Späť na zoznam
Aktuality
Autor: Soňa Kaletová
01.11.2020 14:07

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach pripravila hromadné estovanie na COVID-19 pre svojich zamestnancov a študentov

Prvý deň testovania v priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ potvrdil, že je excelentne pripravené - testovaní si pochvaľujú jeho rýchlosť a bezpečnosť

V priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ na Triede SNP 1 sa v týchto dňoch realizuje trojdňové testovanie na COVID-19, ktoré zorganizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre svojich zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a študentov. Na testovanie sa prihlásilo asi tritisíc osôb a pomere náročnú logistiku bolo potrebné premyslieť počas dvoch dní. Na organizácii testovania sa podieľa počas jedného testovacieho dňa vyše päťdesiat zamestnancov a študentov univerzity, ktorí dbajú na plynulý a predovšetkým bezpečný priebeh testovania.

„Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa rozhodla požiadať ministerstvo obrany o súhlas a zorganizovať hromadné testovanie svojich zamestnancov a študentov vo vlastnej réžii, pričom  ponúkla možnosť otestovať sa na vlastnej pôde všetkým, ktorí o to prejavili záujem. Zorganizovanie tohto testovania je vecou zodpovednosti UPJŠ voči jej zamestnancom a študentom a súčasne isté odbremenenie organizátorov celoplošného testovania vďaka možnostiam, ktoré má univerzita k dispozícii, a samozrejme aj ochote našich ľudí pomôcť. S organizáciou testovania pomáhajú predovšetkým odborní pracovníci Lekárskej fakulty a jej študenti, ale súčasťou procesu sú aj ďalší výskumníci, študenti univerzity a rektorátni pracovníci. Vlastnými silami otestujeme asi tri tisícky záujemcov – na testovanie sa prihlásilo vyše dvetisíc zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, asi tristo doktorandov a takmer sedemsto zahraničných študentov. Tí všetci môžu byť vďaka dobrej logistike vybavení v známom prostredí bez stresov a naozaj rýchlo, pretože sme logisticky pripravili výborné podmienky na testovanie v priestoroch našej lekárskej fakulty a zabezpečili dostatok personálu a študentov na testovanie, aj súvisiace činnosti," konštatuje prorektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., ktorý je súčasne prednostom Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP Košice a je členom Ústredného krízového štábu SR.

Vstup testovaných je zabezpečený v presných časových intervaloch cez hlavný vchod do fakulty a k dispozícii sú 3 registračné miesta vo vestibule pri vrátnici, 3 odberové stanovištia vo foyer pred Aulou LF a 3 miesta na vydávanie certifikátov v aule, kde osoby čakajú vo veľkom priestore na výsledky testu v dostatočných rozstupoch. Dodržané sú prísne  protiepidemické opatrenia, vrátane jednosmerného pohybu osôb od hlavného vchodu k núdzovému východu z auly a odberové tímy sa pri odoberaní vzoriek a ich vyhodnocovaní riadia presnými pokynmi organizátorov celoplošného testovania. Testovaní sa v počas testovania nekopia na jednom mieste – sú predvolaní na konkrétny čas a vďaka predchádzajúcim získaným skúsenostiam s testovaním študentov a zamestnancov UPJŠ LF ide testovanie mimoriadne rýchlo. Čaká sa prakticky iba na vyhodnotenie výsledkov, ktoré sa nedá urýchliť. Testované osoby pritom sedia aule, ktorá predstavuje veľmi bezpečný priestor vzhľadom na svoju kapacitu.

„Vzorky sa vyhodnocujú anonymne – každý testovaný dostane pri registrácii v prvom vestibule fakulty svoje identifikačné číslo, s ktorým prichádza na testovanie do foyer pred aulou na jedno z troch stanovíšť a po odbere vzorky potom čaká na
vyhodnotenie výsledkov v priestrannej aule. Až po vyhodnotení anonymného rýchlotestu je pridelené osobné číslo priradené spoločne s výsledkom testu ku konkrétnemu menu a daná osoba odchádza z auly iným východom, než vošla, s certifikátom potvrdzujúcim negatívny alebo pozitívny výsledok,"
vysvetľuje prodekanka Lekárskej fakulty UPJŠ a prednostka Ústavu epidemiológie prof. MVDr. Monika Halánová, PhD., ktorá je odborná garantka trojdňového testovania na UPJŠ.

prof. Halánová a prof. Jarčuška

Na prípravu celej logistiky mala s tímom organizátorov iba dva dni... „Vo štvrtok popoludní sme sa dozvedeli, že môžeme začať záujemcov testovať už v piatok, preto sme museli ísť na plné obrátky, aby sme stihli všetko včas zabezpečiť. Na organizáciu testovania sú pritom potrebné desiatky osôb. Odberové tímy pozostávajú zo študentov medicíny 5. a 6. ročníka, ktorí majú aktuálne štatút zdravotníckych pracovníkov a zabezpečujú výtery z nosohltana u testovaných osôb, ďalej sú v tíme pracovníci odčítavajúci výsledok samotného rýchleho antigénového testu, ktorými sú laboratórni pracovníci z lekárskej fakulty a študenti lekárskej a prírodovedeckej fakulty a poslednú etapu tvoria administratívni pracovníci vydávajúci certifikáty, ktorými sú u nás výlučne naši zamestnanci s titulom MUDr. Aj keby to mohli robiť aj medici z vyšších ročníkov, rozhodli sme sa v rámci nášho testovania výlučne pre lekárov kvôli GDPR, keďže prichádzajú do styku osobnými údajmi testovaných zamestnancov a študentov," ozrejmuje prof. Halánová.

Pracovníci a študenti Lekárskej fakulty UPJŠ vykonávajú odbery vzoriek na COVID-19 a ich vyšetrenia metódou real-time PCR či prácu s antigénovými rýchlotestami veľmi rutinne, keďže už od septembra fakulta zabezpečuje testovanie svojich študentov PCR metódou alebo pomocou rýchlotestov, ktorými testuje už niekoľko týždňov študentov vyšších ročníkov pred praxou v zdravotníckych zariadeniach. Študenti UPJŠ LF tiež ako prví na Slovensku testovali pred časom antigénovými rýchlotestami účastníkov Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach a testovanie si vyskúšala ďalšia stovka študentov medicíny uplynulý víkend aj na testovaní v Bardejovskom okrese.

„Naše fakultné odberové tímy zabezpečujúce testovanie našich študentov a zamestnancov sú už zohraté, no teraz sa riadia vopred stanovenými pokynmi z ministerstva obrany a ministerstva zdravotníctva, ktoré určujú napríklad, koľko osôb má byť na jednotlivých testovacích stanovištiach, či  ako sa presne realizuje vyšetrenie. Všetko si zabezpečujeme sami, zo strany ministerstva obrany sme dostali iba antigénové rýchlotesty a certifikáty na základe počtu prihlásených osôb na testovanie, plus nejakú rezervu navyše. Nebudeme však realizovať odbery pre širokú verejnosť, iba pre vopred prihlásených zamestnancov a študentov UPJŠ, alebo ich rodinných príslušníkov," hovorí prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.

Ako dodáva prorektor Pavol Jarčuška, po prvom testovacom dni na UPJŠ v priestoroch Lekárskej fakulty je možné konštatovať, že sa univerzite podarilo pripraviť a organizačne zvládnuť toto testovanie naozaj vynikajúco. „Keby sa to takto
podarilo zvládnuť aj na ďalších miestach pri celoplošnom testovaní, bolo by to naozaj perfektné,"
podotýka prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

Ako infektológ a člen Ústredného krízového štábu si však neodpustí apel na všetkých Slovákov, aby nepodliehali eufórii v prípade, že budú mať výsledok testu negatívny. „Senzitivita antigénového testu je u osôb v prvých dňoch infekcie relatívne nízka, preto aj ľudia, ktorí dostanú do rúk potvrdenie o negatívnom výsledku testu, by mali naďalej dodržiavať všetky preventívne opatrenia ako nosenie rúška a osobnú hygienu, ale aj zdržiavať sa čo najviac spoločenského kontaktu," zdôrazňuje.

Zdroj text: RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD. PR manažérka

Zdroj foto: RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD. PR manažérka

Zdroj : upjs.sk

Súvisiace články

19.10.2018 10:36

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk vystúpil v Prahe na medzinárodnej konferencii „Jazyky jedného storočia“.

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľ. Hajduk vystúpil v Prahe s úvodným príhovorom na siedmej medzinárodnej konferencii na podporu viacjazyčnosti v školách „Jazyky jedného storočia“. Na medzinárodnej konferencii zameranej n...
07.03.2018 10:15

V Bratislave sa hovorilo o zapájaní sa do programu Horizont 2020

Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa dnes v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR uskutočnilo spoločné zasadnutie národných delegátov a národných kon...