Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
pondelok 22:44

VZDELÁVANIE ŽIAKOV PRVÉHO STUPŇA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL OPÄŤ PODPORÍ TELEVÍZNE VYUČOVANIE - RELÁCIA ŠKOLSKÝ KLUB

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s verejnoprávnou televíziou RTVS,  neziskovou organizáciou Indícia a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zareagovali na aktuálnu situáciu a pripravili ďalšie pokračovanie televízneho vyučovania. Relácia Školský klub je určená žiakom a učiteľom prvého stupňa základných škôl a nadväzuje na vysielanie z jesenných mesiacov minulého roka.

Zhoršená epidemiologická situácia viedla k nutnosti dočasne prerušiť prezenčné vyučovanie v základných školách aj na prvom stupni. Po prázdninách sa tak deti nevrátia do škôl, ale budú sa vzdelávať dištančne. „Za účelom uľahčenia situácie deťom, učiteľom a rodičom a zabezpečenia prístupu ku vzdelávaniu najmä pre tie deti, ktoré nemajú prístup k online výučbe pokračuje Štátny pedagogický ústav v spolupráci s RTVS, neziskovou organizáciou Indícia a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vo vysielaní relácie Školský klub pre žiakov I. stupňa základných škôl aj v roku 2021," informuje Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu.

Vysielanie začína od 11. januára na Dvojke. Bude prebiehať od pondelka do štvrtka vždy od 9.00 do 10.00. Rovnako ako na jeseň, aj teraz bude každý deň venovaný jednej vzdelávacej oblasti alebo predmetu. „V pondelok budú „televízni učitelia" učiť slovenský jazyk a literatúru, v utorok sa budú venovať obsahu zo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť, v stredu sa bude vyučovať matematika a vo štvrtok prírodovedné predmety," približuje obsah vysielania Adriana Šišková, koordinátorka relácie zo Štátneho pedagogického ústavu. Obsah odvysielaných relácií je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a vzdelávacími štandardmi a je schválenými aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. „Veľmi oceňujem, že sa podarilo opäť naštartovať spoluprácu s RTVS a ďalšími partnermi relácie Školský klub. Spolu s projektom EDU TV je to jeden zo spôsobov, ako chceme žiakom pomôcť v období, kým sa nepodarí epidemiologickú situáciu stabilizovať a vrátiť sa do škôl," priblížil minister školstva Branislav Gröhling.

Televízne relácie môžu deti sledovať aj z archívu RTVS alebo na stránke: https://ucimenadialku.sk/skolsky-klub
„Ku každej relácii sú vytvorené pracovné listy, ktoré môžu deťom vytlačiť rodičia. Škola ich zase môže distribuovať tým deťom, ktoré nemajú doma potrebné technické vybavenie. Pracovné listy sú zverejňované aj v rómskom a maďarskom jazyku, aby sme podporili vzdelávanie všetkých detí," hovorí Hapalová. Každá relácia je zároveň tlmočená do posunkového jazyka pre nepočujúcich.

„Náš televízny program Školský klub dávame do pozornosti aj školám, ktoré realizujú online výučbu. Učitelia ich môžu rovnako využiť a zakomponovať do dištančného vzdelávania svojich žiakov," dopĺňa Šišková.  
Relácia ponúka interaktívnu komunikáciu s detským divákom počas celého vysielania, ale aj prostredníctvom tzv. výzvy, ktorú televízni učitelia zadávajú v každej relácii. Deti môžu na ňu reagovať zaslaním odpovedí, ale aj nápadov či fotografií na adresu: skolskyklub@ucimenadialku.sk alebo môžu rodičia vypracované výzvy zavesiť na https://www.facebook.com/%C5%A0kolsk%C3%BD-klub-100161758720451 FB stránku Školského klubu. „Tešíme sa na všetky výzvy od detí, ako aj na spätnú väzbu, zaslané reakcie a podnety učiteľov, rodičov či žiakov. Budú dôležitým podnetom pre tvorbu obsahu ďalších častí Školského klubu," uzatvára Hapalová.

 

Štátny pedagogický ústav je priamo riadenou rozpočtovou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Jeho poslaním je plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu, odborno-metodického usmerňovania, zabezpečovanie odborného a metodického riadenia základných a stredných škôl a školských zariadení a úloh uložených zriaďovateľom.
ŠPÚ momentálne vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje realizuje v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom Národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (NP TEACHERS), ktorého súčasťou je aj administrácia portálu ucimenadialku.sk

 

Jedno vysielanie v roku 2020 bolo venované Slovenskej republike, jej vzniku, histórii, ako aj úlohe prezidenta. Pri tejto príležitosti privítala malých žiakov v Prezidentskom paláci pani prezidentka Zuzana Čaputová.

Z natáčania relácie – televízne učiteľky v štúdiu

Viac informácií na www.statpedu.sk, www.ucimenadialku.sk, www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk


Zdroj textu: Katarína Obuchová, katarina.obuchova@statpedu.sk

Zdroj fotografií: ŠPÚ

Súvisiace články

15.03.2018 07:07

Dáte sa aj vy začipovať?

Dali by ste si zaviesť do tela čip, v ktorom sú všetky vaše zdravotné záznamy? Áno, môže vám to zachrániť život...ale čo ak začnú takto čipovaní ľudia záhadne zomierať?
11.12.2017 12:00

BRATISLAVA: SNM predstaví príbeh vojvodinských Slovákov

BRATISLAVA - Príbeh Slovákov vo Vojvodine vyrozpráva od piatka výstava v sídelnej budove Slovenského národného múzea v Bratislave. Ako agentúru SITA informovala vedúca centra múzejnej komunikácie SNM Zuzana Vášáryová, národné ...
15.03.2019 07:24

Ako nepodľahnúť zúfalstvu pri výchove detí?

Možno aj vaše šesťročné dieťa doma rebeluje a odvráva, no v škole je hanblivé a tiché. Prekvapuje vás to?