Späť na zoznam
Aktuality
Autor: Alžbeta Jánošíková
20.03.2021 07:59

Učiteľov aj študentov v triedach ohrozuje hluk

Návrat detí do škôl je jednou z najdiskutovanejších tém posledného obdobia. Už dnes je zrejmé, že dištančné vzdelávanie skomplikoval predovšetkým fakt, že digitalizácia výučbového procesu bola dlhodobo podceňovaná a na vzdelávanie na diaľku sme jednoducho neboli pripravení. Odborníci však upozorňujú, že po návrate k prezenčnej forme výučby by sme sa mali začať zaoberať aj inými, desaťročia prehliadanými problémami. Jedným z nich je hluk, ktorý neúprosne vplýva na zdravie učiteľov, žiakov aj na celkovú kvalitu vzdelávania a dosahovaných výsledkov.

Vyučovať niekoľko hodín je pre učiteľov vyčerpávajúce. Tí sa častokrát ponáhľajú z triedy do kabinetu najmä preto, aby sa dostali do tichého prostredia. Potvrdzuje to aj učiteľ Ján Papuga z Pedagogickej fakulty UK: „Učitelia potrebujú ticho ako istý spôsob psychohygieny presne tak, ako iné povolania pracujúce v hlučnejšom prostredí. No nielen ticho po hlučnej hodine, ale aj ticho, resp. pokoj vlastných artikulačných orgánov."  To, že väčšina učiteľov má problém s nadmerným hlukom, dokazujú aj dáta, podľa výskumov totiž až  80 % učiteľov hluk v triedach stresuje. Nejde pritom len o ich „dojem", ale meraniami podložený fakt. Je tiež dokázané, že hluk má nepriaznivý vplyv aj na tepovú frekvenciu učiteľov. Tá v zle riešenom zvukovom prostredí stúpa priemerne o 10 úderov za minútu.

Naše školy sú hlučné

Z výsledkov ďalšieho výskumu realizovaného počas 274 vyučovacích hodín vyplynulo, že v niektorých triedach boli namerané mimoriadne vysoké hladiny hluku, atakujúce hranicu znesiteľnosti. Pre porovnanie, väčšina priemerných hladín hluku v triedach bola vyššia než hladina hluku na vonkajších detských ihriskách, niektoré dokonca prekonali aj hustú cestnú premávku (75 dB). Chodby a jedálne sa priblížili k úrovniam vyše 80 dB, čo je hluk, ktorý vydáva cirkulárka na drevo zo vzdialenosti 10 metrov. Samozrejme, aj hluk v školách býva do určitej miery spôsobený vplyvmi z vonkajšieho prostredia, napríklad dopravou. No faktom zostáva, že väčšinu hluku v triedach aj spoločných priestoroch spôsobujú samotní študenti: „Hluk tvoria zvuky vznikajúce počas rozprávania sa alebo šeptania študentov, rôzne pohyby, ako napr. posunutie stoličky, používanie pomôcok, od písacích až po počítače či projektory. To všetko kumulatívne vygeneruje hluk v intenzite, ktorá už môže mať výrazný vplyv na zdravie učiteľov aj žiakov, kvalitu vyučovacieho procesu a dosahovaných výsledkov," hovorí Peter Petraško, zo švédskej spoločnosti Ecophon, ktorá sa už viac ako 60 rokov zaoberá riešením akustických podmienok v rôznych oblastiach. Školstvo patrí medzi jednu z jej priorít. 

Trpí výučba jazykov aj hlasivky učiteľov

Vysoké hladiny hluku viditeľne zhoršujú výsledky žiakov v dvoch základných predmetoch – v matematike a rodnom jazyku. „Naše výskumy potvrdili, že žiaci majú pri vyššom hluku problém najmä s pochopením čítaného textu. Bežná vrava v triede s priemernou hlasitosťou 65 dB má výrazný negatívny vplyv na slovné úlohy, počítanie a rýchlosť odpovedania na otázky", vysvetľuje Peter Petraško. Viaceré štúdie zároveň potvrdili negatívny dopad na výsledky študentov pri štandardizovaných testoch, a to špeciálne pri jazykových testoch.

S hlukom majú problémy aj samotní učitelia, pretože naň prirodzene reagujú zvýšeným hlasom, čo vysiľuje hlasivky. Podľa výsledkov štúdie malo vyše 65 % opýtaných učiteľov počas vykonávania svojej profesie problémy s hlasom. „Učitelia mávajú v porovnaní s priemernou populáciou častejšie problémy s hlasom. Stretávam sa prípadmi, že sa u učiteľov po nadmernej hlasovej námahe objavuje akútny zápal hlasiviek a hrtana, ako následok preťaženia hlasiviek," hovorí otorinolaryngológ MUDr. Tibor Barta PhD., primár Kliniky ORL a Chirurgie hlavy a krku UNB na Antolskej 11 v Bratislave. Dôsledky na pracovný život učiteľov sú výrazné, tí kvôli problémom s hlasivkami absentujú v práci viac ako dvojnásobne častejšie ako iní zamestnanci - niektorí až päť dní v roku.

Pomôže lepšia akustika

Problémy s nadmerným hlukom v školských priestoroch je možné zmierniť úpravou akustických podmienok. „V zahraničí, ale už aj na Slovensku, si vedenie škôl začína uvedomovať dôležitosť správnej akustiky, a tak renovujú alebo plánujú akustické úpravy v školských priestoroch," hovorí P. Petraško a upozorňuje, že akustiku je ideálne riešiť už pri architektonických návrhoch stavieb. Úpravy sú, samozrejme, možné aj dodatočne – či už formou absorpčných stropov alebo samostatných panelov. Aj malé zníženie úrovne hluku pritom môže priniesť veľký efekt.

„Napríklad montážou vysoko absorpčného stropu triedy A dokážeme znížiť vnímanie hladiny hluku o polovicu. To mení aj situáciu v triede. Keďže je všetkých počuť a všetkým rozumieť bez toho, aby museli zvyšovať hlas, študenti a učitelia začnú hovoriť tichšie (o 7 dB) a celkovo sa hlasitosť zníži o 10 dB," vysvetľuje P. Petraško a dodáva: „Akusticky upravené miestnosti znížia hladiny hluku nielen pri tradičnej výučbe, ale aj pri skupinovej práci, pri ktorej bývajú hodnoty hluku kritickejšie."

Tlačová správa je vydaná pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov 28. 3. 2021.  Pre viac informácií o akustických riešeniach pre školy navštívte www.ecophon.com/cz .

Ecophon vyvíja, vyrába a predáva akustické výrobky a systémy, ktoré prispievajú k zlepšovaniu prostredia pre prácu, vzdelávanie aj osobný život a zároveň k zvyšovaniu  celkového komfortu a výkonnosti ľudí. Spoločnosť pôsobí vo viac ako 44 krajinách a zamestnáva približne 800 zamestnancov. Je súčasťou skupiny Saint-Gobain, sídlo spoločnosti sa nachádza vo Švédsku. Ecophon je hrdým sponzorom Medzinárodného roku zvuku 2020 - 2021, globálnej iniciatívy, ktorá zdôrazňuje význam zvuku a spôsoby, akými ovplyvňuje náš každodenný život.

 

Súvisiace články

11.10.2017 14:00

Keňa: Ozbrojenci zabili pri útoku na univerzitných študentov dvoch ľudí

Mombasa - Dve zamestnankyne Technickej univerzity v Mombase prišli o život a niekoľko študentov utrpelo dnes zranenia, keď v kenskom okrese Kwale spustili ozbrojenci útok na vozidlá prevážajúce študentov do priestorov školy. Po...
04.05.2017 08:15

Nemilosrdný magnát

Nemilosrdný magnát je po Bezohľadnom darebákovi druhou časťou novej série historických romancí Osudy rodu Ravenelovcov. A fanúšičky historických romancí si opäť prídu na svoje. Lisa Kleypasová je mimoriadne obľúbenou autorkou ...
27.11.2017 15:30

Výstava v Levočskom múzeu školstva približuje svätých patrónov remesiel

Levoča - Levočské Múzeum špeciálneho školstva aktuálne ponúka výstavu, kde okrem tradičných svätých patrónov remesiel môžu návštevníci spoznať aj ich modernú podobu prispôsobenú súčasným odborom a oblastiam ľudskej práce.