Blog

18.01.2018 14:01

Navštívte Múzeum školstva a pedagogiky, ktoré vás na prvý pohľad fascinuje

Školské zariadenia zohrávajú významnú úlohu pri sociálnej inklúzii a integrácii žiakov a študentov. Jedným z najvýznamnejších prostriedkov socializácie formou náučno-didaktického charakteru je aj Múzeum školstva a pedagogiky sí...
15.01.2018 13:39

Ako ďalej v základnom školstve?

Ako viacročnú učiteľku slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni základnej školy a bývalú odbornú referentku MŠ SR pre slovenský jazyk a literatúru v rokoch 1996 – 1999 ma veľmi mrzia výsledky slovenských 15 - ročných žiakov...
14.01.2018 18:06

Prečo navštíviť metropolu České Budějovice ?

České Budějovice sú pýchou južných Čiech, ako kráľovské mesto vznikli v roku 1265, hoci osídlenie územia sa datuje už do obdobia praveku. Návštevníci sem putujú z rôznych kútov sveta z viacerých dôvodov, v prvom rade najmä spoz...
14.01.2018 06:38

Dobré nápady

Dobré-Nápady.sk je inšpirujúci slovenský webový portál.
12.01.2018 11:04

Vitajte na exkurzii v Českom rozhlase Brno

V decembri 2017 sme sa zúčastnili s poslucháčmi tretieho ročníka kombinovaného štúdia študijného odboru manažment hotelníctva a cestovného ruchu Vysokej školy obchodnej a hotelovej(ďalej VŠOH) v Brne zaujímavej exkurzie v štúdi...