Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
17.01.2018 08:15

V ŠPÚ rokovali o problematike nultého ročníka ZŠ

V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo pracovné stretnutie so zástupcami základných škôl z viacerých regiónov Slovenska. Témou rokovania bola problematika nultého ročníka v ZŠ z obsahového aj legislatívneho hľadiska vrátane tvorby podporných materiálov pre výučbu v nultom ročníku ZŠ.

Zástupcovia škôl sa zhodli na tom, že v jednotlivých regiónoch sú priepastné rozdiely v individuálnych potrebách žiakov.

„Na stretnutí boli zástupcovia vybraných škôl, ktoré zriaďujú nulté ročníky a majú s nimi rôzne skúsenosti podľa charakteru regiónu, kde pôsobia ako riaditelia škôl alebo učitelia. Aj na základe informácií, ktoré sme si vypočuli, sme dospeli k poznaniu, že podmienky prijímania detí do nultého ročníka, diagnostiky nezrelosti detí kompetentným lekárom, psychológom a špeciálnym pedagógom nie sú na Slovensku v praxi jednotné, pretože musia zohľadňovať ako individualitu detí, tak aj špecifiká jednotlivých regiónov," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Jedným z výstupov pracovného stretnutia v ŠPÚ bude tvorba podporného metodického materiálu pre výučbu v nultom ročníku, ktorú si prax vyžiadala po inovácii štátnych vzdelávacích programov. Pracovná skupina sa dohodla na ďalšej spolupráci pri tvorbe a pripomienkovaní týchto materiálov.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

19.10.2018 10:08

Ministerstvo školstva už môže pre školy zabezpečiť internet

Na základe rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave o poskytovateľovi internetu v školách uzavrel rezort školstva rámcovú zmluvu spolu s dodatkom s úspešným účastníkom súťaže. Podpisom s dodávateľom Edunet_SK odstraňuje minister...
15.11.2017 15:00

Nové kométy, obdobie disentu či nanoliečivá

Program „Ľudia“ priniesol Slovenskej akadémií vied od roku 2015 špičkových vedcov zo zahraničia, ktorí opustili svoje prestížne pracoviská a prišli robiť vedu na Slovensko. V programe SASPRO je zapojených 16 Slovákov a 22 zahra...
11.08.2017 08:45

Sissi – náhodná cisárovná

Sissi – náhodná cisárovná je besteller New York Times. Príbeh plný historických detailov a očarujúcich postáv, vďaka čomu ponúka úchvatný pohľad na jeden z najfascinujúcejších panovníckych rodov v histórii. Vrhá tiež nové svetl...