Rozhovory
0

„Cieľom telesnej výchovy je budovať u detí vzťah k pohybu, aj u menej pohybovo nadaných detí.“ Rozhovor so zakladateľom prvého internetového portálu pre telocvikárov na Slovensku

Telesná výchova sa v ponímaní ľudí nachádza na periférii školských predmetov. Mnohými je považovaná za menej potrebný predmet, no pravda je iná. Pestovať návyky k pohybu je veľmi dôležité. O tom, akú úlohu má telesná výchova vo výchovno-vzdelávacom procese a ako ju vyučovať v dnešnej neľahkej situácii, sme sa rozprávali s Dávidom Zemanom.

Mgr. Dávid Zeman absolvoval štúdium učiteľstva telesnej výchovy v kombinácii so sociálnou pedagogikou na Fakulte telesnej výchovy a športu na Univerzite Komenského. Je diplomovaným atletickým trénerom, blogerom, vlogerom, zakladateľom prvého blogu pre telocvikárov Telocvikari.sk. Doména má aj kanál na youtube. Prostredníctvom článkov a videí sa snaží motivovať telocvikárov k skvalitneniu výučby telocviku a ukázať im, ako je možné spestriť hodiny telesnej výchovy. Zaujímavou formou inšpiruje učiteľov telesnej výchovy, ktorí môžu čerpať námety z jeho vlogov.

Prečo ste sa rozhodli založiť blog pre telocvikárov, ktorý je prvým svojho druhu na Slovensku? 

Úlohu tu zohralo viacero faktorov. Hneď po škole som išiel učiť telesnú výchovu. A ako mnoho mladých učiteľov, aj ja som po pár rokoch zo školstva odišiel z finančných dôvodov. Dal som sa na podnikanie na internete a získal skúsenosti v tvorbe obsahu (text, foto, video). V roku 2016 som prežíval podnikateľské vyhorenie a premýšľal nad zmenou.

V tomto období som sa stretol s Paľom Smutným. Ako stredoškoláci sme spolu trénovali atletiku a obaja pokračovali v štúdiu telocviku na FTVŠ UK. Veľa sme sa rozprávali o telocvikároch a stave telesnej výchovy. Táto téma vo mne dlhšie rezonovala. Pozrel som sa, či je doména Telocvikari.sk voľná a hneď som ju zaregistroval. Mal som skúsenosti z telocvikárskeho prostredia, ale už aj z tvorby obsahu na internete. Cítil som, že by to mohol byť zaujímavý projekt s pridanou hodnotou.

Znova som sa s Paľom stretol a navrhol mu založiť Telocvikari.sk. Súhlasil, takže pri zakladaní sme boli dvaja. Od cca jari 2017 Telocvikari.sk vediem samostatne.

Telesná výchova sa dá učiť aj zaujímavým a kreatívnym spôsobom, ktorý nie je bežný. Príkladom a inšpiráciou pre mnohých telocvikárov môžu byť videá na Vašom blogu telocvikari.sk a rovnako na Vašom kanáli na platforme youtube. 

Youtube považujem za najväčšiu učebnicu sveta. Pre mnohých je to zdroj zábavy, ale je tam veľmi veľa vzdelávacieho obsahu. Väčšinou sa však prezentuje téma, učivo. Na Telocvikari.sk sa snažím rozprávať skôr príbehy postavené na ľuďoch. V strede príbehu stojí telocvikár ako vzor a hovorí svoju skúsenosť. Verím, že informácie vsadené do príbehu sú zapamätateľnejšie a pre ostatných telocvikárov aj forma motivácie skvalitniť vlastné hodiny.

Ako riešiť situácie, keď žiaci nechcú cvičiť, dostanú potvrdenie od lekára o neschopnosti cvičiť zo zdravotných dôvodov? Je možné zapojiť aj necvičiace deti do priebehu hodiny, ako? 

Ak je žiak úplne oslobodený, telocvikár ho vie zapojiť ako pomocníka. Napríklad môže pískať pri hrách, byť rozhodca na stanovištiach, merať a zapisovať pulzovú frekvenciu a podobne. Je dôležité ho zapojiť, aby mal pocit, že je súčasťou hodiny.

Kolegyňa Mária Bizoňová, s ktorou tvorím veľa videí, dávala, napr. vyrábať deťom šachové figúrky a šachovnice. Teraz, počas korona obdobia, sa využili.

Ak je žiak čiastočne oslobodený, telocvikár mu vie dávať aktivity, ktoré sú pre neho vhodné. Ak má na to telocvikár vzdelanie, vie mu určovať cviky špeciálne pre neho. Je to výzva. Opäť je dôležité žiaka zapojiť a nenechať ho len sedieť na lavičke.

Telesná výchova úzko súvisí so zdravotnou kondíciou jedinca. Ako prostredníctvom telesnej výchovy predchádzať chorobám pohybového aparátu ako sú skolióza či ploché nohy? Je jasné, že telocvik nemôže nahradiť prácu fyzioterapeutov, ak problémy už nastali, no môže im preventívne predchádzať.

Nastavenie školy sa nezmenilo desaťročia. Deti sa začínajú hrbiť a kriviť až po príchode do školy. Pohybovo aktívneho škôlkara posadíme do lavice a v nej strávi v nezdravej polohe mnoho hodín denne. Keď som bol ešte chlapec, neprekážalo to, tento školský nepohyb sme kompenzovali na ihriskách po škole.

Dnešné deti ale po škole zasadnú k počítačom, tabletom a mobilom. V podobnej nezdravej polohe strávia zvyšok dňa.

Telesná výchova je jediný školský predmet, ktorý aspoň čiastočne pomáha kompenzovať školský “nepohyb”. Za dve 45 minútové hodiny týždenne sa toho ale veľa stihnúť nedá. Deti sa potrebujú hýbať každý deň.

Ak by sa telocvikár chcel zamerať cielene na kompenzačné cvičenia na krivý chrbát, vo zvýšenej miere by mal zaradiť uvoľňovacie cvičenia. A v druhom kroku posilňovacie cviky na ochabnuté svaly. Pri plochých nohách pomáhajú napríklad cvičenia naboso.

Pohybová aktivita súvisí aj so zdravým životným štýlom, pomáha predchádzať napr. nadváhe alebo obezite alebo pomáha vzniknuté stavy riešiť.  Ako môže telesná výchova motivovať žiakov, aby predišli spomínaným problémom?

Telesná výchova má budovať pozitívny vzťah k pohybu. Cieľom  je, aby deti rady športovali aj mimo hodín telesnej výchovy. A aby si túto pozitívnu emóciu vzali aj do dospelosti.

Je pochopiteľné, že tak ako je každý jedinec iný a každému idú iné veci, tak aj v škole žiakov bavia rôzne predmety, každý vyniká v niečom inom. Ako motivovať k telesnej výchove deti, ktoré nemajú vzťah k športu a pohybu, sú tzv. športové drevá? Na druhej strane, aj keď je niekto športovo nadaný, neznamená to automaticky, že mu pôjdu všetky športy.

Každý žiak má svoje hranice pohybovej šikovnosti inde. Úlohou učiteľa je doviesť dieťa na túto hranicu a podporovať ho, aby prekonávalo samé seba. Aj menej šikovných žiakov treba podporovať a zapájať. To najhoršie, čo sa môže stať, je, ak takéhoto žiaka označíme za „drevo” a posadíme na lavičku.

Na telesnej výchove deti robia najviac chýb zo všetkých školských predmetov. Ak napríklad hrajú basketbal a dieťa netrafí kôš, je to chyba. To nevadí. Dieťa má pár sekúnd na to, aby chybu v sebe spracovalo a hrá sa ďalej. Príde ďalší pokus. Chyby sú dôležité, pretože sa na nich učíme. A na telesnej výchove sa majú robiť chyby bez strachu a prirodzene.

Základným cieľom telesnej výchovy je budovať u detí vzťah k pohybu… aj u menej pohybovo nadaných detí.

Vidíte nedostatky vo výučbe telesnej výchovy, ak áno, aké? Čo by bolo dobré vylepšiť? 

Vidím nedostatok v celkovom nazeraní na telesnú výchovu v školstve ako takú. V škole prebieha výchovno-vzdelávací proces a výchova je na prvom mieste. Je potrebné deťom zabezpečiť základný pohybový objem. Tak, ako škola zodpovedá za učivo, ktoré si deti majú osvojiť, mala by zodpovedať za pohybový objem detí, kým sú v škole.

Veľakrát sú hodiny telesnej výchovy využívané ako taký „buffer”. Zdroj ľahko dostupných hodín pre iných učiteľov, ak potrebujú dobehnúť zameškané učivo. Každé dieťa by malo prebrať napríklad z matematiky konkrétnu látku. Ak sa to nestihne, treba to dobrať. Ak ale dieťaťu škola odoprie pohyb, nikomu to nechýba. Myslím si, že deťom neodoberáme len pohyb, ale aj zdravie.

Pomohlo by stanoviť, koľko krokov by malo dieťa vykonať v čase, ktorý strávi v škole. Ak by sa zaviedol jeden krokomer pre náhodného žiaka do každej triedy, hneď by sme mali prehľad.
Aby sa pohybový objem podarilo naplniť, vznikol by tlak na viac hodín telesnej výchovy, ale aj ďalších pohybových aktivít na pôde školy.

Veľa sa hovorí o telesnej výchove na 1. stupni. V škandinávskych krajinách existuje vysokoškolské štúdium – telesná výchova pre škôlky a 1.stupeň ZŠ. Myslím, že by sa hodil aj u nás.

V súčasnej „Covid situácii” je s vyučovaním telesnej výchovy problém. Aktuálne sa telesná výchova nevyučuje, ale pred časom, keď sa ešte na druhom stupni vyučovalo prezenčnou formou, vyučovala sa buď v exteriéri, alebo teoreticky. Nie všetci, najmä z radov rodičov, boli zástancami teoretickej výučby.  

Ani ja nie som zástanca teoretickej výučby telesnej výchovy. Vieme deti teoreticky vzdelávať napríklad o zdravej výžive. Deti sa však potrebujú hýbať. Telesná výchova je jediný predmet, ktorý v škole čiastočne kompenzuje nezdravé sedenie v laviciach (nepohyb). Keď sa zakázalo učiť v telocvičniach a zaviedli sa “rozostupy”, priniesol som niekoľko inšpiratívnych videí, ako to riešiť v exteriéri tak, aby sa nemusela učiť teória a deti mali aspoň mierny pohyb.

Ďakujeme za rozhovor.

Zdroj obrázka: pexels.com

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Najčítanejšie

Menu