Blog: Natália Šmídová

22.01.2019 16:00

WRITE THE CHANGE: Esejistická súťaž pre mládež

Kreatívna súťaž pre mládež!
05.02.2018 10:28

Poďme spolu začať zmenu!

Amnesty International Slovensko spúšťa nový vzdelávací projekt Start the Change!, ktorý sa zameriava na zavádzanie inovatívnych vyučovacích metód a tém týkajúcich sa cieľov trvalo udržateľného rozvoja do vyučovania na školách.