Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
30.07.2020 14:50

Vzorový pracovný poriadok pre pedagogických zamestnacov a ostatných zamestnacov škôl a školských zariadení

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na zmeny, ktoré v pracovnoprávnych vzťahoch vyplývajú najmä zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch vydalo Vzorový pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Podľa vzorového pracovného poriadku sú všetky školy a školské zariadenia v subsystéme regionálneho školstva, ktoré sú právnickými osobami povinné vypracovať si konkrétne pracovné poriadky s aplikáciou na podmienky konkrétnych pracovísk. V prípade, že škola, resp. školské zariadnie nemá právnu subjektivitu, pracovný poriadok vydáva zriaďovateľ – spravidla obec. V tomto pracovnom poriadku však musía byť osobitne uvedené konkrétne úpravy pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov škôl a školských zariadení.

Uvedený dokument s komentárom a poznámkami je publikovaný v časopise ŠKOLA – manažment, ekonomika, legislatíva. Autorkou komentára je renomovaná personalistka Ing. Jarmila Belešová, ktorá spracovala komentár exkluzívne len pre tento časopis.

Komentár teda nebude publikovaný v žiadnom inom tlačovom, resp. elektronickom médiu.

V súvislosti so samotným vzorovým poriadkom treba konštatovať (tak ako je to uvedené konkrétne v komentári), že obsahuje niekoľko ustanovení, ktoré sú v rozpore s niektorými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Materiál je rozšírený o opatrenia a rozhodnutia ministerstva školstva, súvisiace s úpravou pracovnoprávnych predpisov počas výskytu vírusu COVID-19. Aj tie vykazujú značný stupeň zmätočnosti a mnohé sú v rozpore s viacerymi platnými pracovno-právnymi predpismi.

 

Časopis si možno objednať v administrácii redakcie ŠKOLA – mel., Palárikova 17, 811 04 Bratislava,

tel. 02/43410367,

e-mail: medlen@swanmail.sk
 

Súvisiace články

30.10.2018 10:37

12 pravidiel pre život

V slovenčine práve vyšla jeho kniha 12 pravidiel pre život. Nadchla napríklad aj známeho doktora Igora Bukovského, podľa ktorého nám kniha ponúka nové impulzy a silu byť lepším človekom, žiť lepší život. „To je dosť dobrý liek ...
13.10.2017 08:00

Výstava Body The Exhibition vzdeláva deti a ich rodičov, k rodinnej vstupenke ponúka publikáciu zdarma

Za uplynulé dva mesiace, čo je výstava Body The Exhibiton dostupná v Bratislave, navštívilo tento edukatívny projekt už veľké množstvo spokojných návštevníkov. Pri výstupe mal každý z nich možnosť vyjadriť sa k tomu, čo na výst...