Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
28.11.2017 12:30

Vyjadrenie: MŠVVaŠ SR: Spoluprácu SR a Číny podporí aj memorandum...

Bratislava - S cieľom úspešne zdieľať skúsenosti a prehĺbiť možnosti budúcej kooperácie medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy sa koná od 26. do 29. novembra 2017 v Bratislave 2. ministerská konferencia o spolupráci v oblasti inovácií Čína + 16 SVE. Na jej dnešnom oficiálnom otvorení sa zúčastnili za rezort školstva ministerka Martina Lubyová a štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová.

Na rokovaniach sú prítomní predstavitelia Číny a 16 krajín strednej a východnej Európy - Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Českej republiky, Čiernej Hory, Estónska, Chorvátska, Litvy, Lotyšska, Macedónska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenskej republiky, Slovinska a Srbska.
      

"Z pohľadu Slovenska oceňujem, že práve naša krajina bola delegovaná Čínou ako hlavný partner spomedzi zúčastnených krajín v oblasti inovácií, technologickej spolupráci a medzinárodného transferu technológií," uviedla počas slávnostného otvorenia ministerka Martina Lubyová.
      

Hlavným cieľom aktivít formátu je posilnená spolupráca s dôrazom na ekonomickú oblasť. Pre Európsku úniu je ČĽR hlavným a najvýznamnejším obchodným partnerom, a preto je prirodzené, že stredoeurópske a východoeurópske krajiny sa snažia rozvíjať spoluprácu s ČĽR. V rámci formátu krajín 16+1 je väčšina členom Európskej únie (11) a štyri sú kandidátskymi krajinami Európskej únie. Z tohto dôvodu je rozvoj a realizácia bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv s ČĽR v súlade s právnymi predpismi EÚ a v záujme posilňovania hospodárskych vzťahov Európskej únie s ČĽR.
      

Aktuálna 2. ministerská konferencia má ambíciu stať sa vedúcou platformou na vytvorenie spolupráce medzi inovačnými ekosystémami v Číne a 16 krajinami strednej a východnej Európy. Podporuje spoluprácu a investície do vynikajúcich výskumných a inovačných projektov s cieľom vytvoriť úspešnú výmenu nápadov, talentov, know-how a zdrojov v rámci formátu 16 + 1. Oblasťami, ktorými sa konferencia zaoberá, sú biotechnológia, zelená energia, informačné a komunikačné technológie a tiež materiálové inžinierstvo.
      

Jedným z príkladov prehlbovania vzájomnej spolupráce je aj dnešný podpis Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom vedy a techniky ČĽR o spoločnom financovaní projektov výskumu a vývoja. Dokument podpísali počas bilaterálneho rokovania v rámci prebiehajúcej konferencie ministerka školstva Martina Lubyová a za čínsku stranu viceminister Ministerstva vedy a techniky ČĽR Li Meng. Na základe tohto memoranda by sa mala zintenzívniť vedecko-technická spolupráca medzi slovenskými a čínskymi organizáciami, najmä prostredníctvom podpory bilaterálnych vedecko-technických projektov vo vybraných oblastiach vedy a techniky. Výzva na podávanie projektov je plánovaná začiatkom roka 2018 prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja.
      

Formát spolupráce Číny a krajín strednej a východnej Európy (CN+SVE) odštartovalo hospodárske fórum v Budapešti (jún 2011). Celkom sa uskutočnilo päť výročných stretnutí premiérov CN+SVE (2012 Varšava, 2013 Bukurešť, 2014 Belehrad, 2015 Suzhou, 2016 Riga). Šieste stretnutie na úrovni predsedov vlád prebieha paralelne v týchto dňoch v Budapešti. Organizátormi konferencie sú MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR, SOPK, SRD a.s., SAV a MH SR.

 

TASR

Súvisiace články

19.03.2018 13:13

Zápis detí do základných škôl v Dúbravke bude 18. a 19. apríla

O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy najneskôr do 15. júna
17.10.2017 12:30

Na 8.seminári slovenských dolnozemských pedagógov aj zástupcovia ŠPÚ

Bratislava/Nadlak - Na ôsmom seminári slovenských dolnozemských pedagógov v rumunskom Nadlaku 13.– 15. 10. 2017 rezonovali aj témy, spojené priamo s materskou krajinou a Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPÚ). O aktuálnom stave pr...
19.05.2017 11:05

Spoznal som ťa bosú

Novinka Spoznal som ťa bosú je príbeh o nečakanej láske. Príbeh, ktorý láme srdce...a potom ho zahojí. Možno neveríte v lásku na prvý pohľad. A predsa sa to stáva.