Späť na zoznam
Aktuality
Autor: Alžbeta Jánošíková
24.03.2021 18:06

Univerzitná noc literatúry

Prečítali ste už niekedy sedem kníh za štyri hodiny? Nemožné? 

Naša aktivita reaguje na neprítomnosť viditeľnejšej angažovanosti vzdelávacích inštitúcií, ale aj študentov a študentiek na kultúrnom živote mesta. Inšpirovali sme sa myšlienkou medzinárodného podujatia European Literature Nights s cieľom priblížiť súčasnú literatúru verejnosti inovatívnym spôsobom prostredníctvom série verejných čítaní a sprievodných akcií.

Šírením kultúry a umenia chceme aj v budúcnosti prispieť k zachovávaniu kultúrnych hodnôt, zvyšovaniu pozitívneho vzťahu verejnosti k umeniu, k tvorbe spisovateľov/umelcov a špecificky k čítaniu. Účasťou širokej verejnosti chceme odstraňovať bariéry a viesť spoločnosť k bezpredsudkovému vzájomnému vnímaniu a porozumeniu. Študentská participácia môže byť tiež ukážkou posilňovania občianskej zodpovednosti, motivácie k iniciatíve a aktivite a odmietania pasívneho príjmu vzdelania, kultúry a služby. Zároveň je príprava Univerzitnej noci literatúry študentmi a študentkami (pod odborným dohľadom vyučujúcich) príležitosťou na získanie praktickej skúsenosti v oblasti projektovania, komunikácie, rozvoja medziľudských vzťahov či aktívnym prepojením teórie zo školy s praxou.

Súvisiace články

26.04.2018 06:06

Rodinná Biblia. Exkluzívna kniha kníh

Na Slovensku stále vychádzajú knihy, ktoré majú hodnotu niekoľko tisíc eur. Pre zberateľov, fajnšmekrov, bibliofilov a knižných nadšencov. Zaujmú nielen svojím obsahom, ale najmä zhotovením, ktoré je v mnohých smeroch jedinečn...
08.10.2017 08:05

Nelej olej na oheň

Jeho kariéru ovplyvnilo pätnásť rokov práce v televízii, kde sa podieľal na tvorbe obľúbených seriálov (Torn, The Little House, Undeniable a Silent Witness). Skúsenosti z televíznej brandže stoja aj za bestsellermi M.J.Arlidgea...