Blog

Blog

Zo stretnutia so spisovateľkou

0
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, v rámci série podujatí projektu Vzdušné Zámky, uskutočnila dňa 15.júla 2021 besedu so spisovateľkou Martou Fartelovou, rodáčkou zo Šale. Marta Fartelová momentálne žije a tvorí v Stupave, je…
Blog

Zo stretnutia so spisovateľkou

0
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, v rámci série podujatí projektu Vzdušné Zámky, uskutočnila dňa 15.júla 2021 besedu so spisovateľkou Martou Fartelovou,…
...v Archeologickom múzeu Veľkej Moravy
Blog

Tip na výlet: Bojná

0
Bojná je obec ležiaca v južnej časti Považského Inovca a sčasti na Nitrianskej pahorkatine, v…
Blog

Divadlo v knižnici: Ja som Inna

0
Dňa 8.6.2021 sa v spoločenskej sále Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, za dodržania prísnych protiepidemických …
Blog

Čarovný svet farieb

0
  Čarovný svet farieb je názov výstavy výtvarných prác žiakov ZŠ Gábora Bethlena v Nových Zámkoch,…
Blog

V znamení Kentaura

0
V priestoroch Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch si návštevníci knižnice od 1.júna do 31.júla…
Blog

Na stope detektívky

0
Po niekoľkomesačnej prestávke sa v Nových Zámkoch, za prísnych protipandemických opatrení, opäť dostávajú k slovu podujatia naplánované…
Blog

Deň zdravej školy

0
Spojená škola internátna na ulici Sama Chalupku 315/16 v Kremnici sa v jeden májový deň zmenila na…
Blog

LEGOBOT 2021

0
Organizátori súťaže LEGOBOT boli radi,  že aj napriek nepriaznivej situácii  mohla SPŠE v Prešove  aj v tomto …
Menu