Späť na zoznam
Diplomovky
Autor: ucn
08.03.2019 09:22

Prosba o vyplnenie dotazníka k diplomovej práci

Dotazník určený na zistenie výsledkov prípadnej absencie učebníc na stredných školách

Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ,

Dovoľujem si vás požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorého zistené údaje budú súčasťou prieskumu, ktorý je zameraný na zistenie aktuálneho stavu absencie učebníc a ich náhradné riešenie pedagógmi na stredných školách. Výsledky budú použité v diplomovej práci, vypracovanej na katedre pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s názvom Problematika absencie školských učebníc a ich náhradné riešenia pedagógmi na stredných školách.

Dotazník je anonymný. Prosím Vás o pravdivé vyplnenie dotazníka.

Vopred vám ďakujem za Váš čas a spoluprácu.

DOTAZNÍK

Anna Š.- Filozofická fakulta UK