Späť na zoznam
Aktuality
Autor: Alžbeta Jánošíková
17.11.2020 13:29

Učiteľky Spojenej školy – spoluautorky príručky Etická výchova – určená pre žiakov a učiteľov ZŠ a SŠ

Naskytla sa nám možnosť zapojiť sa do úžasného projektu, ktorý nám otvoril nové možnosti sebarealizácie. Na odporúčanie našej Alma mater v Prešove a s podporou našej pani riaditeľky zo Spojenej školy vo Svidníku sme sa naplno pustili do práce a výzvu sme prijali. Nič z toho by sa ale neuskutočnilo bez pomoci a povzbudenia našich najbližších. Pretože ak niečo chcete robiť, musíte mať pri sebe niekoho, kto vám verí a verí tomu, čo robíte. A že to, čo robíte, robíte celým svojim srdcom.

Nezisková organizácia Človek v ohrození v spolupráci s učiteľmi z celého Slovenska nám ponúkla napísať aktivity do inovatívnej príručky pre učiteľov o globálnych problémoch. Aby sme sa lepšie zžili s touto problematikou a vytvorili sme niečo naozaj kvalitné pre naše školstvo, stretávali sme sa v rôznych mestách a na rôznych miestach po celom Slovensku. Spoznali sme mladých ľudí, získali skúsenosti, zapájali sa do aktivít, debát. Začali sme svet vnímať inými očami.

Počúvali sme množstvo názorov, príbehov a odporúčaní našich kolegov zo západného Slovenska, učiteľov zo súkromných či vysokých škôl, ktoré nám veľmi pomohli pri našej práci ako pedagóga tak aj ako spoluautoriek novej príručky.

Pod vedením našich koordinátoriek Lenky Putalovej a Katky Komenskej sme vytvárali inovatívne aktivity pre žiakov a študentov stredných škôl, ktoré sa týkali globálnych tém: chudoby, rodovej rovnosti, migrácie či vzdelávania. Hlavnou motiváciou pre nás bolo posunúť univerzálne limity dnešného školstva dopredu a skúsiť rozvinúť v žiakoch kreativitu,  kritické myslenie, vlastný názor a možnosť zamyslieť sa nad aktuálnymi otázkami dnešnej spoločnosti.

Príručka, ktorú sme vytvorili  je určená pre učiteľov, žiakov a študentov bez ohľadu na občiansku príslušnosť či etnickú skupinu. Ponúka učiteľom kreatívnu cestu a spôsob, ako pracovať so žiakmi v dnešnej postmodernej spoločnosti.    

 

 

 

Autor článku: Lenka Olejárová, Nikola Mihoková

Súvisiace články

22.01.2018 13:24

Chrípka v Nitrianskom kraji už zatvára školy

Chorobnosť na chrípku v Nitrianskom kraji v treťom kalendárnom týždni opäť vzrástla. Prvýkrát v tomto roku sa pre vysokú chorobnosť muselo prerušiť vyučovanie na viacerých školách.
26.05.2017 16:13

O cudzích jazykoch, kultúrnej gramotnosti a tiež adaptívnom učení

Aktuálne témy, o ktorých sa momentálne diskutuje na rôznych úrovniach, hoci v praxi ich riešenie často zlyháva. Naše deti sa učia aj 10 rokov cudzí jazyk, napriek tomu nie sú schopné viesť jednoduchý pracovný pohovor v angličti...
10.06.2017 10:15

Komu možno veriť?!

Diabolsky prešpekulovaný a napínavý psycho triler, takže chvíľami nebudete ani tušiť, Komu možno veriť. „Perfektný štart novej Bookerovej série. A chceme viac, prosím,“ napísal The Guardian.