Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
19.03.2018 13:13

Zápis detí do základných škôl v Dúbravke bude 18. a 19. apríla

O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy najneskôr do 15. júna

Zápis detí do základných škôl na školský rok 2018/2019 v bratislavskej mestskej časti Dúbravka bude 18. a 19. apríla. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinatová, zápisy sa uskutočnia v čase od 15:00 do 18:30.

Zápisy do základných škôl sa týkajú všetkých detí, ktoré do konca augusta tohto roku dovŕšia šesť rokov, a aj tých, ktoré mali odloženú školskú dochádzku. Počas týchto dní sa môžu na školách informovať aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa. Na zápis potrebuje zákonný zástupca dieťaťa občiansky preukaz, rodný list, respektíve výpis z knihy narodených zapisujúceho dieťaťa a v prípade potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

Rodič môže zapísať dieťa na ktorúkoľvek základnú školu. Školy však musia prioritne prijímať žiakov podľa školských obvodov. O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školynajneskôr do 15. júna.

  • Zapísať sa musí aj dieťa, ktoré bude navštevovať školu v zahraničí, a to v škole podľa trvalého bydliska.

Na zápis treba prihlásiť aj zdravotne postihnuté deti a zároveň priniesť úradný doklad o druhu postihnutia, aby sa včas prijalo ich vhodné zaškolenie. Nutné je tiež priniesť aj rodný list dieťaťa, občiansky preukaz jeho zákonného zástupcu a podľa potreby i doklad o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa.

Dúbravka má štyri základné školy, ktoré zriaďuje mestská časť a tri, ktoré patria iným zriaďovateľom - špeciálna, súkromná a britská.

Školské obvody:

  • 1. obvod – Základná škola Pri kríži

Brižitská, Cabanova, Čiernohorská, Fedákova, Gallayova, Homolova, Jadranská, Kajerka, Karola Adlera, Kristy Bendovej, Martina Granca, Novodvorská, Ožvoldíkova, Pekníkova, Pod záhradami, Popovova, Pri kríži, Repašského, Štepná, Tranovského, Žatevná

  • 2. obvod – Základná škola Nejedlého

Agátová, Dražická, Dúbravčická, Drobného, Kpt. Rašu, Lysákova, Na vrátkach, Nejedlého, Pri hrubej lúke, Saratovská, Sekurisova, Trhová, Ušiakova

  • 3. obvod – Základná škola Sokolikova

Bezekova, Bujnákova, Galbavého, Jura Hronca, Chrobákova, Jána Valašťana Dolinského, K horánskej studni, Klimkovičova, Koprivnická, Kudlákova, Oskorušová, Pántikova, Plachého, Považanova, Sokolíkova, Strmé sady, Strmý bok, Švantnerova, Talichova, Tavarikova osada, Tulipánová, Vendelínska, Záhradkárska

  • 4. obvod – Základná škola Beňovského

Bagarova, Batkova, Bazovského, Beňovského, Bilíkova, Bošániho, Bullova, Červeňákova, Damborského, Hanulova, Harmincova, Húščavova, Janka Alexyho, Landauova, Lipského, Ľuda Zúbka, M. Sch. Trnavského, Nemčíkova, Polianky, Pri štadióne, Violy Valachovej

Zdroj: SITA, oficiálna stránka dubravka.sk

Súvisiace články

18.12.2017 09:34

Cesty výtvarníkov zo ZUŠ-Valaská

O začiatkoch … ono sa to celé v podstate začalo už omnoho skôr. Od roku 2005, keď som začal učiť v ZUŠ Valaská, sme s niekoľkými žiakmi, ktorí sa chceli pridať, strávili vždy prvý deň prázdnin na spoločnom opekaní. Zakaždým to ...
21.12.2017 18:16

Stanovisko: MŠVVaŠ SR: Reakcia na vyjadrenie poslanca NR SR B. Gröhlinga 

Bratislava - Riešenie otázky znižovania normatívu pre školy zapojené v duálnom vzdelávaní je už dávno predmetom rokovania pracovnej skupiny, ktorá pripravuje legislatívne znenie novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. ...