školách uzavrel rezort školstva rámcovú zmluvu spolu s dodatkom s úspešným účastníkom súťaže. Podpisom s dodávateľom Edunet_SK odstraňuje minister...