Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
17.01.2018 08:15

V ŠPÚ rokovali o problematike nultého ročníka ZŠ

V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo pracovné stretnutie so zástupcami základných škôl z viacerých regiónov Slovenska. Témou rokovania bola problematika nultého ročníka v ZŠ z obsahového aj legislatívneho hľadiska vrátane tvorby podporných materiálov pre výučbu v nultom ročníku ZŠ.

Zástupcovia škôl sa zhodli na tom, že v jednotlivých regiónoch sú priepastné rozdiely v individuálnych potrebách žiakov.

„Na stretnutí boli zástupcovia vybraných škôl, ktoré zriaďujú nulté ročníky a majú s nimi rôzne skúsenosti podľa charakteru regiónu, kde pôsobia ako riaditelia škôl alebo učitelia. Aj na základe informácií, ktoré sme si vypočuli, sme dospeli k poznaniu, že podmienky prijímania detí do nultého ročníka, diagnostiky nezrelosti detí kompetentným lekárom, psychológom a špeciálnym pedagógom nie sú na Slovensku v praxi jednotné, pretože musia zohľadňovať ako individualitu detí, tak aj špecifiká jednotlivých regiónov," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Jedným z výstupov pracovného stretnutia v ŠPÚ bude tvorba podporného metodického materiálu pre výučbu v nultom ročníku, ktorú si prax vyžiadala po inovácii štátnych vzdelávacích programov. Pracovná skupina sa dohodla na ďalšej spolupráci pri tvorbe a pripomienkovaní týchto materiálov.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

05.05.2017 10:00

Košický U. S. Steel podpísal zmluvy so študentmi, ktorých zamestná

Košice - Hutnícka spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o., dnes podpísala 42 zmlúv o budúcej pracovnej zmluve so žiakmi Strednej odbornej školy v Košiciach–Šaci a Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach. Po splnení dohodn...
30.09.2019 12:14

Bloguj o knihu - september

Mesiac sa nám končí a my opäť žrebujeme výhercu obľúbenej súťaže: Bloguj o knihu
05.05.2017 08:30

Kozmix sa žiakom prihovára opäť, teraz prostredníctvom časopisu

Postavička Kozmixa, známeho z rovnomenného vzdelávacieho portálu, opäť ožíva aj v tlačenej podobe. Po úspešnom prvom vydaní časopisu KOZMIX, ktorý stále pravidelne využívajú školy  zapojené do projektu neziskovej organizácie ED...