Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
18.11.2017 08:30

Zážitkové vzdelávanie pre pedagógov aj žiakov

Schopnosť zážitkovo vzdelávať a učiť v súvislostiach by mala byť základom práce každého dobrého učiteľa. Témy ako environmentálna spravodlivosť, zmena klímy či environmentálna migrácia sú náročné a zdajú sa vzdialené a abstraktné.

Sú však súčasťou nášho každodenného života a k ich riešeniu môžeme prispieť našimi každodennými rozhodnutiami. Je však potrebné, aby sme si tieto súvislosti a dosah nášho životného štýlu uvedomili. Aj preto mimovládna organizácia Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj v spolupráci s expertmi pripravila pre učiteľov aj žiakov niekoľko pomôcok.

Všetky sú súčasťou projektu SAME WORLD podporeného finančným príspevkom z Európskej únie a zo slovenskej rozvojovej pomoci SlovakAid. Prvou z nich je vzdelávacia sada EDU-kit, kde v jednotlivých kapitolách nájdu pedagógovia 60 častí vytvorených odborníkmi. Každá z nich poskytuje informácie, údaje, grafy a obrázky a sú k nim priložené aj praktické cvičenia na prácu so študentmi.

Všetky materiály sú pripravené tak, že ich pedagógovia môžu ihneď použiť vo vzdelávacom procese, a čo je najlepšie, sú k dispozícii bezplatne a online.

Ak však učiteľom nestačilo online samovzdelávanie, počas septembra a októbra sa mohli zúčastniť na bezplatných školeniach organizovaných vo všetkých regiónoch Slovenska. Pedagógovia druhého stupňa základných škôl a stredných škôl sa na nich učili, ako zážitkovo učiť environmentálnu a globálnu výchovu. Záujem bol veľký.

„Myslíme si, že je veľmi dôležité, aby súčasní žiaci pochopili príčiny a následky zmeny klímy a environmentálnej migrácie a aby si uvedomili súvislosti medzi vlastným konaním a globálnymi zmenami. Počas školenia sme učiteľom ponúkli niekoľko spôsobov, ako sa o nich s deťmi rozprávať tak, aby ich to nenudilo," uviedla projektová manažérka SCKR Klára Tóthová.  

Súčasťou projektu  SAME WORLD je aj online hra, ktorá môže byť zaujímavá pre pedagógov aj žiakov. „Nielenže sa zabavia, ale prostredníctvom nej sa aj všeličo naučia. Hra im sugestívne znázorňuje, ako môže vyzerať naša budúcnosť, ak sa nezačneme k nášmu životnému prostrediu správať zodpovednejšie. Je to hotová apokalypsa. Hráči sa však zároveň dozvedia, ako sa dá tejto apokalypse v reáli zabrániť," dodáva Klára Tóthová.

Posledná, štvrtá, aktivita projektu, má motivovať mladých ľudí, aby aktívne bojovali za svoje životné prostredie a udržateľný spôsob života. „Poznáte vo svojom okolí nejaký environmentálny problém? Alebo vám zničili prírodu, vyrúbali stromy a chcú ich nahradiť betónovou výstavbou? Aj o tom nám môžu mladí napísať. Podľa nás je totiž dôležité, aby sa o tom hovorilo. Ak o tom napíšu blog, môžu rozvíriť debatu a záujem verejnosti," vysvetľuje Klára Tóthová.

Všetky tieto aktivity majú za cieľ, aby sa študenti nad dôležitými otázkami zamýšľali a snažili sa ich aktívne riešiť. Viac informácií nájdete na stránke SCKR.

Súvisiace články

06.09.2017 10:02

Nadácia Orange štvrtýkrát otvára grantový program podporujúci projekty zodpovedného používania digitálnych médií

Bratislava, 6. septembra 2017 – Nadácia Orange otvára grantový program e-Školy pre budúcnosť. Jeho štvrtý ročník sa opäť venuje téme zodpovedného a bezpečného používania digitálnych technológií, a v tomto roku dáva šancu aj dob...
16.02.2018 22:23

Grega konečne čaká sláva a bohatstvo...alebo žeby nie?

Problémy sa na Grega Heffleyho valia zo všetkých strán. „Rodičia mi radi pripomínajú, že celý svet sa netočí okolo mňa, ale občas sa zamyslím: čo ak sa PREDSA točí?“ ponosuje sa Greg. „Keď som bol ešte krpatý, videl som film o ...