Blog

Blog

Počítačový program ako najúčinnejšia pomôcka pri nápravách porúch učenia

Autor:  PaedDr. et Mgr. SRHOLCOVÁ SANDRA   Abstrakt Cieľom príspevku je oboznámiť špeciálnych pedagógov a iných odborných pracovníkov o možnosti využitia modernej odbornej pomôcky DysComSK pri vzdelávaní a korekčných postupoch…
Blog

Počítačový program ako najúčinnejšia pomôcka pri nápravách porúch učenia

Autor:  PaedDr. et Mgr. SRHOLCOVÁ SANDRA   Abstrakt Cieľom príspevku je oboznámiť špeciálnych pedagógov a iných odborných pracovníkov o možnosti…
Menu