Z domova
0

Diskusia s europoslankyňou PhDr. Monikou Beňovou na Obchodnej akadémii v Lučenci

V rámci súťaže EUROSCOLA 2023 sa dňa 2. novembra 2022 žiakom Obchodnej akadémie v Lučenci podarilo spojiť online formou s pani europoslankyňou PhDr. Monikou Beňovou a získať množstvo zaujímavých a aktuálnych informácií o tom, čo ponúka Európska únia mladým ľuďom a o aktuálnych témach v Európskom parlamente.

Pani europoslankyňa nás ešte nikdy nesklamala a vždy keď sa zapájame do súťaže Euroscola je ochotná s nami diskutovať na zaujímavé a aktuálne témy. Po krátkom privítaní nám PhDr. Beňová predstavila množstvo aktivít, ktoré ponúka Európska únia pre mladých ľudí, konkrétne:

Aktivita 1: ERASMUS+ program, ktorý podporuje školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie, vzdelávanie dospelých a existuje už od roku 1987. Spomenula, že na obdobie rokov 2021 – 2027 je na tento program vyčlenených až 28 miliárd eur spolu pre všetky krajiny EÚ. Počas pandémie tieto prostriedky boli čerpané len v obmedzenej miere, nakoľko bola obmedzená miera vycestovania, ale program sa opäť úspešne rozbehol. Informovala nás o centralizovanej časti a decentralizovanej časti programu, kto spravuje jednotlivé časti a podobne.

Aktivita 2: Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu – táto aktivita existuje už od roku 1956 a jedným z jej zakladateľov a podporovateľov bol aj princ Filip. Zapojilo sa do nej už viac ako 1 milión mladých ľudí do 24 rokov. Nie je určená len pre členov EÚ, ale je do nej zapojených až 130 krajín. Slovenská republika sa pripojila k tejto aktivite od roku 2015 – zatiaľ sa jej zúčastnilo 12 škôl s 181 žiakmi. Nie je to súťaž, ale zmyslom tejto aktivity je, že mladí ľudia na sebe pracujú, podpora športu, dobrovoľníctva, zvládnutie dobrodružnej expedície, výzvy na prekonanie svojich vlastných hraníc. Po získaní certifikátu majú zúčastnení žiaci väčšie šance dostať sa na zahraničné univerzity.

Aktivita 3: Europsky zbor solidarity – dobrovoľnícka činnosť do ktorej sa môžu zaregistrovať už 17 roční žiaci a môžu v nej aktívne participovať od 18 do 30 rokov veku.  Ide o dobrovoľnícke aktivity zamerané na odstraňovanie prírodných katastrof, napríklad požiarov, následkov spôsobených víchricou (napr. Vysoké Tatry), odstraňovanie následkov požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko a pod.

Aktivita 4: eTwinning – zapájajú sa školy, odovzdávajú si informácie, skúsenosti, do programu je zapojených viac ako 40 krajín.

Aktivita 5: Discover EU – je určený pre 35 000 mladých ľudí, ktorým je umožnené cestovať zadarmo po krajinách EÚ vlakom. Tento rok sa tam mohli prihlásiť žiaci, ktorí sa narodili v období od 1.1.2004 do 31.12.2004 (18 roční žiaci). Prihlasovanie bolo možné od 11. 10. 2022 do 25. 10. 2022. Každoročne sa dá do tohto programu zapojiť. Žiaci, ktorí sú do programu vybraní majú potom získať aj zľavovú kartu na vstup do pamiatok múzeí, športové podujatia, cestovať budú môcť od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2024.

Aktivita 6: EURES portál – informácie o štipendiách v oblasti výskumu, štúdia v zahraničí a pod.

Aktivita 7: Marie Curie Program – tento je určený najmä pre medikov

Aktivita 8: ERASMUS+ pre mladých podnikateľov – títo majú možnosť pracovať s úspešnými podnikateľmi z iných členských krajín – záujem prejavilo už 11 000 podnikateľov.

Aktivita 9: Mladí poľnohospodári – mladí farmári majú možnosť získať dodatočnú podporu až 25 % z hodnoty priamych platieb.

Aktivita 10: Podpora zamestnanosti mladých ľudí – je určený pre ľudí žijúcich v regiónoch s viac ako 25 % mierou nezamestnanosti.

Pani europoslankyňa vysvetlila žiakom, že programy sú určené pre mladých ľudí, ktorí chcú niečo v živote dosiahnuť, ale nemajú na to dosť finančných prostriedkov. Práve prostredníctvom tejto podpory si môžu pomôcť po finančnej stránke a obohatiť tak svoj život o vzdelanie, kultúru, či zážitky.

V rámci diskusie padlo pár zaujímavých otázok a odpovedí – o nich sa podrobne môžete dočítať v našich Euronovinkách.

Ďalej sa PhDr. Beňová venovala téme kritického myslenia a digitálnej gramotnosti. V závere spomenula ešte najaktuálnejšie témy, ktorými sa zaoberá Európsky parlament, ako sú energetická kríza, konflikt na Ukrajine a klimatické zmeny.

Po zaujímavej prednáške a diskusii sme sa s pani PhDr. Beňovou rozlúčili a popriali sme jej veľa úspechov pri zastupovaní Slovenska na pôde Európskeho parlamentu.

Autor: Ing. Macháčková

 

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Najčítanejšie

Menu