Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
30.07.2020 14:50

Vzorový pracovný poriadok pre pedagogických zamestnacov a ostatných zamestnacov škôl a školských zariadení

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na zmeny, ktoré v pracovnoprávnych vzťahoch vyplývajú najmä zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch vydalo Vzorový pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Podľa vzorového pracovného poriadku sú všetky školy a školské zariadenia v subsystéme regionálneho školstva, ktoré sú právnickými osobami povinné vypracovať si konkrétne pracovné poriadky s aplikáciou na podmienky konkrétnych pracovísk. V prípade, že škola, resp. školské zariadnie nemá právnu subjektivitu, pracovný poriadok vydáva zriaďovateľ – spravidla obec. V tomto pracovnom poriadku však musía byť osobitne uvedené konkrétne úpravy pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov škôl a školských zariadení.

Uvedený dokument s komentárom a poznámkami je publikovaný v časopise ŠKOLA – manažment, ekonomika, legislatíva. Autorkou komentára je renomovaná personalistka Ing. Jarmila Belešová, ktorá spracovala komentár exkluzívne len pre tento časopis.

Komentár teda nebude publikovaný v žiadnom inom tlačovom, resp. elektronickom médiu.

V súvislosti so samotným vzorovým poriadkom treba konštatovať (tak ako je to uvedené konkrétne v komentári), že obsahuje niekoľko ustanovení, ktoré sú v rozpore s niektorými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Materiál je rozšírený o opatrenia a rozhodnutia ministerstva školstva, súvisiace s úpravou pracovnoprávnych predpisov počas výskytu vírusu COVID-19. Aj tie vykazujú značný stupeň zmätočnosti a mnohé sú v rozpore s viacerymi platnými pracovno-právnymi predpismi.

 

Časopis si možno objednať v administrácii redakcie ŠKOLA – mel., Palárikova 17, 811 04 Bratislava,

tel. 02/43410367,

e-mail: medlen@swanmail.sk
 

Súvisiace články

21.03.2019 07:48

Magálová, Müllerová, Ondrejková o knihe Mama, nebo a ja

Mama, nebo a ja je nezvyčajná a originálna kniha, ktorú musíte čítať s otvoreným srdcom i mysľou. Získa si vás bezprostrednosť a láskavosť rozhovorov, pri ktorých Matejko opisuje život pred svojím narodením. Aké to bolo v brušk...
05.09.2017 18:15

Peter Pellegrini sa stal krstným otcom knihy Scratch Starter

O tom, že digitále zručnosti sú nevyhnutnou súčasťou dnešnej doby, nemusíme pochybovať. Práve tá si vyžaduje neustále zlepšovanie svojich zručností v oblasti informačných technológii. A preto je naozaj dôležité, aby sa programo...