Blog: Silvia Bodláková

01.09.2019 07:20

Máme doma prváka

O prvákoch, čo už nie sú škôlkári.
29.06.2019 08:06

Predškoláci

Počas posledný voľných prázdnin pred školou by sa mali predškoláci nie len v škôlke, ale aj doma trochu venovať tvorivej a aktívne zábave.
05.01.2019 19:21

Matematicko-informatické tabuľky

Prvá čisto slovenská verzia matematicko-informatických tabuliek pre školopovinné deti.
01.08.2018 13:10

Ako sú pripravení prváci do školy

Naozaj sú naše deti pripravené na prvú triedu?
18.06.2018 07:24

Ozaj interaktívne múzeum

alebo ako sme s kolegyňou skoro z nôh spadli.
10.05.2018 13:30

Občas sa stane

Aj teraz sa tak stalo. Dostala som sa úplne náhodou k spolupráci nad krásnym didaktickým materiálom pre škôlkárov a prvákov. Preto Vám ho trošku chcem sprístupniť.
22.03.2018 07:11

Trochu nostalgie

Máme v škole v triede projektory, niekde interaktívne tabule. Využívam ich ozaj hojne. Ale...
10.03.2018 18:30

Už budú zápisy do prvých tried

Moje staršie aj novšie pracovné listy pre predškolákov vhodné do školy i pre rodičov domov.
18.02.2018 19:40

Všetko so všetkým súvisí

Už viac ako dvanásť rokov učíme žiakov v informatike postupy pri tvorbe projektu a niekoľko spôsobov prezentácie po ukončení práce nad projektom. A nie vždy je to prezentácia v power-point.
14.01.2018 06:38

Dobré nápady

Dobré-Nápady.sk je inšpirujúci slovenský webový portál.
>