Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
30.07.2020 14:50

Vzorový pracovný poriadok pre pedagogických zamestnacov a ostatných zamestnacov škôl a školských zariadení

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na zmeny, ktoré v pracovnoprávnych vzťahoch vyplývajú najmä zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch vydalo Vzorový pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Podľa vzorového pracovného poriadku sú všetky školy a školské zariadenia v subsystéme regionálneho školstva, ktoré sú právnickými osobami povinné vypracovať si konkrétne pracovné poriadky s aplikáciou na podmienky konkrétnych pracovísk. V prípade, že škola, resp. školské zariadnie nemá právnu subjektivitu, pracovný poriadok vydáva zriaďovateľ – spravidla obec. V tomto pracovnom poriadku však musía byť osobitne uvedené konkrétne úpravy pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov škôl a školských zariadení.

Uvedený dokument s komentárom a poznámkami je publikovaný v časopise ŠKOLA – manažment, ekonomika, legislatíva. Autorkou komentára je renomovaná personalistka Ing. Jarmila Belešová, ktorá spracovala komentár exkluzívne len pre tento časopis.

Komentár teda nebude publikovaný v žiadnom inom tlačovom, resp. elektronickom médiu.

V súvislosti so samotným vzorovým poriadkom treba konštatovať (tak ako je to uvedené konkrétne v komentári), že obsahuje niekoľko ustanovení, ktoré sú v rozpore s niektorými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Materiál je rozšírený o opatrenia a rozhodnutia ministerstva školstva, súvisiace s úpravou pracovnoprávnych predpisov počas výskytu vírusu COVID-19. Aj tie vykazujú značný stupeň zmätočnosti a mnohé sú v rozpore s viacerymi platnými pracovno-právnymi predpismi.

 

Časopis si možno objednať v administrácii redakcie ŠKOLA – mel., Palárikova 17, 811 04 Bratislava,

tel. 02/43410367,

e-mail: medlen@swanmail.sk
 

Súvisiace články

04.11.2017 10:47

Slovensko oficiálne potvrdí záujem pripojiť sa k PESCO

BRATISLAVA – Slovensko sa zapojí do Stálej štruktúrovanej spolupráce v oblasti budovania obranných a vojenských kapacít a vykonávania vojenských aktivít v mene EÚ (PESCO). Ministri zahraničných vecí a obrany SR predložia vláde ...
07.10.2017 07:30

Nová kniha Kvások

Kvások je kniha plná užitočných rád a tipov, postupy krok za krokom a skvelé recepty. Aj bezlepkové.
21.08.2017 08:17

Čaj a jeho tajomstvá

Základné poznatky o svetových čajoch. Charakteristiky, nálevy, rituály a recepty.To je nová kniha Čaj. Ponúka všetko, čo by mohlo zaujímať milovníkov tohto nápoja.Autorkou je čajová someliérka Linda Gaylardová, čiže odborník na...