Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
23.10.2017 12:50

Učitelia môžu doučovaním zarobiť a zároveň zvýšiť svoju profesionalitu

Doučovanie vie pedagógom nielen vylepšiť obsah peňaženky, ale tiež priniesť zaujímavé poznatky do výučby. Ukazuje sa, že učitelia, ktorí sa rozhodnú zlepšiť svoje zárobky, si týmto spôsobom dokážu celkom slušne privyrobiť. Zároveň dokážu lepšie zistiť, ktoré učivo spôsobuje súčasným žiakom najväčší problém a prispôsobiť tomu aj vyučovanie v škole.

866 eur. Presne takáto je v súčasnosti priemerná suma v hrubom, ktorú si nájdu na výplatnej páske učitelia základných škôl. Vyplýva to z údajov mzdového portálu Platy.sk. Napriek celospoločenskej dôležitosti povolania je toto číslo približne o 27 percent nižšie ako priemerný zárobok vysokoškolsky vzdelaného človeka. Z tohto dôvodu preto nie je žiadnym prekvapením, že učitelia sa pomerne často rozhodujú zarábať si aj mimo školy. Najlepším spôsobom je privyrobiť si tým, čo vedia najlepšie – učením. Ukazuje sa totiž, že pedagógovia si vedia svoje príjmy vďaka doučovaniu vylepšiť celkom slušne.

Priemerné hrubé mzdy

Pedagóg na základnej škole - 866 

Pedagóg na strednej škole - 892 

Pedagóg na vysokej škole - 1062


Zdroj: platy.sk

Privyrobenie si v tom, čo vedia najlepšie

Keď položíte pedagógovi otázku, prečo sa rozhodol pre túto prácu, v mnohých prípadoch odpovie, že ju považuje za svoje poslanie. Učitelia robia službu spoločnosti tým, že poskytujú vzdelanie generáciám, na ktoré budeme odkázaní v budúcnosti. Dôležitosť tohto povolania sa však často nerovná úrovni zárobkov na týchto pozíciách. Učitelia si preto privyrábajú aj inak. V praxi sa navyše ukazuje, že učitelia si dokážu privyrobiť práve tým, čo považujú za svoje poslanie. Záujem o doučovanie totiž rokmi neklesá. Naopak, na portáli Domelia.sk, ktorý spája dopyt a ponuku doučovateľských služieb, sa za posledný rok zvýšil počet ľudí, ktorí hľadali doučovateľa, až o 62 percent.

Môže ísť o výrazné finančné zlepšenie

Doučovanie sa podľa portálu Domelia.sk najčastejšie poskytuje z angličtiny či nemčiny, zo slovenčiny, z matematiky, ale aj biológie, dejepisu, chémie, fyziky či ďalších predmetov. Učitelia, ktorí majú záujem o takéto privyrobenie, sa môžu sami rozhodnúť, akých žiakov a v akej vekovej kategórii chcú doučovať. Na ich zvážení je tiež suma na hodinu. Väčšina doučovateľov na Domelia.sk si pýta za hodinu 7 eur a viac. Napríklad doučovateľ angličtiny si zarobí v priemere 8,62 eura v hrubom na hodinu. Takéto privyrobenie je vzhľadom na priemerné zárobky slovenských pedagógov viac než slušné. Ak si predstavíme, že doučovateľ angličtiny by takto zarábal aj v práci na trvalý či skrátený pomer, pri 21 odpracovaných dňoch v mesiaci po 6 hodín by dokázal zarobiť 1086 eur v hrubom, čo je až o 21 percent viac, ako je priemerný zárobok učiteľa základnej školy.  


Priemerné hrubé hodinové zárobky za doučovanie

 

Matematika - 8,17 €

Angličtina - 8,62€

Hra na hudobný nástroj - 8,32€

Zdroj: domelia.sk

 

Využitie internetu na získanie záujmu

Doba ide dopredu, čo platí aj pre doučovanie. V minulosti nemuselo byť doučovanie pre každého. Zohnať záujemcu bolo totiž pre niektorých doučovateľov náročné, pretože učitelia často dokázali doučovať len deti, ktoré poznali. To znamená, že vo väčšine prípadov išlo o doučovanie žiakov, s ktorými sa už stretli aj v škole. V súčasnej online dobe je však zháňanie záujemcov omnoho jednoduchšie. Stačí, ak si doučovateľ spraví profil na stránke Domelia.sk. Dopyt po jeho službách sa môže rapídne zvýšiť. Na stránke si ho môžu prezerať viaceré rodiny. Výhodou je, že učiteľ môže priamo napísať, aké skúsenosti má s predmetom a aká je jeho prax. Pomôcť mu môže aj hodnotenie od ľudí, ktorých už doučuje alebo v minulosti doučoval.

Doučovanie dokáže spestriť aj vyučovanie v školských laviciach

V prvom polroku 2017 ponúkalo doučovanie na Domelia.sk 491 ľudí. Ponuka týchto služieb mimo školy však pre učiteľov nemusí predstavovať iba zárobok. Pri doučovaní totiž môžu zistiť, čo robí žiakom najväčšie problémy a pomocou ktorých spôsobov danému učivu najlepšie porozumejú. Učitelia si tak aj vďaka doučovaniu môžu prispôsobiť vyučovanie ešte viac potrebám svojich žiakov a svoju prácu robiť ešte profesionálnejšie, ako to robili doteraz.

 

Zdroj: Nikola Richterová, PR v spoločnosti Profesia

 

Súvisiace články

28.10.2017 12:00

V nedeľu si pripomenieme Svetový deň cievnych mozgových príhod

Neurologická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice sa dlhodobo venuje problematike cievnych mozgových príhod (CMP). Jej prednostka prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO konštatuje, že napriek dostupnej lie...
03.10.2017 15:22

Univerzita M. Bela má 25 rokov, polyhistorovi odhalili v areáli bustu

Slovenský polyhistor Matej Bel, po ktorom je pomenovaná banskobystrická univerzita, má oddnes v areáli školy svoju bustu. Odhalili ju krátko po slávnostnom ceremoniáli pri príležitosti otvorenia nového akademického roku a 25. v...
18.10.2017 06:00

Napíše si konečne vlastný príbeh?

Tento ľúbostný príbeh dvoch mladých ľudí sa odohráva na hranici reality a literárnej fikcie. Annabellin život bol vždy dokonalý alebo si to aspoň myslela. Až do chvíle, kým zistila, že je len hlavnou hrdinkou príbehu, ktorý o n...