Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
25.11.2017 12:30

V ŠPÚ sa konala konferencia k projektu zameranému na ozdravenie populácie

Za účasti zástupcov viacerých vysokých škôl, inštitúcií a organizácií z celého Slovenska otvoril riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk konferenciu k hlavným cieľom koncepčného zámeru projektu Vedecko technické služby- most k modernizácia telesnej a športovej výchovy, ktorý má byť zameraný na modernizáciu materiálno-technickej základne a zvýšenie dostupnosti pohybových aktivít celej populácie.

„Šport pre všetkých, to je zámer projektu na ozdravenie populácie. Je naplnením zámeru rozvoja telovýchovy a športu, ktorý je súčasťou programového vyhlásenia vlády a zámerov rezortu školstva," povedal riaditeľ ŠPÚ.

Koncepčný zámer projektu prichádza s riešením, ako sa dá dosiahnuť cielené cvičenie doma v rodine, v škole, školskom klube a materskej škole aj bez vlastnej telocvične. Ráta totiž s priestorom na cvičenie tam, kde by ho nikto ani nečakal aj vďaka návrhom efektívneho a úsporného využitia priestoru prostredníctvom technicko-metodického riešenia. Napríklad naddverová hrazda v detskej izbe minimalizuje nároky na priestor a zároveň umožní využiť ďalšie prídavné zariadenia, ako je šplhací rebrík, šplhacie lano, detské kruhy, hojdačku alebo závesnú rebrinu.

Vízia projektu VTS presahuje rámec viacerých rezortov a má interdisciplinárny charakter. Podľa projektového manažéra zámeru Jozefa Gálika sú pravidelné pohybové aktivity celej populácie antivírusom, prevenciou pred civilizačnými chorobami pre všetky vekové kategórie obyvateľov a riešia aj aktuálnu otázku prípravy obyvateľstva na nepredvídané situácie.

Jedným z výsledkov tohto pokusu o vytvorenie originálnej koncepcie individuálneho, kolektívneho a bytového telocviku, ktorého ambíciou je zapojiť do jeho realizácie spolkovú, cirkevnú sféru a štát, má byť zvýšenie zamestnanosti. Ráta totiž s využitím slovenského dreva v podmienkach domácej výroby.

 

D. Tkáčová Vanečková

Súvisiace články

05.10.2017 10:16

Na prievidzskom gymnáziu vymenili okná za asi 340.000 eur

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi má nové plastové okná. Investícia do prác, ktoré by mali priniesť aj zníženie energetickej náročnosti objektu, predstavovala asi 340.000 eur.
17.03.2018 07:15

Ako nájsť pokoj a pocit naplnenia?

Pre tých, ktorí sú vášnivo duchovní a predsa úsmevne skeptickí, napísala Tosha Silver knihu Otvor sa Univerzu. Táto veselá kniha plná múdrosti a osviežujúcich pohľadov na vec v čitateľovi prebudí uvoľnenú a dôverčivú otvorenosť...
13.04.2018 19:12

Pozvánka na medzinárodnú odbornú konferenciu pre učiteľov cudzích jazykov

MŠVVŠ SR pozýva na medzinárodnú odbornú konferenciu pre učiteľov cudzích jazykov, ktorá sa bude konať 18. apríla od 9.00 do 16.00 v Štátnom pedagogickom ústave na Pluhovej č. 8 v Bratislave.