Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
21.10.2017 12:30

Víťazi súťaže o najlepšiu esej v slovenskom a nemeckom jazyku sú známi

Bratislava – Víťazi súťaže o najlepšiu študentskú esej v slovenskom a nemeckom jazyku, ktorej sa zúčastnili žiaci stredných škôl, sú známe. Tohtoročnou témou bola Európska verzus národná identita. Víťazov vyhlásili v piatok v Bratislave.

 Študenti mohli zasielať príspevky v slovenskom alebo nemeckom jazyku. V kategórii slovenský jazyk sa víťazkou stala Zuzana Gajdošová z Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene, druhý skončil Martin Dukát z Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre a na treťom mieste bol Alexander Kelemen z Gymnázia na Párovskej ulici v Nitre.
     

 Víťazom v kategórii nemecký jazyk sa stal Radoslav Hospodár z Gymnázia sv. Edity Steinovej v Košiciach. Na druhom mieste bola Veronika Bolhová z Gymnázia Ivana Krasku v Rimavskej Sobote a tretí skončil Viktor Baán z Gymnázia Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede. Autori troch najlepších nemeckých esejí získali možnosť zúčastniť sa týždenného vzdelávacieho pobytu v nemeckom Bavorsku.  
      

"Cieľom súťaže bolo zvýšiť záujem študentov o EÚ, motivovať ich k bližšiemu skúmaniu a kritickej analýze. Okrem toho sme chceli obohatiť vyučovací proces a posilniť schopnosti stredoškolských študentov v oblasti argumentačných zručností," uviedla pre TASR Katarína Kissová z Nadácie Hannsa Seidela so sídlom v Bratislave, ktorá súťaž v spolupráci s Centrom pre európske a severoatlantické vzťahy vyhlásila.

 

TASR

Súvisiace články

21.12.2017 18:16

Stanovisko: MŠVVaŠ SR: Reakcia na vyjadrenie poslanca NR SR B. Gröhlinga 

Bratislava - Riešenie otázky znižovania normatívu pre školy zapojené v duálnom vzdelávaní je už dávno predmetom rokovania pracovnej skupiny, ktorá pripravuje legislatívne znenie novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. ...
09.02.2018 07:35

Zábavný a trefný Denník aktívnej matky

Najlepšie chutí s dobrou kávou a poriadnym kusom domáceho koláča. Pretože len v tejto trojici si dobre oddýchnete. S dvoma deťmi, psom a mužom, čo je stále preč, sa dá žiť. Ale ako? Poradíme.
29.05.2020 07:03

Rozhodnutie ministra školstva o obnovení školského vyučovania (aktualizované znenie 28. 5. 2020)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu v...